Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. október 11. szerda

„Mi Isten munkatársai vagyunk.” (1Kor 3:9)

 

Egy munkát kívülről is nézni és lehet benne lenni aktív részesként. Ez utóbbi az együvé tartozás élményét adja meg. S valóban: csapatmunka ez. Az Úrért és az Ő ügyéért fáradozni csapatmunka. Imádkozni tudsz? Adakozni? Bátorítani? Tedd meg! Jól énekelsz? Használd az énekhangodat. Az énekkarban is. Zenélni tudsz? Vállalj olyan szolgálatokat, melyekben kamatoztathatod mindezt. A gyermekekkel, a fiatalokkal bánsz jól? Foglalkozz velük! Nem véletlen, hogy az Úr erre tett képessé. Értesz a betegek, az idősek nyelvén, látogasd meg őket. Jól szervezel? Tedd azt! Mást bízott rád az Úr? Végezd azt!

Hogyan kell dolgozni? Hogyan munkálkodhatunk mindabban, amit ránk bíz az Úr? Hittel, odaszántan, lelkesen. Két Ige is hadd mutasson utat: „Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz.” (Péld 18:9) „Átkozott, aki az ÚR dolgát hanyagul végzi.” (Jer 48:10)

Mi a fizetség? Ezt a kérdést feltették Jézusnak is a tanítványok. Ő világosan el is mondta, hogy mire számíthatnak övéi már e földön és odaát is (Mt 19). Azt mindenesetre soha ne felejtsük el, hogy az Úr nem marad adósa senkinek„Amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az Őt szeretőknek.” Mit mondhatunk erre? Azt, hogy hálából téged szolgállak Uram, neked áldozom az életemet. Örömmel és odaszántan szeretnék országod munkása lenni.

***

Imádság:

Istenem! Számomra megtisztelő, hogy neked szolgálhatok, hogy munkatársaddá választottál. Adj erőt, hogy mindazt, amit rajtam keresztül akarsz elvégezni, tudjam kivitelezni. Ámen

***

A nap gondolata:

Az, amilyenek vagyunk, Isten ajándéka számunkra. Amit pedig ebből kihozunk, az a mi ajándékunk az Úrnak.

 rss

Napi lelki táplálék

„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok…” Jn 8,31b

Jn 8,30–36

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek” (36). Miből és mire kell, hogy megszabadítson bennünket Jézus? 

tovább

(27) „Áldott az Úr, őseink Istene, aki arra indította a király szívét…” (Ezsdrás 7,11–28)

– 1. Dárius utódai, fia és unokája: – Xerxész, más néven Ahasvérós, Kr. e. 485–465 között uralkodott, ez Eszter könyvének időszaka; – majd Artaxerxész, más néven Artahsasztá, Kr. e. 464–424 között ült a perzsa trónon.

tovább

Zsoltárok 19,12–15 - Életformáló hatások

Házicsoportunkban közösen dolgozunk fel egy könyvet. Egyik este azokról a változásokról volt szó benne, amelyeket az Isten szava, mint Igazság tud elvégezni életünkben. 

tovább

2019. február 21. csütörtök

Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

         

tovább

Antal Ferenc: A kopár fa

Láttam egy fát,
Magas volt és kopár,
Ágai közt elsurrant
A szellő,
S átröppent felette
A madár.

Szomorú volt a kép,
Kopár fa, levéltelen,
Az élete reménytelen.

tovább