Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

4Móz 28,16–31

„Az első... hónap tizennegyedik napján van az Úr páskája, és ennek a hónapnak a tizenötödik napján van az ünnep” (16–17). 

Az ígéret földjének a határánál még sok minden bizonytalan: hol lesz felállítva az Úr sátora, hol lesz az istentisztelet, az áldozatok bemutatásának a helyszíne? Az ünnepek rendje azonban folytatódik. Semmi sem szakíthatja meg. Lehetnek szűkös feltételek és átmeneti állapotok az életünkben, de az istentisztelet, az Örökkévaló dicsőítése az egy igaz és tökéletes áldozatért, Jézus Krisztusért, sohasem szűnhet meg.

RÉ 436 MRÉ 267         

1Pt 1,13–25

Vad Zsigmondrss

Napi lelki táplálék

Így teljesedett be az Írás: „Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.” Jn 19,24b

Jn 19,16b–30

„Ne azt írd...” (21). Hányan tiltakoznak ma is „keresztyén országunkban” az ellen, hogy királyuk, messiásuk a megfeszített Krisztus... 

 

tovább

(23) „Gondolt ránk megaláztatásunkban…” (Zsoltárok 136)

FELELGETŐS.

– 1. Az istentisztelet vezetője dicséri az Urat, és hálát ad az Úr csodás tetteiért: a teremtésért (1–9), a szabadításért (10–15), a pusztában való vezetésért és védelemért (16–26). Isten népének boldog kiváltsága, hogy bízhat az Úrban, magasztalhatja, mint teremtő, megváltó, megtartó Istenben, aki eledelt ad minden élőlénynek (25), és örökséget ad népének (22).

tovább

LUKÁCS 24, 36–43 - Levél Jézusnak

Kedves Jézus! Valóban csodálkozol azon, hogy megijednek tőled a tanítványaid, amikor egyszer csak előttük állsz? Tegnap még halott voltál, ma itt vagy a szoba közepén és még az ajtót sem használtad. 

tovább

2018. április 19.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

tovább

Makovei János: A keresztről való beszéd...

„Mert a keresztről való beszéd
bolondság ugyan azoknak, akik
elvesznek, de nekünk, akik
megtartatunk Istennek ereje.”

(1Korintus 1, 18.)

 

tovább