Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

4Móz 9,1–14

Isten népének legnagyobb ünnepe, a páska az egyiptomi szabadulásra emlékeztet. Családi körben ünnepelték. 

A törvény rugalmasságát mutatja, hogy ha valaki akadályoztatva volt az ünnepi időben, egy másik alkalommal pótolhatta, hogy senki ne maradjon ki az ünnep öröméből. Ma lehet, hogy a munkabeosztásunk vagy betegségünk tart távol egy-egy istentisztelettől vagy ünneptől. Olyankor keressünk mi is más lehetőséget, egy másik napot, hogy gyülekezetbe menjünk!

RÉ 337 MRÉ 223           

Lk 22,54–65

Karsay Eszterrss

Napi lelki táplálék

„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok…” Jn 8,31b

Jn 8,30–36

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek” (36). Miből és mire kell, hogy megszabadítson bennünket Jézus? 

tovább

(27) „Áldott az Úr, őseink Istene, aki arra indította a király szívét…” (Ezsdrás 7,11–28)

– 1. Dárius utódai, fia és unokája: – Xerxész, más néven Ahasvérós, Kr. e. 485–465 között uralkodott, ez Eszter könyvének időszaka; – majd Artaxerxész, más néven Artahsasztá, Kr. e. 464–424 között ült a perzsa trónon.

tovább

Zsoltárok 19,12–15 - Életformáló hatások

Házicsoportunkban közösen dolgozunk fel egy könyvet. Egyik este azokról a változásokról volt szó benne, amelyeket az Isten szava, mint Igazság tud elvégezni életünkben. 

tovább

2019. február 21. csütörtök

Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

         

tovább

Antal Ferenc: A kopár fa

Láttam egy fát,
Magas volt és kopár,
Ágai közt elsurrant
A szellő,
S átröppent felette
A madár.

Szomorú volt a kép,
Kopár fa, levéltelen,
Az élete reménytelen.

tovább