Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Zsid 5,1–10

Jézus örök üdvösség szerzője, mégpedig mindenkinek, aki hozzá megtér (9). Az Ószövetség idején csak Áron vagy az ő leszármazottja lehetett főpap. 

Melkisédek akkor volt a magasságos Isten papja, amikor Áron meg sem született, sőt még Izráel népe sem volt. Így ő jelképezi Istennek ezen a népen túl terjedő üdvözítő munkáját, ami aztán Krisztusban teljesedett be. Itt is hangsúlyt kap, hogy ő emberré lett, tehát megértő (2), kész a megbocsátásra. Ennek persze föltétele a bűnbánat, ami annak idején még a főpapra nézve is kötelező volt.

RÉ 306 MRÉ 183             

Jer 11,15–23

Czanik Péter



rss

Napi lelki táplálék

„…Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne.” Jn 19,4b

Jn 19,1–16a

Az Úr Jézus Krisztus magára vette az ártatlanul meghurcoltak szenvedését is. Azokét, akik mellett gyávák voltak kiállni azok, akik tehettek volna az érdekükben. 

 

tovább

(1) „Dicsérjétek az Urat!” (Zsoltárok 135)

MIÉRT DICSÉRHETJÜK AZ URAT?

Dicsérjük Őt, mert jó az Úr!

– Dicsérjük Őt, mert az Ő irgalmas jóságából, az Ő tulajdonai, választottai lehetünk (1–4).

tovább

LUKÁCS 24,28–35 - „Nem hevült-e a szívünk?”

Éltél már át ilyet? Azt az enyhén izgalmas, borzongató és nagyon pozitív érzést, amikor azt érezted, hogy Isten munkálkodik? Én már többször éreztem, és szeretem ezt az érzést. 

tovább

2018. április 18.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

tovább

Németből ford.: Haraszti Sándor: Üzenet a jó Istentől

A kis virág az útfélen
mosolyogva rád nevet!
Tudod-e, hogy ez csendesen
Istentől üzenet?
Istentől üzenet.

tovább