Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 20.

Ki nekem a Szentlélek?

“…és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké” (Jn 14:16)

Ki nekem a Szentlélek? És mit tesz értem? Erre a kérdésre választ kaphatunk, ha elgondolkodunk Jézus szavain, melyek János evangéliumában vannak feljegyezve (Jn 14:16).

Mai Igénkben a Szentlélek megnevezésére a görög paraklétosz kifejezés szerepel, melynek szó szerinti jelentése: mellé rendel, mellé hív. Ezzel utal Jézus arra, hogy a Lélek az Atyától és a Fiútól származik, és a hívő mellé szegődik, hogy támogassa őt Krisztus követésében.

A különféle bibliafordítások eltérő szavakkal adják vissza a paraklétoszt:

Vigasztaló (Károli, RKB)

Pártfogó (RÚF)

Segítő (EFO)

Barát (MSG)

Ha ezeket a fordításokat megpróbáljuk átgondolni, segítséget kapunk, hogy megértsük, mit is tesz értünk a Szentlélek.

1. Vigasztaló. Amikor szembesülünk saját nyomorúságunkkal, bűnünkkel, kilátástalan helyzetünkkel, sok-sok problémánkkal, mellyel önmagunkban nem tudunk mit kezdeni, megszomorodunk, és reményvesztetté válunk. Ezért van szükségünk a Szentlélekre, mint Vigasztalónkra, aki a nehézségek között is bátorít minket, és a remény üzenetét közvetíti felénk Istentől.

2. Pártfogó. A pártfogó az a segítő, aki egy börtönből frissen szabadult személy mellett áll, és az újrakezdésben segíti őt. Feladata az, hogy támogassa a társadalomba való beilleszkedésben, a munkakeresésben, a káros szenvedélyek kerülésében, és megóvja őt a visszaeséstől — feltéve, hogy az illető készségesen együttműködik vele. Mi, keresztények olyanok vagyunk, mint a börtönből frissen szabadult emberek. Jézus Krisztus nélkül bűneink fogságában éltünk. Átéltük azonban Isten szeretetét és kegyelmét, mely által megmentett minket, és üdvösséget adott nekünk. Viszont ezt követően se hagy minket magunkra, és nem bízza ránk, hogy önállóan éljünk szent és neki tetsző életet. Mellénk rendel egy Pártfogót, aki segít nekünk, hogy a “mennyei társadalomba”, vagyis a hívők közösségébe be tudjunk illeszkedni. Segít nekünk, hogy meg tudjuk találni a helyünket Isten családjában, és olyan szolgálati területeket fedezzünk fel, ahol Isten munkáját a saját képességeink legjavát adva tudjuk végezni.

(T.S.K.)

***

Imádság:

Köszönöm pártfogó és vigasztaló Lelkedet Uram. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn templomoddá szívem, lelkem. Ámen

***

A nap gondolata:

A Szentlélek vezetésére való nyitottság és fogékonyság nem szabadon választható része a keresztyén életnek, hanem fontos velejárója.rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

2Krón 28

„...nem azt tette..., amit helyesnek lát az Úr” (1). Túlságosan sokszor és fájdalmasan visszatérő mondat Izráel történetének áttekintésekor, hogy nem azt cselekedték, ami helyes az Úr szemei előtt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

2017. szeptember 17. vasárnap

Lelki kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább