Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. december 12. kedd

Számolj Vele és számíthatsz Rá! - 2.

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3,5-6)


    

Ha az Ő kezében van az életem, a cél nem bizonytalan. Talán a lépteim lelki ködben vezetnek, mégis, hit által látom a láthatatlant.
Ha elbátortalanodnánk, Jézus velünk van, akinek az útja teljes kiszolgáltatottságban, a szenvedésen át vezetett a dicsőségbe. Őbenne van számunkra az új kezdet lehetősége. Nem mibennünk! Nem kell erőlködnünk, hogy jobbak legyünk. A folyamat fordított: minél inkább meghatározza életünket az Istenben való bizalom, Isten annál inkább munkálja bennünk mind az akarást, mind a cselekvést (ld. Fil 2,13). A Benne való bizalom nem tétlenné tesz, hanem arra indít, hogy Ő munkálkodhasson általunk. Ha túlteng bennünk az önbizalom és a maximalista, görcsös teljesítménykényszer, vagy ha belefáradtunk, újra neki adhatjuk szívünk teljes bizodalmát…(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Köszönöm, Uram,

hogy Tőled

ajándékba kaptam

bajt, bánatot,

gyötrelmeket

és fájdalmakat,

 

hogy roskadó

önnön magam

utolsó erőmmel

Neked odaadva

éljem át

megmentő

irgalmadat.

 

ÁMEN

 

(Hajdú Zoltán Levente)

***

A nap gondolata:

Isten akaratát tenni néha azt jelenti, hogy zűrzavaros helyzetekbe és zavaros vizekbe lépünk be. De ha engedelmeskedsz Istennek, és azt teszed, amit mond, nem kell magadért felszólalnod, vagy magadért harcolnod. Isten parancsolni fog a helyzetet befolyásoló erőknek, hogy behódoljanak neked, tiszteljenek, hallgassanak rád, sőt, áldásodra legyenek. rss

Napi lelki táplálék

Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek… ApCsel 20,28

1Sám 31

„…hogy megvigyék az örömhírt…” (9). A filiszteusok megszabadultak veszedelmes ellenségüktől, Saultól. Örömük érthető, de közben Isten népének az élete romba dőlt. 

tovább

(32) „…kegyelme Igéjének ajánllak titeket…” (Apostolok cselekedetei 20,17–38)

A búcsúzás egy összetett, emberi érzés, tele nosztalgikus gyarlósággal, rámutatva halandó életünk nyomorúságára. De ne becsüljük le azt, ami annyira emberi. Amikor e földi létben VÉGSŐ BÚCSÚT veszünk; az mindig megrendítő (25). 

tovább

EZSDRÁS 8,31-36 - Végre célba érve

Utazni izgalmas! Amikor korábban családi nyaralásra indultunk, előtte mindenki nagyon izgatott volt. Előfordult, hogy az egyik gyereknek fájt a hasa, a másiknak a feje egy nagy utazás előtt. 

tovább

2017. szeptember 20. szerda

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Sóhaj a mindenségért

Vasárnap. Harangszó. Egy asszony elmegy 
Mellettem. A harangszóra megáll. 
Összeteszi kezét, fohászkodik 
Az utcán elmenőben: „Uram Jézus 
A rosszakon is könyörülj!” – 
A rosszakon is könyörülj: 
Ennyi egy-vers-soros imája. 
 

tovább