Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. március 15.

Nálam nélkül semmit

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. (Jn 15,5)

Jézus nélkül semmit sem lehet csinálni. Ahogy Jézus nélkül senki nem mehet be a mennybe, épp úgy ezen a földön senki sem érhet el igazi, maradandó eredményeket. Jézus nélkül nincs emberek megtérése, nincs újjászületés, Jézus nélkül nincs lelki növekedés és lelki gyümölcsözés.

Jézus nélkül nem lehet áldással hirdetni az Igét. Nincs hiány abban, hogy az evangélium hirdettessék, de nem igen van eredménye az Igének, ha Jézus nélkül hirdettetik. Jézust prédikálják az emberek, de anélkül, hogy Jézussal közösségük lenne.

Egy lelkipásztor tanyavidéken szolgált, a templomba járás nehéz volt a tanyasiaknak, ezért ő járt tanyáról tanyára és tartott házi istentiszteleteket.

Egyik alkalommal, mikor egy háznál sokan összegyűltek a nagyszobában, kérte a lelkész a házigazdát, hogy egy kisszobába hadd húzódjon félre az istentisztelet előtt. A gyülekezet pedig várakozott, hogy elkezdődjön az istentisztelet. Mikor már elmúlt az az idő, amikor az alkalmat meg kellett kezdeni, egy kislányt küldtek a szobához, hogy kopogjon, és figyelmeztesse a lelkészt a kezdésre. A lány oda is ment, de amikor kopogtatni akart, halk hangokat hallott. Hallotta, hogy bent a lelkész valakivel beszélget, és azt mondja neki: Nem megyek ki, ha te nem jössz velem! Erre a kislány visszaszaladt és azt mondta a gazdának: Uram, ma a lelkész úr aligha fog prédikálni, mert valakivel odabent beszélget, és azt mondta neki, hogy nem jön ki addig, míg az is nem jön vele. Az pedig nem felelt a szavára semmit.

A házigazda mosolygott a kislány szaván. Megértette azt, hogy kivel beszél odabent a lelkész és ki nélkül nem akar kijönni. Valóban úgy volt. Néhány perc múlva megkezdődött az istentisztelet és az igehirdetés alatt mindenki érezte, hogy az igehirdető nem jött egyedül, nem a maga erejével, hanem Jézus segítségével és az Ő jelenlétében hirdeti az Igét.

Keresztyénként értsük meg, hogy Jézus nélkül ne induljunk munkára, mert aki Nélküle indul el, igen sokszor eredménytelenül jár. (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Jézusom! Ha te nem jössz velem, nem megyek sehová. Vezetéseddel és erőddel viszont bárhová indulok. Ámen

***

A nap gondolata:

Ha nem Krisztusnak, akkor a káosznak adjuk meg magunkat.rss

Napi lelki táplálék

Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Indulj, és menj le innen hamar, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. 5Móz 9,12

5Móz 9

„Tudd meg azért ma, hogy Istened, az Úr vonul előtted...” (3). Isten figyelmezteti az övéit: ő vitte be népét a „jó földre”, amit nekik adott. 

tovább

(1) „…egy kiszáradt kezű ember.” (Márk 3,1–6)

SOK A „SORVADT EMBER”; – sok a sorvadt, kiszáradt élet: „imaházon” belül és kívül egyaránt (1).

tovább

1 MÓZES 12,2 - Az áldó jelenlét

„…megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” Isten Ábrahámhoz intézett szavai olyanok, mint az áldás alappillérei: Megáldalak, és ezért lehetsz áldássá mások számára. 

tovább

2018. május 24.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

tovább

Somogyi Imre: Pünkösd napja

Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.

tovább