Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. november 27. hétfő

Rendezzük dolgainkat!

„Amikor Jákób föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és négyszáz férfi van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgálóleány mellé. Előreállította a szolgálóleányokat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyjához ért.”(1Móz 33, 1-3)

 

Jákob megharcolta a maga harcát; és győzött. Összetörten, de boldogan tudja magáénak az Isten áldását. És nem kellett lopnia, bűneivel leszámolva, csak úgy kegyelemből megkapta.

Ebben a lelkiállapotban már az Ézsauval való elkerülhetetlen találkozás sem annyira rémisztő. „Látta, hogy jön Ézsau”. Ahogyan múltjával szembenézett abban az álombeli tusakodásban; úgy minden bűne „okával”, Ézsauval is el kell rendeznie a dolgait. Számomra nagyon kedves ez a pillanat. Igaz, hogy nagyon sok félelem, szorongás előzi meg, de el kell intézni az embernek a dolgát, főleg ha maga idézte elő, ha ember akar maradni. Ahogyan a tisztesség diktálja. Nem mást küldeni, nem vádaskodni, névtelen levelet írogatni. Szemtől-szembe! Eljött az óra, jön Ézsau, és van vele 400 ember, egy kisebb hadsereg. S mintha maga Jákób is hadrendbe állna, a feleségeivel, gyermekeivel, szolgálóival. A felsorakozás nem óvintézkedés, hanem a rang kívánta meg így. Úgy fogadják Ézsaut mint egy urat. Amikor fontos, kedves vendégeket várunk mi is így teszünk. „Lássa meg, hogy várjuk.” Szertartás, ami itt zajlik: szolga várja az urát. Hétszer borul le a földre Jákób. Hét a teljesség száma. Nem tud ettől jobban megalázkodni. Letette az ego-t, letette a buta önhittséget. Csodálatos érzés megélni ezt a fajta békességet, megnyugvást, felszabadulást. Tudjunk mi is ilyen alázattal odafordulni embertársainkhoz. (Angyalosy Zsoltné)

***

Imádság:

Adj szívembe alázatot Uram, mely a botlások idején is mer szólni, szemtől szemben bocsánatot kérni. Ámen

***

A nap gondolata:

Kapni és adni úgy összetartozik, mint a tüdőnek ki és belélegzése.rss

Napi lelki táplálék

Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?” Jn 5,6

Lk 1,26–38

Mária nem véletlenül lett a hit egyik példaképe. Példát mutat arra, hogy mi tesz valakit Isten engedelmes szolgálóleányává. 

tovább

(31) „…szárnyra kelnek, mint a sasok…” (Ézsaiás 40)

– Az Asszír Birodalom Kr. e. 722-ben fogságba hurcolta az északi országrészt, és Kr. e 701-ben körülzárta Jeruzsálemet is. Közben Babilónia legyőzte Asszíriát. Babilónia Kr. e. 587-ben fogságba hurcolta a déli országrészt, Júdát is, ideértve a főváros, Jeruzsálem lakosságát.

tovább

Zsoltárok 27,1–6 - Mit jelent számomra Isten?

A zsoltáros fényforrásként, szabadítóként és segítőként beszél Istenről, aki elveszi a félelmet, és mindeddig megbízhatónak bizonyult. 

tovább

2018. január 28. vasárnap

Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. (Jn 15:16)

tovább

Tamási Miklós: Nyitogató

Nyiss ki engem, Istenem,
oly bizalommal nyissál,
mint könyvet nyit ki a gyermek,
szerelmet a fiatal lány.

Mint méhét nyitja az asszony,
mint karját tárja a férj,
mint hajnalból készül a nappal,
s az alkonyatból az éj.

tovább