Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 15.

Mit tesz Jézus?

Ő pedig így felelt: Valamelyik ellenségem tette ezt! A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt? (Mt 13,28)

 

Nem csak az ellenség munkálkodik, cselekszik, hanem Jézus Krisztus is.

Mindenekelőtt azt teszi Jézus, hogy figyelmeztet bennünket az ellenség szándékára és munkájára. Azt is megtapasztalhatjuk, hogy segítségünkre van mindenben. Jézus nem akar kárt okozni a mi lelkünknek, hanem a legalkalmasabb időben jön segítségünkre és töri meg az ördög hatalmát.

Eljön az az idő, amikor Isten mindent nyilvánvalóvá tesz, s amikor minden az őt megillető helyre kerül: a konkoly az örök tűzre, a tiszta búza Isten örök csűrébe.

Vigyázzunk azért az ellenség munkájára és hívjuk segítségül a mi Urunkat!

 

Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön;

Bár elpusztításodra tör, gond, kételkedés mit gyötör? Nem lesz ez így örökkön!

Bízzál: ügyed az Istené, népét ő el nem ejtené: Ő áll majd bosszút érted;

Ő állít Gedeont melléd, Általa harcodban megvéd, Szent Igéjét és téged.

 

Él az Úr, áll ígérete: Ördög s világ minden csele megszégyenül mi rajtunk!

Vélünk az Úr, mi ő vele, végtelen az ő ereje: győzelmet kell aratnunk.

Krisztusunk, segélj, el ne hagyj, Pártfogónk végig te maradj: oltalmazz neved által,

Hogy, mint hű nyájad, te neked zenghessünk dicséreteket víg, boldog hál'adással!

(Református énekeskönyv 393. dicséret)

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Csüggedésre semmi ok Uram, még ha kicsiny sereg is a tied, de általad győztes. Ez a hit reményt, bátorságot ad a küzdelemhez. Ámen

***

A nap gondolata:

Egy láthatatlan csatában veszel részt. A nyomás, ami megakadályozza, hogy mindig a helyes dolgot cselekedd, valójában nem emberektől származik. Ők gyakran csak eszközök ebben, és a legtöbb alkalommal észre sem veszik, hogy felhasználják őket. A lényeg a szellemi hadviselés.rss

Napi lelki táplálék

Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az ÚR, megparancsolt nektek, ne térjetek el attól se jobbra, se balra. 5Móz 5,32

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” (22). Isten beszél. Meg akar szólítani bennünket is, a mai gyülekezetek tagjait: „...életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá” (24). 

tovább

(2) „…hirdette nekik az Igét.” (Márk 2,1–12)

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT.

– 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. 

tovább

2 SÁMUEL 11,1–13 - Eltussolási kísérlet

Mialatt rotyogott az étel a tűzhelyen, még gyorsan kipakoltam a mosogatógépet. A rádióból hangzó zene jó hangulatot teremtett, és feltöltött energiával. Hirtelen csörömpölés törte meg az idillt – upsz, ez a férjem bögréje volt! 

tovább

2018. május 20.

Ki nekem a Szentlélek?

“…és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké” (Jn 14:16)

tovább

Balog Miklós: Himnusz a Szentlélekhez

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

tovább