Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. november 11. szombat

Személyes gondoskodás

Az én Atyám a szőlőműves. (Jn 15,1)

 

Isten személyes gondviselő munkát végez. Mint ahogy a szőlőműves nem végezhet tömegmunkát, hanem minden egyes szőlőtőkét külön kell vegyen, mindegyiket külön metszi, mindegyik tőke vesszőit külön köti össze, külön nyeseget, egyenként foglalkozik a szőlőjével, így tesz velünk Isten is. Személyes lelki gondozói munkát végez.

Isten nem tömegmunkát végez velünk, hanem egyenként gondoz, pásztorol bennünket és Ő azt akarja, hogy nekünk is legyenek Vele személyes beszélgetéseink. Nem elég a bibliaóra, a vasárnapi igehirdetés vagy más alkalom, ahol „megbújhatok” a többiek között!

Szoktál személyes beszélgetést folytatni gondviselő Atyáddal?

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Tudom, tapasztalom, hogy személyesen törődsz velem. Ezért is kereslek naponta örömeimmel, gondjaimmal. Ámen

***

A nap gondolata:

Az egyetlen hely, ahol békére találhatsz az élet viharai között, az egy mély megtapasztalás Istennel. rss

Napi lelki táplálék

Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek… 2Tim 3,2

2Tim 3,1–9

A nehéz idők okát Pál nem a világ, hanem a keresztyénség nyomasztó belső állapotában látja. Vannak, akik tudják, hogy van Isten, de úgy élnek, mintha nem lenne. 

tovább

(2) „…szilárdan fog állni az Úr házának hegye a többi hegy fölött…” (Ézsaiás 2,1–5)

A BÉKE ÉS EGYSÉG LÁTOMÁSA EZ.

– 1. Olyan ígéret hangzik itt el, ami az ember valós vágya, mintegy „emlékezete” az édenkerti állapotnak. Minden korszak kísérletet tett arra, hogy megvalósítsa ezt az egységet és békét a maga módján: erővel, hatalommal, a saját „látását” és igazát mindenkire egységesítve… 

tovább

ÉZSAIÁS 61,1-3 - Minden megújul!

Alig 3 hét múlva a szebb jövőben reménykedve mindnyájan azt kívánjuk egymásnak: Boldog új esztendőt! Csakhogy gyakran az évszámon kívül olyan túl sok új nem jön az életünkbe. 

tovább

2017. december 12. kedd

Számolj Vele és számíthatsz Rá! - 2.

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3,5-6)


    

tovább

Ádvent

Szent várakozás tölti keblemet,
Ádventi király, jöttödre várok!
Újítsd, erősítsd fáradt lelkemet,
Fényeddel oszlasd a homályosságot.
A gond-tehert, mit magam kerestem,
S mit szent kezed életemre rakott,
Úgy vihetem, ha itt jársz mellettem,
Ha vérző sebemre Te adsz balzsamot.

tovább