Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. március 26.

Megmaradó szeretet

Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. (Jn 15,10)

 

Jézus megmaradó szeretettel akar megajándékozni bennünket. Ő a saját példáját állította elénk. Az Ő szeretete nem múló, hanem megmaradó szeretet. Az Ő szeretete most is élő és most is munkálkodó szeretet. De hogyan tudunk megmaradni az Ő szeretetében? Úgy, hogy az Ő parancsolatait megtartjuk. Ez egészen természetes is. Hogyan is akarunk megmaradni Jézus szeretetében, ha sohasem azt tesszük, ami előtte kedves? Hogyan nevezhetné valaki szeretetnek azt, ha semmiben sem teszi meg annak kívánságát, annak parancsát, akit állítólag szeret? Pedig ebben is példát mutatott nekünk Jézus, aki mindig azt tette, ami Isten előtt kedves volt.

A tékozló fiú megmaradt ugyan apja szeretetében akkor is, amikor elment apjától, amikor a maga útjára tért, amikor eltékozolta a vagyont, de ez a szeretet szenvedő, fájó apai szeretet volt, ami csak akkor lett ismét a régi, boldog szeretetté, amikor a fiú visszament az apjához.

Legyünk engedelmesek Jézusnak, ha így teszünk, akkor valami csodálatos, boldog szeretetnek leszünk részeseivé.

Jézus Krisztus nem múló, hanem állandó, diadalmaskodó, megmaradó szeretettel akar megajándékozni bennünket. (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Jézusom! Szeretlek, és engedelmes szívvel szolgállak. Bocsásd meg elbukásaimat, emelj fel ilyenkor is. Ámen

***

A nap gondolata:

A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá. (Böjte Csaba)rss

Napi lelki táplálék

Emlékezzetek csak arra, hogy én a ti húsotok és véretek vagyok! Bír 9,2b

2 Móz9

Míg a békák, a szúnyogok és a bögölyök megszokott társaink a teremtésben, a dögvész, a fekélyek és a jégeső önmagukban is katasztrófák. A jégeső „mindent visz”: erre már a fáraóban is megmozdul valami. 

tovább

(22) „…odaadta…” (Márk 14,12–25)

ÚRVACSORA

– 1. Jézus vette a kenyeret, megtörte, és áldást mondva odaadta tanítványainak; majd vette a poharat, hálát adott, és tanítványainak adta.

tovább

LUKÁCS 8,26–33 - Teljhatalom

Sok minden van, ami fogva tarthat minket, embereket és megfojthatja az életünket: szenvedélybetegségek, amelyek egyre inkább uralják az életet és végül az egzisztenciánkat is veszélyeztetik.

tovább

2018. július 6.

Jézus Krisztus az alap

Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát.” (Máté 7,24)

 

tovább

Wass Albert: Vizek felett

Ó Istenem, de könnyű volna
az élet-terhek hordozása,
ha tudnám azt, hogy minden könnyem
Valakinek mosolygása.

tovább