Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 15.

Mit tesz Jézus?

Ő pedig így felelt: Valamelyik ellenségem tette ezt! A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt? (Mt 13,28)

 

Nem csak az ellenség munkálkodik, cselekszik, hanem Jézus Krisztus is.

Mindenekelőtt azt teszi Jézus, hogy figyelmeztet bennünket az ellenség szándékára és munkájára. Azt is megtapasztalhatjuk, hogy segítségünkre van mindenben. Jézus nem akar kárt okozni a mi lelkünknek, hanem a legalkalmasabb időben jön segítségünkre és töri meg az ördög hatalmát.

Eljön az az idő, amikor Isten mindent nyilvánvalóvá tesz, s amikor minden az őt megillető helyre kerül: a konkoly az örök tűzre, a tiszta búza Isten örök csűrébe.

Vigyázzunk azért az ellenség munkájára és hívjuk segítségül a mi Urunkat!

 

Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön;

Bár elpusztításodra tör, gond, kételkedés mit gyötör? Nem lesz ez így örökkön!

Bízzál: ügyed az Istené, népét ő el nem ejtené: Ő áll majd bosszút érted;

Ő állít Gedeont melléd, Általa harcodban megvéd, Szent Igéjét és téged.

 

Él az Úr, áll ígérete: Ördög s világ minden csele megszégyenül mi rajtunk!

Vélünk az Úr, mi ő vele, végtelen az ő ereje: győzelmet kell aratnunk.

Krisztusunk, segélj, el ne hagyj, Pártfogónk végig te maradj: oltalmazz neved által,

Hogy, mint hű nyájad, te neked zenghessünk dicséreteket víg, boldog hál'adással!

(Református énekeskönyv 393. dicséret)

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Csüggedésre semmi ok Uram, még ha kicsiny sereg is a tied, de általad győztes. Ez a hit reményt, bátorságot ad a küzdelemhez. Ámen

***

A nap gondolata:

Egy láthatatlan csatában veszel részt. A nyomás, ami megakadályozza, hogy mindig a helyes dolgot cselekedd, valójában nem emberektől származik. Ők gyakran csak eszközök ebben, és a legtöbb alkalommal észre sem veszik, hogy felhasználják őket. A lényeg a szellemi hadviselés.rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább