Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

Isten népe nem önmagáért van. Krisztus tanítványai nem önmagukért élnek. Nem a saját szórakoztatásunkra vagyunk egymással közösségben. Minden ember hajótörött és gyógyítani csak Jézus tud, ezért a feladatunk, hogy az áldott orvoshoz vigyünk másokat. De az elkényelmesedés nagy veszély, nagy fenyegetettség…

A keresztyénüldözés – bár természetesen nem vágyunk rá – minden nehézségével együtt jót tesz Isten ügyének. Az élet nagy mélységei ugyanis sokszor helyre teszik az embert és az egyházat is.

Amikor azt mondja az Ige, hogy a tanítványok szétszóródtak, az azt jelenti, hogy eljutottak máshová is. Nem tervezték, de a helyzet úgy hozta, hogy menni kellett. Ám máshol is vállalták a hitüket, a Jézushoz tartozásukat. Lényeges dolog, hogy Krisztus tanítványai ne hallgassanak a hitükről, vallják meg bátran az Úrhoz tartozásukat bárhol vannak. Vajon te és én így teszünk? (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! Bárhová megyek, vagy kerülök éppen, téged vállalva szeretnék élni és szólni. Adj bátorságot ehhez is. Ámen

***

A nap gondolata:

Urunk szeretne felébreszteni abból a hamis ábrándból, miszerint megtart minket az, ha rendes, templomba járó egyháztagok, mindenki szerint jó emberek vagyunk. Másrészt sürget, mert az üdvösséget ajándékozó kegyelem elfogadásának most van itt az ideje, nem holnap. Az út egyszer véget ér, a kapu egyszer bezárul. Nehogy kívül maradjunk. Menjünk be, amíg lehet!rss

Napi lelki táplálék

A sikemiek fejére is visszahárította Isten minden gonoszságukat, és beteljesedett rajtuk Jótámnak, Jerubbaal fiának az átka. Bír 9,57

2Móz 10

A fáraó tragikus alakjában felismerhetjük a hatalmához, illetve a saját igazához, vétkéhez foggal-körömmel ragaszkodó, konok embert. 

tovább

(27) „Mindnyájan megbotránkoztok…” (Márk 14,26–42)

A tanítványok megbotránkozása azt jelenti, hogy Jézus szenvedése és halála során gyengeségük, gyarlóságuk, hitetlenségük legyőzi őket, miközben kiderül, hogy Jézus-követésük nem bír el ekkora erőpróbát. 

 

tovább

LUKÁCS 8,34–39 - Félelmet keltő hatalom

A gadaraiak tehetetlenek voltak a megszállottal szemben: legnagyobb erőfeszítéseik is eredménytelenül végződtek (29). Most viszont hallják és látják, hogy Jézus teljhatalommal megszabadítja ezt a férfit! 

tovább

2018. július 7.

Bizalom és hit

... hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.” (Máté 8,8)

 

tovább

Nemes Nagy Ágnes: Patak

Én Istenem, te szép, hives patak,
Hová futottál, szökdeltél előlem?
Hol csillapítsam buzgó szomjamat?
S hogy bocsássak meg néked eltünőben?
Zegzúgos csermely! Éppen ott apadsz,
Ahol a szomj legperzselőbb a hőben,
S idegen-légiónyi kín fakaszt
Új kínt csupán, de nem forrást a kőben.
 

tovább