Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. január 16. kedd

Mint az elroshadt edény.

Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és ismerőseimnek félelmévé; akik az utcán látnak, elfutnak tőlem. Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt edény. (Zsolt 31,12-13)

Mint az elroshadt edény. Ki ne látott volna közülünk használatból kivont s eldobott edényt, szemétdombon, útszélen. Valamikor ezek az edények ékességei voltak a konyhának, drága étkek készültek bennük, most pedig, mint semmire nem való elroshadt edények hevernek szerte.

A zsoltáríró ezt a képet használja, amikor a saját állapotát vizsgálja. Valamikor ékessége voltam az embereknek, valamikor hasznuk volt belőlem, most pedig félredobtak, mint haszontalan semmirevaló elroshadt edényt.

Keresztyénként nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten soha nem vet el. Isten előtt minden élet drága. Életünk ereje és vigasztalása abban van, hogy Isten számára nem leszek csúfsággá, és nem tekint rám, mint az elroshadt edényre, hanem kegyelmébe és szeretetébe fogad.

Átölelt Isten nagy kegyelme méltatlanul, érdemtelen.

Csodák csodáját látom benne, és hála tölti el szívem.

Boldogan ujjong énekem, ha kegyelmét dicsérhetem.

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Hasznos edény szeretnék lenni kezedben. Használj ott és úgy, ahogy neked tetszik. Ámen

***

A nap gondolata:

Talán azt hiszed, hogy tudod, mit szeretnél, de Isten tudja, hogy mire van szükséged!

 rss

Napi lelki táplálék

Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Jn 10,9

Lk 11,33–54

„Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek” (41). Jézus követésében az a legcsodálatosabb, hogy azt is megszólítja, aki a spirituális teljességre törekszik, és azt is, akinek az igazi kegyesség a szegények és elesettek megsegítésében tárul fel (Jak 1,27).

tovább

(1) „…ha kezességet vállaltál…” (Példabeszédek 6)

– Feleségem áldott, szorgos keze mindig megnyugtat. Ez a kéz figyelmeztet arra, hogy az Úr kezében vagyunk, Jézus Krisztusban vagyunk, aki kezességet vállalt értünk.

tovább

Lukács 20,1–8 - Teljhatalom és emberektől való félelem közt

Jézus teljhatalommal tanít. Ezt mindannyian érzik, még az ellenségei is. Istentől kapta a megbízatását. Ezért nem hagyja, hogy az emberek megkérdőjelezzék azt. Azt teszi, amit tennie kell. 

tovább

2018. március 2.

„Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.” (1Mózes 5,24)

tovább

Tanka János: Tavaszodik

Köszönöm neked ezt a percet,
én Istenem, hogy víg vagyok,
hogy hó olvad a lágy barázdán,
a mogyoró is bomlik sárgán,
s az égből azúr-illatok

felhője csap szívem tavába
s vitorláit ezernyi cél
hajrázó hittel újra bontja;
mint türelmetlen feslő bodza
melegszem napod fényinél,

tovább