Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. július 2.

A Lélek segít

„Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással.”(Róma 8,26).

 

Isten gyermekeit az Isten Lelke vezeti minden útjukon. Mi, hívő emberek magunktól esendők vagyunk, még az imádkozásunk is hiányos. Nem tudunk helyesen imádkozni, pedig az imádság az, ami megtart bennünket. Nekünk a legfőbb dolgunk, hogy szeressük Istent, és bízzunk benne. Mivel Isten még a gondolatainkat is tudja, nyugodtan tegyük le életünket az ő kezébe, mert az őt szeretőknek minden a javukra szolgál. Ez az ígéret számunkra. A mi hiányunkat kipótolja Isten Szentlelke által. Hogyan tudjuk meg, hogy Isten Lelke fohászkodik értünk kimondhatatlanul? Úgy, hogy a mi botladozó, ügyetlen, de őszinte kérésünkre felel: megnyugvást ad a szívünkbe, ha feltétel nélkül rá bízzuk magunkat. Nekünk – ismételten – a legfőbb dolgunk, hogy szeressük Istent, mert azoknak minden összedolgozik a javukra. Úgy kell viselkedni Istennel szemben, mint ahogy a kisgyermek az apjával szemben: bízik az erős karjában, a szemébe néz, és bátran ugrik feléje. Ha megkapjuk, amit kértünk, akkor ne feledkezzünk meg a hálaadásról sem. Isten dicsőítése, magasztalása legyen a legfontosabb az életünkben. Ha ezt tesszük, akkor rendeződnek a kapcsolataink embertársainkkal, boldogok leszünk és békességet találunk. Ez kihat az egész életünkre, biztonságot jelent. A Lélek, aki velünk van életünk minden órájában, eligazít bennünket a legnehezebb időszakokban is a próbák között. Mert lesznek nehézségeink a jövőben is, de Jézus szava megáll: Bízzatok, mert én legyőztem a világot. Ha már megtapasztaltuk a Lélek segítségét, tegyünk bizonyságot másoknak is róla. (Horváth Csaba)

***

Imádság: Istenem! Lelked csodálatosan munkálkodik. Bennem is. Köszönöm, hogy gyarló imáimat is eléd viszi. Ámen

 ***

A nap gondolata:

Adj időt a Szentléleknek, hogy kifejlessze benned az erőt, amire szükséged van, hogy átformáljon régi természetedből, és segítsen legyőzni bűnös szokásaidat – hidd el, meg fog történni.

 rss

Napi lelki táplálék

Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült… ApCsel 9,31a

Ruth 3

„Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen... derék asszony vagy” (11). Bóáz kifejezésre juttatja, milyen fontos számára Ruth. 

tovább

(31) „Az egyháznak…békessége volt: eközben épült…” (Apostolok cselekedetei 9,31–43)

– István megkövezése után, a jeruzsálemi gyülekezet üldözése a hívek javát szolgálta, mert a szétszóródott hívek több gyülekezetben, „egyházban” élve benépesítették egész Júdeát, Galileát, Samáriát (31). Jusson eszünkbe, hogy javunkat szolgálja a nyomorúság is! (Zsoltárok 138,8; Ézsaiás 38,17)

tovább

ÁMÓSZ 9,11–15 - Jövő

Ámósz könyve sok kritikát tartalmaz Isten népével szemben és tele van ítéletüzenetekkel. De itt nincs vége: Isten története választott népével nem elűzetéssel és pusztulással ér véget. 

tovább

2017. augusztus 13. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Örökös

Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös: gyertek, öljük meg, és azután mienk lesz az öröksége. (Mt 21,37-38)

 

tovább

Ratkó József: Jelek

Fába róva, vagy földbe ütve
mindenütt hagytunk egy jelet
arról, hogy arra jártunk, bajba,
háborúba vert emberek.

S nem azért, hogy rettegjenek.

tovább