Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. március 15.

Nálam nélkül semmit

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. (Jn 15,5)

Jézus nélkül semmit sem lehet csinálni. Ahogy Jézus nélkül senki nem mehet be a mennybe, épp úgy ezen a földön senki sem érhet el igazi, maradandó eredményeket. Jézus nélkül nincs emberek megtérése, nincs újjászületés, Jézus nélkül nincs lelki növekedés és lelki gyümölcsözés.

Jézus nélkül nem lehet áldással hirdetni az Igét. Nincs hiány abban, hogy az evangélium hirdettessék, de nem igen van eredménye az Igének, ha Jézus nélkül hirdettetik. Jézust prédikálják az emberek, de anélkül, hogy Jézussal közösségük lenne.

Egy lelkipásztor tanyavidéken szolgált, a templomba járás nehéz volt a tanyasiaknak, ezért ő járt tanyáról tanyára és tartott házi istentiszteleteket.

Egyik alkalommal, mikor egy háznál sokan összegyűltek a nagyszobában, kérte a lelkész a házigazdát, hogy egy kisszobába hadd húzódjon félre az istentisztelet előtt. A gyülekezet pedig várakozott, hogy elkezdődjön az istentisztelet. Mikor már elmúlt az az idő, amikor az alkalmat meg kellett kezdeni, egy kislányt küldtek a szobához, hogy kopogjon, és figyelmeztesse a lelkészt a kezdésre. A lány oda is ment, de amikor kopogtatni akart, halk hangokat hallott. Hallotta, hogy bent a lelkész valakivel beszélget, és azt mondja neki: Nem megyek ki, ha te nem jössz velem! Erre a kislány visszaszaladt és azt mondta a gazdának: Uram, ma a lelkész úr aligha fog prédikálni, mert valakivel odabent beszélget, és azt mondta neki, hogy nem jön ki addig, míg az is nem jön vele. Az pedig nem felelt a szavára semmit.

A házigazda mosolygott a kislány szaván. Megértette azt, hogy kivel beszél odabent a lelkész és ki nélkül nem akar kijönni. Valóban úgy volt. Néhány perc múlva megkezdődött az istentisztelet és az igehirdetés alatt mindenki érezte, hogy az igehirdető nem jött egyedül, nem a maga erejével, hanem Jézus segítségével és az Ő jelenlétében hirdeti az Igét.

Keresztyénként értsük meg, hogy Jézus nélkül ne induljunk munkára, mert aki Nélküle indul el, igen sokszor eredménytelenül jár. (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Jézusom! Ha te nem jössz velem, nem megyek sehová. Vezetéseddel és erőddel viszont bárhová indulok. Ámen

***

A nap gondolata:

Ha nem Krisztusnak, akkor a káosznak adjuk meg magunkat.rss

Napi lelki táplálék

„…Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Jn 13,35

Jn 13,31–35

A Biblia talán legszebb sorait olvashattuk ma. Ezekben az igékben meglátjuk tisztán, világosan a keresztyén életfeladatot: „...szeressétek egymást...” (34). 

tovább

(5) „Az Úr van jobbodon…” (Zsoltárok 110)

Ez egy messiás-zsoltár, illetve király-zsoltár, a műfaja szerint.

– 1. Az élő Isten az Úr. Ő az egyetlen király. Őrajta kívül nincs más. Ez ennek a zsoltárnak legfontosabb üzenete. Aki az Úr jobbján ül, az Őt képviseli, képviselheti. Nincs ennél nagyobb méltóság.

tovább

1Sámuel 9,1-13 - Áldott szerencsétlenség

A szamarak elvesztése abban az időben nagy veszteség volt. Hogy mennyire értékesek voltak a család számára az állatok, felismerhető abban, hogy Kís nemcsak a szolgáját, de saját fiát is elküldi. 

tovább

2018. március 22.

Isten oltókése

Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. (Jn 15,8)

 

tovább

Stefura Erzsébet: Virágvasárnaptól-Golgotáig

Erre fog jönni, ahol én lakom!
Minden virágom eléje rakom,
S hova nem jut, majd köntösöm teszem,
Hozsánnázva kiáltom lelkesen:
Óh, jöjj, lakozz velem!

tovább