Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. november 11. szombat

Személyes gondoskodás

Az én Atyám a szőlőműves. (Jn 15,1)

 

Isten személyes gondviselő munkát végez. Mint ahogy a szőlőműves nem végezhet tömegmunkát, hanem minden egyes szőlőtőkét külön kell vegyen, mindegyiket külön metszi, mindegyik tőke vesszőit külön köti össze, külön nyeseget, egyenként foglalkozik a szőlőjével, így tesz velünk Isten is. Személyes lelki gondozói munkát végez.

Isten nem tömegmunkát végez velünk, hanem egyenként gondoz, pásztorol bennünket és Ő azt akarja, hogy nekünk is legyenek Vele személyes beszélgetéseink. Nem elég a bibliaóra, a vasárnapi igehirdetés vagy más alkalom, ahol „megbújhatok” a többiek között!

Szoktál személyes beszélgetést folytatni gondviselő Atyáddal?

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Tudom, tapasztalom, hogy személyesen törődsz velem. Ezért is kereslek naponta örömeimmel, gondjaimmal. Ámen

***

A nap gondolata:

Az egyetlen hely, ahol békére találhatsz az élet viharai között, az egy mély megtapasztalás Istennel. rss

Napi lelki táplálék

Gedeon azonban ezt mondta az Istennek: Ne haragudj meg reám, ha még egyszer szólok! Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel… Bír 6,39a

2Móz 6,1–13

„…visszaemlékezem szövetségemre” (5). Isten az engedelmesség feltétele alatt a legképtelenebb helyzetből szabadítja ki népét. Nem a körülmények nagysága számít, hanem az, hogy Isten minden létező terhelő körülménynél hatalmasabb. 

tovább

(38) „Őrizkedjetek az írástudóktól…” (Márk 12,35–44)

MI A BAJ AZ ÍRÁSTUDÓKKAL?

– 1. Nem az a baj az írástudókkal, hogy az első helyeken, a főhelyeken ülnek. Van, amikor annak az ideje van, hogy az ember első helyeken üljön, de az felelősséggel jár. 

tovább

LUKÁCS 8,4–15 - Elképzelhetetlen hozam

Vidéken élek egy tanya szomszédságában. Naponta látom, ahogy gazdálkodik a szomszédom. Nemsokára itt a búzaaratás ideje. 

tovább

2018. július 2.

A Lélek segít

„Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással.”(Róma 8,26).

 

tovább

R. Berde Mária: Imádság imádságért

Csarnokaid most zúgnak, mint a méhes.
Eléd járul a testi-lelki éhes
Mind, mind, ki magát irgalmadba szánta.
- Hídfőre így gyűl poklos, béna, sánta. -

Van, ki anyagot koldul: vackot, étket.
Más bocsánatra tart fekete vétket.
Vagy kicsikarna tőled csudatételt:
Törvényeid alól pártos kivételt.

tovább