Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. november 20. hétfő

Megmosva

Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. (Jn 15,3)

 

Mi szükséges ahhoz, hogy az Ige elvégezze a maga tisztító munkáját? Szükséges, hogy engedelmeskedjünk az Ige munkájának. Amikor Jézus a tanítványok lábait akarta megmosni, csak Péter volt az, aki ellenkezett, aki nem tartotta magát méltónak arra, hogy Jézus megmossa. De amikor Jézus megmondta, hogy ha ellenkezik semmi közük nincs egymáshoz, akkor engedelmesen hajlott meg Ura előtt és kész volt a fejét és az egész testét is odaadni, hogy teljesen megmosódjon.

Vajon te szoktál ellenkezni Jézussal, amikor meg akar mosni az ő beszédével, ha igen, akkor semmi közöd sincs Jézushoz. Ha előtted kedvesebb az a szenny, ami a világban rád ragad, kedvesebb az a piszok, ami rárakódott szívedre, mint Jézus, ha te félsz attól a tisztító víztől, ami az Ő beszéde, akkor nem vagy méltó Jézushoz.

Engedd oda magadat engedelmesen Uradnak. Ő tudja jól, hogyan kell téged megmosni. Ott is megmos, ahol észre sem vetted magadban a szennyet. Add oda magad Jézusnak, és Ő megmos teljesen. Megmos úgy, hogy rólad is elmondhatja: Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek.

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Úr Jézus! Szavad tisztít, ha hallgatok rá és engedelmes vagyok. Ilyen hozzáállással szeretnék élni. Tisztogass naponként szavaddal! Ámen

***

A nap gondolata:

Isten azért adta a Szentírást, hogy alapjaiban alakítsa át az életünket.rss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Menj el, a te fiad él! Jn 4,50a

Lk 1,1–25

Zakariás megnémítását „nyilvános büntetésnek” érezhetjük. Mégsem vált nevetségessé, és nem botránkoztak meg rajta. 

tovább

2) „Ezékiás megörült a követeknek…” (Ézsaiás 39)

Meródak-Baladán az Asszíriát majdan felváltó Babiloni Birodalom megalapítójának tekinthető. Asszíria Kr. e. 745-ben foglalta el Babilóniát. A babiloni ellenállás hőse Meródak-Baladán lett, aki Kr. e. 721-ben jutott hatalomra, és Kr. e. 712-ben látogatta meg Ezékiást, Júda királyát, akiben szövetségest keresett maga mellé, Asszíria ellenében.

tovább

Lukács 6,46–49 - A tettek mezejére!

Anyaként át tudom érezni azt a bizonyos bosszúságot, amely Jézus szavaiból itt kihallatszik. Milyen gyakran szenvedek hétköznapjaimban gyermekeim szelektív hallása miatt! 

tovább

2018. január 27. szombat

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

tovább

Lukátsi Vilma: Téli dal

Dér alatt didereg a pázsit,
hosszúcsőrű fekete madár
könnyű lábbal ide-oda jár,
kár, kár, kár .... 

tovább