Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. március 16.

Jézus nélkül semmit

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. (Jn 15,5)

 

A királyok második könyve negyedik fejezetében van leírva az a szép történet, amikor a Sunemita asszonynak meghal a fia és elküld Elizeusért a Kármel hegyére. Elizeus előre küldte szolgáját, Géházit, s odaadva neki pálcáját, azt az utasítást adja, hogy támassza fel a gyermeket. De hiábavaló minden. Géházi hiába tette a próféta botját a gyermek arcára, az nem mozdult meg. Mikor azonban Elizeus megérkezett, mikor ő vette kezébe a pálcát, mikor ráborult a gyermekre és imádkozott, akkor feléledt a gyermek.

Bizony ma is úgy van, hogy az emberek kezében ott van a prófétai pálca, de nincs ott az isteni hatalom, nincs ott a Jézussal való kapcsolat ereje.

Semmi sincs, amit annyira meg kellene tanulnia a hívő embernek, a keresztyén munkásnak, mint az, hogy Jézus nélkül semmit. Jézust semmi és senki nem pótolja.

Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek! (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Nélküled senkik vagyunk, benned és általad megváltottak, gyermekei mennyei Atyánknak. Ámen

***

A nap gondolata:

Bármiben is keresel kielégülést – kábítószerben, alkoholban, szexben, pornográfiában, kapcsolatok sorában, pénzben vagy népszerűségben – ezek közül egyik sem oltja szomjúságodat. De ha életedet Jézusra összpontosítod, időt töltesz vele, beszélgetsz vele, és naponta „iszod” Igéjét, az egészen biztosan betölti a benned lévő űrt.

 rss

Napi lelki táplálék

„…Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Jn 13,35

Jn 13,31–35

A Biblia talán legszebb sorait olvashattuk ma. Ezekben az igékben meglátjuk tisztán, világosan a keresztyén életfeladatot: „...szeressétek egymást...” (34). 

tovább

(5) „Az Úr van jobbodon…” (Zsoltárok 110)

Ez egy messiás-zsoltár, illetve király-zsoltár, a műfaja szerint.

– 1. Az élő Isten az Úr. Ő az egyetlen király. Őrajta kívül nincs más. Ez ennek a zsoltárnak legfontosabb üzenete. Aki az Úr jobbján ül, az Őt képviseli, képviselheti. Nincs ennél nagyobb méltóság.

tovább

1Sámuel 9,1-13 - Áldott szerencsétlenség

A szamarak elvesztése abban az időben nagy veszteség volt. Hogy mennyire értékesek voltak a család számára az állatok, felismerhető abban, hogy Kís nemcsak a szolgáját, de saját fiát is elküldi. 

tovább

2018. március 22.

Isten oltókése

Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. (Jn 15,8)

 

tovább

Stefura Erzsébet: Virágvasárnaptól-Golgotáig

Erre fog jönni, ahol én lakom!
Minden virágom eléje rakom,
S hova nem jut, majd köntösöm teszem,
Hozsánnázva kiáltom lelkesen:
Óh, jöjj, lakozz velem!

tovább