Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. január 27. szombat

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

A Jézustól való függés az egyetlen függés ezen a világon, amelyen áldás van. Az összes többi tönkre tesz. Hiszen tudunk sorolni pár függőséget. Vannak alkoholfüggők, vannak drogfüggők, hatalom- vagy internetfüggők, és lehetne még folytatni a sort. Azonban ezek mindegyikére azt mondhatjuk, hogy ezek ártanak, tönkreteszik az embert. A Krisztustól való függés viszont éltet. Egyedül ez éltet, semmi más. Ezt az ellentmondásosnak tűnő üzenetet úgy fogalmazza meg egyik énekünk, hogy „A bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad.” (467. dicséret) Aki Krisztust szolgálja, szabaddá válik. Mert Jézus a szabadító. A bűneinkből meg- és felszabadító. Általában nem szívesen mondjuk, hogy szolgák vagyunk, pedig Isten szolgájának lenni nagy megtiszteltetés. Persze Jézus még ezt is helyre teszi bennünk, amikor így szól: „Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek.” (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! Szolgádnak lenni is nagy kiváltság, hát még a barátodnak. Örömmel követlek, légy szívem vezére! Ámen

***

A nap gondolata:

Egyetlen esélyünk Jézus követése. Az Ő királysága nélkül: – mindent szétkaszabol a gyűlölettel teli bűn, vallási, kegyes, vagy hitetlen formában; – mindent elemészt a sokféle vélemények igazságigénye és a mögöttük tomboló gyilkos agresszivitás; – vagy éppen mindent összeken az általános, egyetemes szeretet hamis érzelgőssége, amibe halálosan beleragadunk, mint a légy a mézbe.rss

Napi lelki táplálék

Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Jn 10,9

Lk 11,33–54

„Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek” (41). Jézus követésében az a legcsodálatosabb, hogy azt is megszólítja, aki a spirituális teljességre törekszik, és azt is, akinek az igazi kegyesség a szegények és elesettek megsegítésében tárul fel (Jak 1,27).

tovább

(1) „…ha kezességet vállaltál…” (Példabeszédek 6)

– Feleségem áldott, szorgos keze mindig megnyugtat. Ez a kéz figyelmeztet arra, hogy az Úr kezében vagyunk, Jézus Krisztusban vagyunk, aki kezességet vállalt értünk.

tovább

Lukács 20,1–8 - Teljhatalom és emberektől való félelem közt

Jézus teljhatalommal tanít. Ezt mindannyian érzik, még az ellenségei is. Istentől kapta a megbízatását. Ezért nem hagyja, hogy az emberek megkérdőjelezzék azt. Azt teszi, amit tennie kell. 

tovább

2018. március 2.

„Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.” (1Mózes 5,24)

tovább

Tanka János: Tavaszodik

Köszönöm neked ezt a percet,
én Istenem, hogy víg vagyok,
hogy hó olvad a lágy barázdán,
a mogyoró is bomlik sárgán,
s az égből azúr-illatok

felhője csap szívem tavába
s vitorláit ezernyi cél
hajrázó hittel újra bontja;
mint türelmetlen feslő bodza
melegszem napod fényinél,

tovább