Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. október 11. szerda

„Mi Isten munkatársai vagyunk.” (1Kor 3:9)

 

Egy munkát kívülről is nézni és lehet benne lenni aktív részesként. Ez utóbbi az együvé tartozás élményét adja meg. S valóban: csapatmunka ez. Az Úrért és az Ő ügyéért fáradozni csapatmunka. Imádkozni tudsz? Adakozni? Bátorítani? Tedd meg! Jól énekelsz? Használd az énekhangodat. Az énekkarban is. Zenélni tudsz? Vállalj olyan szolgálatokat, melyekben kamatoztathatod mindezt. A gyermekekkel, a fiatalokkal bánsz jól? Foglalkozz velük! Nem véletlen, hogy az Úr erre tett képessé. Értesz a betegek, az idősek nyelvén, látogasd meg őket. Jól szervezel? Tedd azt! Mást bízott rád az Úr? Végezd azt!

Hogyan kell dolgozni? Hogyan munkálkodhatunk mindabban, amit ránk bíz az Úr? Hittel, odaszántan, lelkesen. Két Ige is hadd mutasson utat: „Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz.” (Péld 18:9) „Átkozott, aki az ÚR dolgát hanyagul végzi.” (Jer 48:10)

Mi a fizetség? Ezt a kérdést feltették Jézusnak is a tanítványok. Ő világosan el is mondta, hogy mire számíthatnak övéi már e földön és odaát is (Mt 19). Azt mindenesetre soha ne felejtsük el, hogy az Úr nem marad adósa senkinek„Amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az Őt szeretőknek.” Mit mondhatunk erre? Azt, hogy hálából téged szolgállak Uram, neked áldozom az életemet. Örömmel és odaszántan szeretnék országod munkása lenni.

***

Imádság:

Istenem! Számomra megtisztelő, hogy neked szolgálhatok, hogy munkatársaddá választottál. Adj erőt, hogy mindazt, amit rajtam keresztül akarsz elvégezni, tudjam kivitelezni. Ámen

***

A nap gondolata:

Az, amilyenek vagyunk, Isten ajándéka számunkra. Amit pedig ebből kihozunk, az a mi ajándékunk az Úrnak.

 rss

Napi lelki táplálék

Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a Fiút, aki örökre tökéletes. Zsid 7,28

Zsid 7,11–28

Főpapunk közbenjáró szolgálata a kegyelem korszakává teszi adventünket. „...üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük” (25). 

tovább

(6) „…hátat fordítottál nekem.” (Jeremiás 15,1–9)

– 1. Vannak „életművészek”, „kirakatemberek”, akik kiválóan „szerepeltetik” magukat, másokkal dolgoztatnak, felelősséget nem vállalnak, a konfliktusokat kerülik, és amikor a hosszú munka után ünnepelni kell, akkor ők mondják az ünnepi köszöntőt. Ez nem nagy gond, hiszen a „lufi-emberek” előbb-utóbb leeresztenek; mégcsak nem is durrannak, hanem észrevétlenül eltűnnek. Aki szereti a kirakatot, a nyilvánosságot, annak lelke rajta.

tovább

ÉZSAIÁS 60, 19-22 - Fényesség és dicsőség

Valószínűleg találkoztunk már az ádventi időszakokban a „Gloria in excelsis deo!” című énekünk refrénjével. 

tovább

2017. december 11. hétfő

Számolj Vele és számíthatsz Rá! 1.

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3,5-6)

tovább

V. Thilo (Ford.: Túrmezei Erzsébet): Bezörget mindenütt!

Most készítsd, Isten népe,
a szívedet elő!
A bűnösöknek üdve,
az Isten hőse jő,
Kit irgalomból küld,
mint rég ígérte néked,
mert Ő a fény, az élet!
Bezörget mindenütt!

tovább