Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. április 18.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

Életbevágóan fontos, hogy valaki megvallja az Úrba vetett hitét. Mondok erre két bibliai példát. A 2Királyok 5. részében olvasunk Naámánról, az arám hadseregparancsnokról. „Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett.” (2Kir 5:1) A bélpoklosságot, más néven a leprát abban az időben nem tudták gyógyítani. Volt azonban ennek a Naámánnak a házában egy zsidó szolgalány, aki elmondta, hogy Izraelben van valaki, aki meggyógyíthatná. Isten egyik szolgájára, Elizeus prófétára utalt, aki nem önmagától, nem a saját ügyességéből kifolyólag tudott segíteni, hanem az Úrra mutatva, hiszen tudta, hogy a gyógyulás az Úrtól jön. S valóban bekövetkezett a gyógyulása Naámánnak még ha a folyamat nem is volt annyira zökkenőmentes…

A másik bibliai példa legyen a mai Ige: Valaki – legalább egy ember – beszélt ennek a Bartimeusnak Jézusról, az Ő hatalmáról, erejéről. Ha nem így lett volna, akkor Bartimeusnak nem marad más csak a koldulás. Életének szerény tengetése, amíg meg nem hal. De valaki szólt neki Jézusról, ő pedig elhitte, hogy mindaz, amit mondtak róla igaz. Ez a mozzanat is mindenképpen kellett a sorsfordító találkozáshoz(Katona Béla)

****

Imádság:

Egyetlen bizonyságtétel is sok áldást tartogathat, ezt jól látom Uram, és kérlek, erősíts meg a rád mutatás életmentő szolgálatában. Ámen

***

A nap gondolata:

Aki a verebeket is számon tartja, hogyne gondoskodna az ő választottairól. Nincs mitől félnünk. Tegyünk bátran bizonyságot az evangéliumról. Legyen ez a küldetés életünkben az első helyen, nem keresve, de felvállalva ezért a békétlenséget is.rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább