Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. március 26.

Megmaradó szeretet

Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. (Jn 15,10)

 

Jézus megmaradó szeretettel akar megajándékozni bennünket. Ő a saját példáját állította elénk. Az Ő szeretete nem múló, hanem megmaradó szeretet. Az Ő szeretete most is élő és most is munkálkodó szeretet. De hogyan tudunk megmaradni az Ő szeretetében? Úgy, hogy az Ő parancsolatait megtartjuk. Ez egészen természetes is. Hogyan is akarunk megmaradni Jézus szeretetében, ha sohasem azt tesszük, ami előtte kedves? Hogyan nevezhetné valaki szeretetnek azt, ha semmiben sem teszi meg annak kívánságát, annak parancsát, akit állítólag szeret? Pedig ebben is példát mutatott nekünk Jézus, aki mindig azt tette, ami Isten előtt kedves volt.

A tékozló fiú megmaradt ugyan apja szeretetében akkor is, amikor elment apjától, amikor a maga útjára tért, amikor eltékozolta a vagyont, de ez a szeretet szenvedő, fájó apai szeretet volt, ami csak akkor lett ismét a régi, boldog szeretetté, amikor a fiú visszament az apjához.

Legyünk engedelmesek Jézusnak, ha így teszünk, akkor valami csodálatos, boldog szeretetnek leszünk részeseivé.

Jézus Krisztus nem múló, hanem állandó, diadalmaskodó, megmaradó szeretettel akar megajándékozni bennünket. (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Jézusom! Szeretlek, és engedelmes szívvel szolgállak. Bocsásd meg elbukásaimat, emelj fel ilyenkor is. Ámen

***

A nap gondolata:

A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá. (Böjte Csaba)rss

Napi lelki táplálék

„Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged…” Jn 17,1b

Lk 22,7–38

Az utolsó vacsoráról szóló szentírási beszámolót ma úgy olvashatjuk, hogy szem előtt tartjuk: a haláltól valóban megszabadító „Páskabárány” (7) maga Jézus. 

tovább

(4) „Fordítsd jóra sorsunkat, Uram…” (Zsoltárok 126)

ISTEN NÉPÉNEK TAPASZTALATA…

– 1. Isten népe már megtapasztalta, milyen az, amikor az Úr hatalmasan cselekszik népéért, és jóra fordítja megnyomorított életüket (3).

tovább

LUKÁCS 22,63–71 - Felmérhetetlen

2004-ben a Magyar mozikba is megérkezett a vitatott amerikai „Passió” című film, amely nagyon brutálisan mutatja be Jézus bántalmazását és a keresztre feszítést. 

tovább

2018. április 9.

Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. (Márk 7:1-2)

tovább

V.Sipos Ida: HÚSVÉT

Az Úr halott. Nagy csönd a tájon
Mint tompa élettelen álom
És jönnek a hű asszonyok,
És hoznak drága kenetet
És hoznak drága könnyeket,
Virágorcákon harmatot.

tovább