Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. március 2.

„Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.” (1Mózes 5,24)

Kedves Igeolvasó! Úgy gondolom, hogy ritkábban, vagy éppen gyakrabban, de mindannyian szoktunk kijárni azokba a temetőkbe, ahol szeretteink nyugszanak.

Kilátogatunk rokonainknak, barátainknak, ismerőseinknek a sírjához, azzal a szent szándékkal, hogy tiszteletünket tegyük, és emlékezzünk.

Amikor van egy kis időm, akkor a temetőben el szoktam olvasni a különböző sírfeliratokat, és mindig arra döbbenek rá, hogy ezek a feliratok fontos emlékeket hordoznak az elhunyt személyével kapcsolatban.

Valahol hasonló a helyzet, amikor a mai igénket olvashatjuk. Egy úgynevezett nemzetségtáblát olvashattunk el. Amelyek szintén adathordozó jelleggel bírnak. Énók életéről olvashattunk, és megtudtunk róla két fontos dolgot. „Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt az Isten”.

Énók az Istennel járt. Mit jelenthet ez? Hogyan tudnánk leírni ezt a jelenséget, fogalmat, hogy valaki az Istennel jár? A Biblia Noé életéről ugyanezt jelentette ki: „Noé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé”.(1Móz 6,9)

Amikor erre a kérdésre keressük a választ, akkor mindenképpen egy olyan embert kell magunk előtt látni, aki nem ismer megalkuvást, hanem rendíthetetlenül, szüntelenül az Isten szerint próbálja meg, erejéhez mérten élni az életét.

Amikor az Istennel járunk, akkor fontosabb számunkra az Úr véleménye, mint az embereké.

A kérdés már csak az, hogy mi hogy állunk ezzel? Kinek a véleménye a fontosabb? Megpróbálok-e felelősséget vállalni a hitemért? Az Úrral járni?

Ha egy napon felkerül a nevünk egy nemzetségtáblára, vagy sírra, vagy bármilyen egyéb adathordozóra, akkor mit fognak rólunk mondani? El tudják majd mondani, hogy az Úrral járt? El tudják majd mondani, hogy az Úrral jártál?

Azt kívánom, hogy ez legyen életünknek legnagyobb törekvése, hogy ez kijelenthető legyen az életünkről! Sok áldást kívánok hozzá! Járj az Úrral!

(Simon Döme)

***

Imádság:

Mennyei Édesatyánk! Megvalljuk Neked, hogy gyakran jobban érdekel minket más embereknek a véleménye, mint a Tied. Boldogok lennénk, ha egy napon azt a megtisztelő kijelentést kapnánk, hogy Veled járhattunk egész életünkben. Szentlelked támogatását szeretnénk kérni, hogy ez sikerülhessen. Ámen!

***

A nap gondolata:

Járj az Úrral, vállalj érte felelősséget, mert Ő tud téged egyedül jogosan értékelni.

 

 rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább