Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. április 18.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

Életbevágóan fontos, hogy valaki megvallja az Úrba vetett hitét. Mondok erre két bibliai példát. A 2Királyok 5. részében olvasunk Naámánról, az arám hadseregparancsnokról. „Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett.” (2Kir 5:1) A bélpoklosságot, más néven a leprát abban az időben nem tudták gyógyítani. Volt azonban ennek a Naámánnak a házában egy zsidó szolgalány, aki elmondta, hogy Izraelben van valaki, aki meggyógyíthatná. Isten egyik szolgájára, Elizeus prófétára utalt, aki nem önmagától, nem a saját ügyességéből kifolyólag tudott segíteni, hanem az Úrra mutatva, hiszen tudta, hogy a gyógyulás az Úrtól jön. S valóban bekövetkezett a gyógyulása Naámánnak még ha a folyamat nem is volt annyira zökkenőmentes…

A másik bibliai példa legyen a mai Ige: Valaki – legalább egy ember – beszélt ennek a Bartimeusnak Jézusról, az Ő hatalmáról, erejéről. Ha nem így lett volna, akkor Bartimeusnak nem marad más csak a koldulás. Életének szerény tengetése, amíg meg nem hal. De valaki szólt neki Jézusról, ő pedig elhitte, hogy mindaz, amit mondtak róla igaz. Ez a mozzanat is mindenképpen kellett a sorsfordító találkozáshoz(Katona Béla)

****

Imádság:

Egyetlen bizonyságtétel is sok áldást tartogathat, ezt jól látom Uram, és kérlek, erősíts meg a rád mutatás életmentő szolgálatában. Ámen

***

A nap gondolata:

Aki a verebeket is számon tartja, hogyne gondoskodna az ő választottairól. Nincs mitől félnünk. Tegyünk bátran bizonyságot az evangéliumról. Legyen ez a küldetés életünkben az első helyen, nem keresve, de felvállalva ezért a békétlenséget is.rss

Napi lelki táplálék

Az igazságra és csakis az igazságra törekedj, hogy életben maradj, és megtarthasd birtokodban azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. 5Móz 16,20

1Móz 30,1–24

Isten Jákób számára elkészített áldásai megsokszorozódtak, hiszen nemcsak Lea és Ráhel, hanem Bilha és Zilpa életében is áldássá lettek. 

tovább

(32) „…felnő és nagyobb lesz minden veteménynél…” (Márk 4,30–34)

KICSI KEZDET, ÁLDOTT BETELJESEDÉS.

– 1. Jézus példázatban szólt tanítványaihoz (30). Őnekik Jézus meg is magyarázta a képet, a történetet, ezáltal pontosan megértették a példázatot, az pedig még inkább megvilágította számukra Jézus igehirdetésének üzenetét (33–34).

tovább

LUKÁCS 11,9–13 - Isten Lelke gondoskodik a sikeres kommunikációról

Isten akkor nem utasít el kéréseket? Ez nem túlzás? Hányszor éltem már meg, hogy Isten mintha nem hallotta volna meg a kéréseimet. Ezért csalódott voltam. De ezekben a helyzetekben mindig növekedtem a hitben. 

tovább

2017. június 1. csütörtök

Hogyan legeltet Isten?

Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. (Ez 34,15-16)

tovább

Nádasdi Éva: Zsoltár

Tele van az élet jóval: kenyérrel, tisztával, sóval.

Adjál, Uram, menedéket, adjál, Uram, tisztább létet.
Adjál, Uram, nyugodalmat, vándornak, hogy vándorolhat,
éhezőnek adjál étket, s töröljél el minden vétket.

tovább