Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. április 18.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

Életbevágóan fontos, hogy valaki megvallja az Úrba vetett hitét. Mondok erre két bibliai példát. A 2Királyok 5. részében olvasunk Naámánról, az arám hadseregparancsnokról. „Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett.” (2Kir 5:1) A bélpoklosságot, más néven a leprát abban az időben nem tudták gyógyítani. Volt azonban ennek a Naámánnak a házában egy zsidó szolgalány, aki elmondta, hogy Izraelben van valaki, aki meggyógyíthatná. Isten egyik szolgájára, Elizeus prófétára utalt, aki nem önmagától, nem a saját ügyességéből kifolyólag tudott segíteni, hanem az Úrra mutatva, hiszen tudta, hogy a gyógyulás az Úrtól jön. S valóban bekövetkezett a gyógyulása Naámánnak még ha a folyamat nem is volt annyira zökkenőmentes…

A másik bibliai példa legyen a mai Ige: Valaki – legalább egy ember – beszélt ennek a Bartimeusnak Jézusról, az Ő hatalmáról, erejéről. Ha nem így lett volna, akkor Bartimeusnak nem marad más csak a koldulás. Életének szerény tengetése, amíg meg nem hal. De valaki szólt neki Jézusról, ő pedig elhitte, hogy mindaz, amit mondtak róla igaz. Ez a mozzanat is mindenképpen kellett a sorsfordító találkozáshoz(Katona Béla)

****

Imádság:

Egyetlen bizonyságtétel is sok áldást tartogathat, ezt jól látom Uram, és kérlek, erősíts meg a rád mutatás életmentő szolgálatában. Ámen

***

A nap gondolata:

Aki a verebeket is számon tartja, hogyne gondoskodna az ő választottairól. Nincs mitől félnünk. Tegyünk bátran bizonyságot az evangéliumról. Legyen ez a küldetés életünkben az első helyen, nem keresve, de felvállalva ezért a békétlenséget is.rss

Napi lelki táplálék

Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az ÚR, megparancsolt nektek, ne térjetek el attól se jobbra, se balra. 5Móz 5,32

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” (22). Isten beszél. Meg akar szólítani bennünket is, a mai gyülekezetek tagjait: „...életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá” (24). 

tovább

(2) „…hirdette nekik az Igét.” (Márk 2,1–12)

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT.

– 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. 

tovább

2 SÁMUEL 11,1–13 - Eltussolási kísérlet

Mialatt rotyogott az étel a tűzhelyen, még gyorsan kipakoltam a mosogatógépet. A rádióból hangzó zene jó hangulatot teremtett, és feltöltött energiával. Hirtelen csörömpölés törte meg az idillt – upsz, ez a férjem bögréje volt! 

tovább

2018. május 20.

Ki nekem a Szentlélek?

“…és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké” (Jn 14:16)

tovább

Balog Miklós: Himnusz a Szentlélekhez

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

tovább