Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. október 21. szombat

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

 

        

Pál apostol írja e sorokat a korintusiaknak, de nekünk is éppen úgy szólnak e szavak. Miért? Mert az Úr munkájában tevékenykedni sokszor nem látványos. A lelki munka ritkán látványos. Gyakran hiábavalónak tűnik. De nem az. Hiábavaló volt-e annak az édesanyának az imádkozása, aki 20 éven keresztül rendszeresen az Úr elé vitte fiának megtérését? Nem volt hiábavaló, hiszen Mónikának hívták az édesanyát, a fia pedig Augustinus, ókori egyházatyaként ismeretes előttünk. Egy züllött életű férfi volt megtéréséig Augustinus, azt követően pedig odaszánt, csodálatosan az Úrért élő és fáradozó ember lett.

Hiábavaló volt 20 év imádság? Annak tűnt, de nem volt az. Vajon mi tudunk kitartóan, fel nem adva, meg nem fáradva imádkozni valamiért, vagy valakiért? Tékozló fiakért, tönkrement életekért, a gödör mélyére kerülő embertársainkért tudunk-e kitartóan könyörögni?

***

Imádság:

Uram! Adj nekem téged kitartóan kereső, imádságos lelkületet. Ámen

***

A nap gondolata:

Krisztussal minden elképzelhető problémával szembenézhetek.

 rss

Napi lelki táplálék

Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet… 1Tim 6,12

Jób 26

Miközben a mi Urunk „elrejtőzködő Isten”, eltakarta trónusát, aközben hatalma abban is megmutatkozik, hogy a természet felett is úr. Rácsodálkozhatunk értelmére, amely szétzúzza a szörnyeteget, kezére, amely átdöfi a kígyót. 

 

tovább

(8) „…egészen elfogott a szánalom.” (Hóseás 11)

Szánalmas az életünk! Szánalmas az én életem és szánalmas a te életed is; mindenkié, minden emberé, minden népé, Isten népéé is. Szánalmas még az is, ahogy tiltakoznál a megállapítás ellen, netán kikérnéd magadnak.

tovább

ÉZSAIÁS 56,1-2.6-7 - Határok nélkül

2016 nyarán barátokat látogattam meg Albániában. Együtt mentünk vasárnap reggel egy evangélikus istentiszteletre. Szép volt albánul hallani azokat a dalokat, melyeket angolul ismertem. 

tovább

2017. december 5. kedd

„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok…” (Fil 1:3)

 

tovább

Venyercsán László: Ki várni tud

Oly jó Istenre csendben várni –
Istennel rövid a messzi út,
hisz nemcsak az út, a cél is Ő,
s nem veszít időt, ki várni tud.

tovább