Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. október 11. szerda

„Mi Isten munkatársai vagyunk.” (1Kor 3:9)

 

Egy munkát kívülről is nézni és lehet benne lenni aktív részesként. Ez utóbbi az együvé tartozás élményét adja meg. S valóban: csapatmunka ez. Az Úrért és az Ő ügyéért fáradozni csapatmunka. Imádkozni tudsz? Adakozni? Bátorítani? Tedd meg! Jól énekelsz? Használd az énekhangodat. Az énekkarban is. Zenélni tudsz? Vállalj olyan szolgálatokat, melyekben kamatoztathatod mindezt. A gyermekekkel, a fiatalokkal bánsz jól? Foglalkozz velük! Nem véletlen, hogy az Úr erre tett képessé. Értesz a betegek, az idősek nyelvén, látogasd meg őket. Jól szervezel? Tedd azt! Mást bízott rád az Úr? Végezd azt!

Hogyan kell dolgozni? Hogyan munkálkodhatunk mindabban, amit ránk bíz az Úr? Hittel, odaszántan, lelkesen. Két Ige is hadd mutasson utat: „Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz.” (Péld 18:9) „Átkozott, aki az ÚR dolgát hanyagul végzi.” (Jer 48:10)

Mi a fizetség? Ezt a kérdést feltették Jézusnak is a tanítványok. Ő világosan el is mondta, hogy mire számíthatnak övéi már e földön és odaát is (Mt 19). Azt mindenesetre soha ne felejtsük el, hogy az Úr nem marad adósa senkinek„Amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az Őt szeretőknek.” Mit mondhatunk erre? Azt, hogy hálából téged szolgállak Uram, neked áldozom az életemet. Örömmel és odaszántan szeretnék országod munkása lenni.

***

Imádság:

Istenem! Számomra megtisztelő, hogy neked szolgálhatok, hogy munkatársaddá választottál. Adj erőt, hogy mindazt, amit rajtam keresztül akarsz elvégezni, tudjam kivitelezni. Ámen

***

A nap gondolata:

Az, amilyenek vagyunk, Isten ajándéka számunkra. Amit pedig ebből kihozunk, az a mi ajándékunk az Úrnak.

 rss

Napi lelki táplálék

Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az… 4Móz 13,27/b

4Móz 13

Isten igéje arra mutat rá, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyan tekintünk az előttünk lévő útra. 

tovább

(46) „Atyám a te kezedbe teszem le…” (Lukács 23,44–49)

1. A sötétség teljes Jézus halálakor. Ez nem a gyász sötétsége, hanem a világ állapotának sötétsége, az Isten nélküli világ korma, a „hasadt” emberlét nyomásának terhe és sötétsége; –  hogy aztán annál látványosabb lehessen az üdvösség világossága (44). 

tovább

ESZTER 8,3-17 - Kedves Eszter!

Hogy érezhetted magad akkor, amikor közölte veled királyod, hogy rendeletét nem tudja visszavonni? Amit egyszer lepecsételtek, azt nem lehet felbontani. Attól féltél, hogy mégis felesleges volt minden? 

tovább

2017. október 18. szerda

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább