Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. április 8.

Önfeláldozó szeretet

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. (Jn 15,13)

Jézus szeretete önfeláldozó szeretet volt. Ez tette Jézus szeretetét a legnagyobb szeretetté. Milyen nagy szeretet kellett ahhoz, hogy annyira megalázza magát, hogy lejöjjön erre a bűnös földre, hogy itt megosszon velünk minden nyomorúságot, hogy felvegye a súlyos keresztet és azt hordozza értünk, hogy elszenvedje bűneinkért a kereszt és a kínhalál gyötrelmeit?

Az Ő szeretete önfeláldozó szeretet volt. Ő odaszentelte magát teljesen miérettünk. Bizony nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint amilyen szeretettel a mi Urunk szeretett bennünket.

Az Abesszíniai háború (1935-36) idején történt, hogy a visszavonuláskor egy angol katonának eltört a lába. A visszavonuló csapat nem tudta a katonát magával vinni, viszont nem merte hátrahagyni sem, hogy az ellenség martaléka legyen. Bementek egy házba, ahol egy abesszin asszonyt találtak, akinek azt mondták: Vedd gondozás alá ezt az embert és mi ötször annyit fizetünk érte, mint amennyit más szokott fizetni.

Az ellenséghez tartozó asszony így felelt: A pénzetekért nem gondozom. Nekem nem kell a ti pénzetek. De hagyjátok itt nálam és az Istenem szeretetéért szívesen és örömmel viselem gondját.

Ilyen a Jézus szeretete. Mindenekfölött való, uralkodó, győzedelmes és áldozatos szeretetet. A legnagyobb szeretet Jézus szeretete.

Milyen a te szereteted? (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Sokszor hiányzik az önfeláldozás a szeretetemből. Lakozz bennem és növeld ezt is szívemben. Ámen

***

A nap gondolata:

Ha bárhol emberrel találkozom, akárkivel, akinek emberarca van, meg kell értenem, hogy szeretnem kell őt. (Shürman)rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább