Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

4Móz 28,1–15

„Ezt a tűzáldozatot mutassátok be az Úrnak: naponta két hibátlan egyéves bárányt állandó égőáldozatul” (3). Isten minden nap emlékeztetni akarta népét arra, hogy bűneik miatt szükségük van az ő kegyelmére. 

Csak hibátlan bárányt lehetett áldozni. Előremutat ez az isteni rendelkezés arra a tökéletes Bárányra, Jézus Krisztusra, aki „...egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye” (Zsid 9,28). Ez volt a tökéletes, örök érvényű engesztelő áldozat.

RÉ 369 MRÉ 249           

1Pt 1,1–12

Vad Zsigmondrss

Napi lelki táplálék

„…Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” Jn 4,24

Jn 4,19–26

„...lélekben és igazságban imádják az Atyát...” (23). Istent így imádni csakis a Szentlélek által lehetséges. 

 

tovább

(12) „Megsemmisülnek mindnyájan Egyiptom országában.” (Jeremiás 44)

Isten Igéje az Egyiptomba menekült júdaiaknak szólt, akikre KI FOG ÁRADNI AZ ISTEN HARAGJA.

tovább

Lukács 6,27–31 - A nagyvonalúság birodalma

Ha belegondolok a világ igazságtalanságaiba, nagyon fel tudok háborodni: Miért bánnak pl. gyerekekkel úgy, mint rabszolgákkal? 

tovább

2018. január 22. hétfő

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4:13)

 

tovább

Wass Albert: Tél

Templomi csöndben, 
Éjjeli ködben 
Aszkéta-ágat zörrent a szél, 
Valahol messze, 
Csillag szemekre 
Szürke ködfátylat borít a Tél. 

tovább