Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 16.

Isten munkája

Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. (1Kor 3,9)

 

Isten munkálkodó Isten. Az Úr Jézus maga is így mutatta be a világnak:  Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. (Jn 5,17) Isten hatalmas munkái: a világ teremtése, az ember teremtése, és megváltása.

A világ teremtésének, az ember teremtésének munkája be van fejezve, elvégeztetett. Semmi új dolog nincs a nap alatt. Isten semmit sem felejtett el megteremteni. Nincs azonban befejezve a világ megváltásának munkája. A megváltás munkájának isteni oldala ugyan elvégeztetett. Jézus meghalt a bűnös emberért és a szabadulás lehetőségét megszerezte számára. Viszont nincs befejezve ez a munka abból a szempontból, hogy még nagyon sokan vannak, akik ezt a váltságot nem tették a magukévá és nem fogadták el. Ezért Isten megváltói munkája mindaddig tart, amíg csak ember lesz a földön, amíg csak el nem jön az utolsó ítéletnek az ideje, amíg el nem jön az idő, amikor a teremtett világ Isten szavára megszűnik.

A megváltás munkája a legnehezebb. Könnyebb volt a világot és az embert megteremteni, mint a bűnbeesett embert megváltani. Miért? Azért mert az elemek engedtek Isten szavának. Amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, lett világosság. Amikor azt mondta Isten, hogy váljon el a víz a szárazföldtől, akkor a föld és a víz engedelmeskedett Neki. Sajnos, a bűnbe esett ember nem ezt tette.

Ma is legnehezebb munka ezen a földön az embereket üdvösségre vezetni. Legnehezebb munka azért, mert az emberek minden másra inkább hajlandóak, mint arra, hogy a saját üdvösségükkel törődjenek. A bűnös ember mindent szívesebben tesz, mint azt, hogy engedelmeskedjék Istennek.

Te engedtél már Teremtő Uradnak?

Megváltva, mily boldogan vallom
a Bárány Szent Vére árán!
Megváltva! Mily végtelen áldás,
hogy gyermeke vagyok immár!
Megváltva, megváltva!
Ó hála neked, jó Atyám!
Kegyelmed oly végtelen gazdag
a szívem csak Téged imád.

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Köszönöm a körülöttem és a bennem való munkádat is Atyám! Munkálkodj általam is, ha jónak látod. Ámen

***

A nap gondolata:

Isten akkor tud legjobb munkát végezni bennem és általam, ha kipihenem magam, és nem törekszem arra, hogy mindent a magam feje szerint oldjak meg. Olyan titok ez, amit ellenségünk igyekszik elrejteni előlünk. Azt akarja, hogy a pihenést gyengeségnek tartsuk. De ha ráhagyatkozunk Istenre és az Ő Igéjére, csodálatos módon megtapasztaljuk hatalmát. Nagyon jó hír ez azoknak, akik megtagadják maguktól a pihenést.rss

Napi lelki táplálék

Menj, és indulj útnak a nép élén, hogy bemehessenek és birtokba vehessék azt a földet, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. 5Móz 10,11

1Móz 24,28–67

„Az Úrtól indult el ez a dolog… Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr” (50–51). A házasság korunk vitatott jelensége. 

tovább

(8) „…nagy dolgokat visz véghez.” (Márk 3,7–12)

JÉZUS KRISZTUS NAGY DOLGOKAT TESZ (8).

– 1. Jézus és tanítványai „nem pihenni” mentek „a tengerre” (7). Jézus nem is azért vonult félre hirtelen, mert menekült volna a farizeusok gyilkos szándéka miatt, akik a sorozatos szombatnapi gyógyításai miatt az életére akartak törni (Márk 3,6). 

tovább

MÁRK 10,21 - Az áldó pillantás

„Jézus rátekintett, megkedvelte őt...” Itt szó sincs áldásról, vagy mégis? Újra meg újra olvashatunk az Újszövetségben arról, hogyan fordult Jézus az emberek felé, hogyan nézett rájuk, és látott a szívükbe. 

tovább

2017. május 25. csütörtök

Imaközösség

A gyülekezet pedig buzgón imádkozott … Istenhez. (ApCsel 12,5)

tovább

Ölbey Irén: Pünkösdi lélek

Szárnyaljon bennem ének:
Legyek pünkösdi lélek.
A nemesben, a jóban
örömmel munkálkodjam.

tovább