Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. október 25. szerda

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Péter 5:1-4)

A mostanság zajló presbiteri tisztújítás kapcsán kiváló útmutatást ad Igénk. Mi nem feladata egyetlen presbitériumnak és presbiternek sem? A kényszeredett szolgálat, a nyerészkedés, az uralkodás. Ezek nem tartozhatnak Isten népe vezetőinek életéhez. Helyette mit ajánl az Ige? Önkéntességet, készségességet és azt, hogy legyünk példaképek. Mennyivel másképpen hangzik a kettő. Micsoda különbség. Az előzőekben ugyanis emberi érdek kerül az előtérbe, az utóbbiak az Úrról szólnak. Valamint az alázatról.

Vajon mennyire példaértékű gyülekezeteink gondnokainak, presbitereinek (és persze lelkészeinek) az élete, a templomba járása, a szolgálatkészsége, az odaszántsága, a családi élete? Fontos lenne, hogy példás életű elöljárói legyenek református közösségeinknek. Alkossák olyan emberek a presbitériumokat, akik hitben élnek és hitből hoznak döntéseket. Akik tudják, kegyelemre szorulnak és ezt a kegyelmet Krisztusban naponta meg is kapják. Akik másokat is oda akarnak vezetni, szeretni az élő Krisztushoz…

Urunk adjon bölcsességet döntéseinkben, áldja meg gyülekezetinket és hívjon el Neki élő és szolgáló embereket, férfiakat, nőket egyaránt…

***

Imádság:

Uram! Áldalak azért, mert használni kívánsz engem is. Hogy mire, azt te mutasd meg. Bocsásd meg szabadkozásaimat, adj engedelmes lelket, hozzád mindenben hívet. Ámen

***

A nap gondolata:

Elszigetelve nem lehet Krisztushoz hasonlóvá válni. Az emberek között van a helyünk, kapcsolatban kell lennünk másokkal. Szükséges, hogy egy gyülekezet vagy egy közösség része legyél.

 rss

Napi lelki táplálék

Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet… 1Tim 6,12

Jób 26

Miközben a mi Urunk „elrejtőzködő Isten”, eltakarta trónusát, aközben hatalma abban is megmutatkozik, hogy a természet felett is úr. Rácsodálkozhatunk értelmére, amely szétzúzza a szörnyeteget, kezére, amely átdöfi a kígyót. 

 

tovább

(8) „…egészen elfogott a szánalom.” (Hóseás 11)

Szánalmas az életünk! Szánalmas az én életem és szánalmas a te életed is; mindenkié, minden emberé, minden népé, Isten népéé is. Szánalmas még az is, ahogy tiltakoznál a megállapítás ellen, netán kikérnéd magadnak.

tovább

ÉZSAIÁS 56,1-2.6-7 - Határok nélkül

2016 nyarán barátokat látogattam meg Albániában. Együtt mentünk vasárnap reggel egy evangélikus istentiszteletre. Szép volt albánul hallani azokat a dalokat, melyeket angolul ismertem. 

tovább

2017. december 5. kedd

„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok…” (Fil 1:3)

 

tovább

Venyercsán László: Ki várni tud

Oly jó Istenre csendben várni –
Istennel rövid a messzi út,
hisz nemcsak az út, a cél is Ő,
s nem veszít időt, ki várni tud.

tovább