Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. április 9.

Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. (Márk 7:1-2)

Igénket olvasva belecsöppenünk egy helyzetbe. A pontos helyszín nem ismeretes. Akik biztosan jelen vannak: Jézus és a tanítványai, farizeusok és néhány írástudó. Nem írja le az evangélista a pontos létszámot sem. Mert szerinte nem ez a lényeg. Azt azonban leírja, hogy a farizeusok és az írástudók közül voltak, akik észrevették, hogy néhány tanítványa Jézusnak étkezés előtt nem mosta meg a kezét.

Ez az észrevették kifejezés olyan sokat mondó. Mennyi mindent észreveszünk egy-egy élethelyzetben. Általánosságban mondom, hogy a nők csodálatos megfigyelők. Sok ilyen nőt ismerek. Apró részletességgel el tudják mondani, ha megfordulnak valahol, hogy az hogy nézett ki, milyen színű volt, mi, hol helyezkedett el. Mi, férfiak sokkal rosszabb megfigyelők vagyunk. Persze ez is csak általánosítás. Hiszen vannak a nők között is olyanok, akik gyatra megfigyelők és a férfiak között is akadnak olyanok, akik elképesztő módon tudják megfigyelni a dolgokat.

Persze amikor észreveszünk valamit, az sem mindegy, hogy milyen szándékkal vesszük észre, vagy egyáltalán milyen szándékkal figyelünk valakit, vagy valamit. Ha jó bennünk a szándék, akkor a jót fogjuk keresni, azt, amit dicsérni, pozitívan kiemelni lehet. Ha rossz bennünk a szándék, úgy is addig keresünk, amíg valamit meg nem kritizálhatunk. S ezt meg is tesszük. Vagy magunkban, vagy szemtől szemben, vagy éppen majd csak az illető háta mögött, akit, vagy akinek a valamijét meg akarjuk szólni. Az előbbi gondolatok bármire igazak lehetnek... Te mit szoktál észrevenni és milyen lelkülettel teszed? (Katona Béla)

***

Imádság:

Mennyi mindent észreveszek, amit nem kellene Atyám, és sok dolog fölött elsiklok, ami fölött nem kellene. Adj helyes látást rendszeresen. Olyan neked tetszőt, jézusi indulattal teljeset. Ámen

***

A nap gondolata:

Csak ne lennénk annyira önmagunkra koncentráltak mi, kegyesek is! Nekünk nem arra kellene törekednünk, hogy Jézust utánozva megpróbáljuk azt tenni, amit egyedül ő tehet. Engednünk kellene, hogy tegye azt általunk, amit ő akar. A szánkkal szóljon, a kezünkkel simogasson, a szívünkkel érezzen. Nem erről kellene szólnia a kereszténységünknek?rss

Napi lelki táplálék

Életben maradhat az oda menekülő gyilkos abban az esetben, ha nem szándékosan ölte meg embertársát, és nem gyűlölte azelőtt. 5Móz 19,4

1Móz 31,22–54

Lábánnak és Jákóbnak is megvolt a maga teóriája, hogy hogyan is történtek a dolgok. Ezekből az egymásnak ellentmondó álláspontokból akár véres konfliktus is kerekedhetett volna, de más történt.

tovább

(34) „…hited megtartott téged…” (Márk 5,21–43)

A VÉRFOLYÁSOS ASSZONY TÖRTÉNETE.

– 1. Ez a történet túllép az ókori, mágikus csodahit képzeletvilágán. Nem Jézus ruhájának érintése gyógyít, nem is valami „isteni emberből” kiáradó személytelen erő segít itt, hanem az a hit, amellyel a beteg asszony keresi, megközelíti az élet Urát, a szabadítót, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön (Máté 28,18). 

tovább

RÓMAI LEVÉL 8,14–16 - Pünkösd

Ma ünnepeljük pünkösdöt és ezzel az egyház születésnapját! Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv második fejezete írja le ezeket a bámulatos eseményeket. 

tovább

2017. június 4. vasárnap

Pünkösdi SZÉL és TŰZ…

„…hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.  Mindnyájan megteltek Szentlélekkel,…” /ApCsel. 2:2-4/

 

tovább

Túrmezei Erzsébet: Szívcsere

Kegyelem, hogy szabad felejteni,
nem őrizni bántást, töviseket,
nem hordozni régi fájdalmakat!
Jaj, ha a behegedt seb felszakad,
ha kísérnek a múlt sérelmei,
s régi terheket roskadozva viszünk!
Jaj, ha szemetesláda a szívünk!

tovább