Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 15.

Mit tesz Jézus?

Ő pedig így felelt: Valamelyik ellenségem tette ezt! A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt? (Mt 13,28)

 

Nem csak az ellenség munkálkodik, cselekszik, hanem Jézus Krisztus is.

Mindenekelőtt azt teszi Jézus, hogy figyelmeztet bennünket az ellenség szándékára és munkájára. Azt is megtapasztalhatjuk, hogy segítségünkre van mindenben. Jézus nem akar kárt okozni a mi lelkünknek, hanem a legalkalmasabb időben jön segítségünkre és töri meg az ördög hatalmát.

Eljön az az idő, amikor Isten mindent nyilvánvalóvá tesz, s amikor minden az őt megillető helyre kerül: a konkoly az örök tűzre, a tiszta búza Isten örök csűrébe.

Vigyázzunk azért az ellenség munkájára és hívjuk segítségül a mi Urunkat!

 

Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön;

Bár elpusztításodra tör, gond, kételkedés mit gyötör? Nem lesz ez így örökkön!

Bízzál: ügyed az Istené, népét ő el nem ejtené: Ő áll majd bosszút érted;

Ő állít Gedeont melléd, Általa harcodban megvéd, Szent Igéjét és téged.

 

Él az Úr, áll ígérete: Ördög s világ minden csele megszégyenül mi rajtunk!

Vélünk az Úr, mi ő vele, végtelen az ő ereje: győzelmet kell aratnunk.

Krisztusunk, segélj, el ne hagyj, Pártfogónk végig te maradj: oltalmazz neved által,

Hogy, mint hű nyájad, te neked zenghessünk dicséreteket víg, boldog hál'adással!

(Református énekeskönyv 393. dicséret)

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Csüggedésre semmi ok Uram, még ha kicsiny sereg is a tied, de általad győztes. Ez a hit reményt, bátorságot ad a küzdelemhez. Ámen

***

A nap gondolata:

Egy láthatatlan csatában veszel részt. A nyomás, ami megakadályozza, hogy mindig a helyes dolgot cselekedd, valójában nem emberektől származik. Ők gyakran csak eszközök ebben, és a legtöbb alkalommal észre sem veszik, hogy felhasználják őket. A lényeg a szellemi hadviselés.rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

1Móz 25

„Ezért Izsák Ézsaut szerette, …Rebeka viszont Jákóbot szerette” (28). Mekkora gond forrása, ha lelki törésvonal, személyválogatás alakul ki egy családban! „Mert Isten nem személyválogató” (Róm 2,11). 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább