Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. november 11. szombat

Személyes gondoskodás

Az én Atyám a szőlőműves. (Jn 15,1)

 

Isten személyes gondviselő munkát végez. Mint ahogy a szőlőműves nem végezhet tömegmunkát, hanem minden egyes szőlőtőkét külön kell vegyen, mindegyiket külön metszi, mindegyik tőke vesszőit külön köti össze, külön nyeseget, egyenként foglalkozik a szőlőjével, így tesz velünk Isten is. Személyes lelki gondozói munkát végez.

Isten nem tömegmunkát végez velünk, hanem egyenként gondoz, pásztorol bennünket és Ő azt akarja, hogy nekünk is legyenek Vele személyes beszélgetéseink. Nem elég a bibliaóra, a vasárnapi igehirdetés vagy más alkalom, ahol „megbújhatok” a többiek között!

Szoktál személyes beszélgetést folytatni gondviselő Atyáddal?

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Tudom, tapasztalom, hogy személyesen törődsz velem. Ezért is kereslek naponta örömeimmel, gondjaimmal. Ámen

***

A nap gondolata:

Az egyetlen hely, ahol békére találhatsz az élet viharai között, az egy mély megtapasztalás Istennel. rss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Menj el, a te fiad él! Jn 4,50a

Lk 1,1–25

Zakariás megnémítását „nyilvános büntetésnek” érezhetjük. Mégsem vált nevetségessé, és nem botránkoztak meg rajta. 

tovább

2) „Ezékiás megörült a követeknek…” (Ézsaiás 39)

Meródak-Baladán az Asszíriát majdan felváltó Babiloni Birodalom megalapítójának tekinthető. Asszíria Kr. e. 745-ben foglalta el Babilóniát. A babiloni ellenállás hőse Meródak-Baladán lett, aki Kr. e. 721-ben jutott hatalomra, és Kr. e. 712-ben látogatta meg Ezékiást, Júda királyát, akiben szövetségest keresett maga mellé, Asszíria ellenében.

tovább

Lukács 6,46–49 - A tettek mezejére!

Anyaként át tudom érezni azt a bizonyos bosszúságot, amely Jézus szavaiból itt kihallatszik. Milyen gyakran szenvedek hétköznapjaimban gyermekeim szelektív hallása miatt! 

tovább

2018. január 27. szombat

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

tovább

Lukátsi Vilma: Téli dal

Dér alatt didereg a pázsit,
hosszúcsőrű fekete madár
könnyű lábbal ide-oda jár,
kár, kár, kár .... 

tovább