Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 23.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

Igénk arról beszél, hogy üldözés támadt az első időkben igen hamar. Üldözni kezdték Jézus tanítványait. Akár ez is következménye lehet annak, hogy valaki Jézus tanítványa. Szétszóródtak a keresztyének – írja Igénk. Nem maradhattak egymás mellett. A helyzet hozta úgy, hogy szétszóródtak, elköltöztek, továbbálltak, mert az életüket fenyegette az ellenséges üldözés. Persze bármilyen furcsa, mégis meg lehet állapítani, hogy az üldözés jót tesz a Krisztus ügyének. A mögöttünk hagyott csaknem két évezredes történelme a keresztyénségnek ezt támasztja alá. Amikor irtani, támadni, üldözni kezdik a keresztyéneket, az végeredményben mindig megerősödést jelent Isten népe számára. Hogy mi ennek az oka? Az, hogy lemorzsolódnak ugyan azok, akik gyenge hittel kötődtek Jézushoz, de akik odaszántan szolgálják őt, azok még jobban rábízzák életüket az Úrra és ezt a kívülállók látva hitelesnek találják és csatlakozni akarnak hozzájuk. Meséljetek csak ti arról a Krisztusról, aki nektek mindehhez erőt ad! – ezt váltja ki sokakból a Jézusért tűrni tudók szenvedése. (Katona Béla)

 ***

Imádság:

Uram! Néped szétszóratása egyfelől fájdalmas, másfelől szükséges a magvetéshez, az örömüzenet terjedéséhez. Adj erőt, kitartást üldözött népednek. Ámen

***

A nap gondolata:

A szenvedések tesznek minket egyre inkább Jézushoz hasonlóvá. Mert ezek mélyítik a hitünket. Mert ezeknek a szenvedéseknek meg lesz az eredménye és világossá válik értelmük a Mennyországban. Mert ezek a szenvedések építik és formálják a jellemed. Mert azt tanítják, hogy többet imádkozzunk aggódás helyett.rss

Napi lelki táplálék

Életben maradhat az oda menekülő gyilkos abban az esetben, ha nem szándékosan ölte meg embertársát, és nem gyűlölte azelőtt. 5Móz 19,4

1Móz 31,22–54

Lábánnak és Jákóbnak is megvolt a maga teóriája, hogy hogyan is történtek a dolgok. Ezekből az egymásnak ellentmondó álláspontokból akár véres konfliktus is kerekedhetett volna, de más történt.

tovább

(34) „…hited megtartott téged…” (Márk 5,21–43)

A VÉRFOLYÁSOS ASSZONY TÖRTÉNETE.

– 1. Ez a történet túllép az ókori, mágikus csodahit képzeletvilágán. Nem Jézus ruhájának érintése gyógyít, nem is valami „isteni emberből” kiáradó személytelen erő segít itt, hanem az a hit, amellyel a beteg asszony keresi, megközelíti az élet Urát, a szabadítót, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön (Máté 28,18). 

tovább

RÓMAI LEVÉL 8,14–16 - Pünkösd

Ma ünnepeljük pünkösdöt és ezzel az egyház születésnapját! Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv második fejezete írja le ezeket a bámulatos eseményeket. 

tovább

2017. június 4. vasárnap

Pünkösdi SZÉL és TŰZ…

„…hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.  Mindnyájan megteltek Szentlélekkel,…” /ApCsel. 2:2-4/

 

tovább

Túrmezei Erzsébet: Szívcsere

Kegyelem, hogy szabad felejteni,
nem őrizni bántást, töviseket,
nem hordozni régi fájdalmakat!
Jaj, ha a behegedt seb felszakad,
ha kísérnek a múlt sérelmei,
s régi terheket roskadozva viszünk!
Jaj, ha szemetesláda a szívünk!

tovább