Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. július 7.

Bizalom és hit

... hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.” (Máté 8,8)

 

Jézusnak korlátlan a hatalma. Nincs helyhez és időhöz kötve a gyógyító tevékenységében sem. Sokféleképpen gyógyított: közvetlen érintéssel, szavaival, gondolataival. Minden gyógyításának az alapja a hozzá vezető bizalom és a benne vetett hit. Így történt az, hogy a bizalommal hozzá vitt minden beteget meggyógyított. Ennek a híre hamar elterjedt azon a vidéken ahol járt. Jézusnak az volt a célja, hogy ezáltal higgyenek benne, adjanak hitelt a szavának, mert még sok mindent kell elmondania a küldetése során. Nem az volt a küldetése, hogy az ember fizikai állapota javuljon, hanem, hogy ráébredjen bűnös voltára, és az ebből való szabadulása után hittel forduljon hozzá, így nyerje el az üdvösséget, az örök életet. Mert Isten úgy rendelkezett, hogy az ember földi élete átlagosan 70-80 esztendő, 120 évben maximálva. Tehát az élethez hozzá tartozik a halál is. Igen ám, de a halál után van élet is, nem mindegy, hogy az milyen minőségű lesz: kárhozatos, vagy pedig Istent dicsőítő, boldog. Aki Jézusban bízik és hisz benne, annak már az örök Istent dicsőítő boldog élete itt a földön elkezdődik. Erre kell törekednünk, amit csak hittel lehet elérni. A hitet ajándékba lehet kapni, elfogadni a felajánlást az örökkévaló Istentől. Megvenni, kiérdemelni jó cselekedetekkel nem lehet. Erre tanít Jézus Krisztus. (Horváth Csaba)

***

Imádság:

Köszönöm Úr Jézus, hogy szavad gyógyít, megváltoztat, mássá tesz. Hiszek benned és tudom, általad örök életem van. Ámen

***

A nap gondolata:

Istennek távlati tervei vannak veled kapcsolatban, és azért alkotott, hogy örök életed legyen. Egy nap majd megáll a szíved. De majd csak a szíved szűnik meg tovább dobogni, nem neked lesz véged. Te mindörökké élni fogsz - trillió évekig! Isten pedig családtagjaként szeretne üdvözölni téged. Elküldte Jézust csecsemőként a Földre, hogy egy nap meghalhasson a te bűneidért, és aztán vele tölthesd az örökkévalóságot.rss

Napi lelki táplálék

Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült… ApCsel 9,31a

Ruth 3

„Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen... derék asszony vagy” (11). Bóáz kifejezésre juttatja, milyen fontos számára Ruth. 

tovább

(31) „Az egyháznak…békessége volt: eközben épült…” (Apostolok cselekedetei 9,31–43)

– István megkövezése után, a jeruzsálemi gyülekezet üldözése a hívek javát szolgálta, mert a szétszóródott hívek több gyülekezetben, „egyházban” élve benépesítették egész Júdeát, Galileát, Samáriát (31). Jusson eszünkbe, hogy javunkat szolgálja a nyomorúság is! (Zsoltárok 138,8; Ézsaiás 38,17)

tovább

ÁMÓSZ 9,11–15 - Jövő

Ámósz könyve sok kritikát tartalmaz Isten népével szemben és tele van ítéletüzenetekkel. De itt nincs vége: Isten története választott népével nem elűzetéssel és pusztulással ér véget. 

tovább

2017. augusztus 13. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Örökös

Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös: gyertek, öljük meg, és azután mienk lesz az öröksége. (Mt 21,37-38)

 

tovább

Ratkó József: Jelek

Fába róva, vagy földbe ütve
mindenütt hagytunk egy jelet
arról, hogy arra jártunk, bajba,
háborúba vert emberek.

S nem azért, hogy rettegjenek.

tovább