Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. január 26. péntek

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

Milyen igaz a mondás: „Madarat tolláról, embert barátjáról”, vagyis mondd meg kik a barátaid, megmondom ki vagy. Jézus nem haveri kapcsolatra vágyik velünk, hanem sokkal mélyebb kapcsolatra. A vele való haverság ugyanis nem torkollik üdvösségbe. Aki csak azt mondhatja el magáról, hogy neki haverja Jézus, annak nincs olyan kapcsolata vele, amire ő vágyakozik, sőt amire el akar juttatni bennünket. Ez olyan, mint, amikor Jézus azt mondja: „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!”

Kijózanító szavak ezek Jézustól, mert többre van szükség a haverságnál. „Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.” – mondja Jézus a tanítványoknak. S ebben a mondatban van egy feltétel. A vele való barátság feltétele az engedelmesség. A Jézussal való barátság a tőle való függést jelenti. A Jézushoz tartozásom akkor az igazi, ha tőle függök teljesen. Ha nem akarok tőle függeni, az csak haverság, akkor csak részben adom át az irányítást neki életem fölött, sőt valójában én akarok a magam ura lenni. De vigyázz, ebből így ilyen formán nem lesz örök élet, üdvösség… Te döntesz… (Katona Béla)

***

Imádság:

Úr Jézus! Nem a haverságodra, hanem a barátságodra vágyom. Átadom szívem irányítását neked. Ámen

***

A nap gondolata:

Hiszed-e már, hogy Jézus nélkül elveszel? Hiszed-e már, hogy Jézus által bűnbocsánatod és üdvösséged van?!

 rss

Napi lelki táplálék

„Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.” Jn 9,41b

Lk 10,21–42

Mária és Márta történetében a figyelem, a hallgatás és a hétköznapi tevékenységek soha véget nem érő sora feszül egymásnak.

tovább

(5) „Bízzál az Úrban…” (Példabeszédek 3)

– Minden aranynál és ezüstnél „hasznosabb” (14): bízni az Úrban (5), aki teremtette, megváltó szeretetében megalapozta ezt a világot (19). Minden áldás, azaz a teljes élet forrása csakis az örökkévaló Isten. Kegyelmi állapot, ha megtalálhatjuk az Urat, megragadhatjuk az Ő irgalmát, és Őrá támaszkodhatunk! (18)

tovább

Lukács 19,41–44 - Az együttérzés könnyei

Jézus a város pillanatnyi hangulatán túl látja a nagyobb összefüggéseket is. Ő tudja, hogy a tömeg éljenzése csak felületes, és hamarosan „Feszítsd meg!” kiáltásokba fog átcsapni. 

tovább

2019. február 28. kedd

Megtérés 1.

Jól hallom Efraim kesergését: Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, URam, az én Istenem! (Jer 31,18)

 

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább