Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

4Móz 9,1–14

Isten népének legnagyobb ünnepe, a páska az egyiptomi szabadulásra emlékeztet. Családi körben ünnepelték. 

A törvény rugalmasságát mutatja, hogy ha valaki akadályoztatva volt az ünnepi időben, egy másik alkalommal pótolhatta, hogy senki ne maradjon ki az ünnep öröméből. Ma lehet, hogy a munkabeosztásunk vagy betegségünk tart távol egy-egy istentisztelettől vagy ünneptől. Olyankor keressünk mi is más lehetőséget, egy másik napot, hogy gyülekezetbe menjünk!

RÉ 337 MRÉ 223           

Lk 22,54–65

Karsay Eszterrss

Napi lelki táplálék

Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az… 4Móz 13,27/b

4Móz 13

Isten igéje arra mutat rá, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyan tekintünk az előttünk lévő útra. 

tovább

(46) „Atyám a te kezedbe teszem le…” (Lukács 23,44–49)

1. A sötétség teljes Jézus halálakor. Ez nem a gyász sötétsége, hanem a világ állapotának sötétsége, az Isten nélküli világ korma, a „hasadt” emberlét nyomásának terhe és sötétsége; –  hogy aztán annál látványosabb lehessen az üdvösség világossága (44). 

tovább

ESZTER 8,3-17 - Kedves Eszter!

Hogy érezhetted magad akkor, amikor közölte veled királyod, hogy rendeletét nem tudja visszavonni? Amit egyszer lepecsételtek, azt nem lehet felbontani. Attól féltél, hogy mégis felesleges volt minden? 

tovább

2017. október 18. szerda

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább