Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. október 11. szerda

„Mi Isten munkatársai vagyunk.” (1Kor 3:9)

 

Egy munkát kívülről is nézni és lehet benne lenni aktív részesként. Ez utóbbi az együvé tartozás élményét adja meg. S valóban: csapatmunka ez. Az Úrért és az Ő ügyéért fáradozni csapatmunka. Imádkozni tudsz? Adakozni? Bátorítani? Tedd meg! Jól énekelsz? Használd az énekhangodat. Az énekkarban is. Zenélni tudsz? Vállalj olyan szolgálatokat, melyekben kamatoztathatod mindezt. A gyermekekkel, a fiatalokkal bánsz jól? Foglalkozz velük! Nem véletlen, hogy az Úr erre tett képessé. Értesz a betegek, az idősek nyelvén, látogasd meg őket. Jól szervezel? Tedd azt! Mást bízott rád az Úr? Végezd azt!

Hogyan kell dolgozni? Hogyan munkálkodhatunk mindabban, amit ránk bíz az Úr? Hittel, odaszántan, lelkesen. Két Ige is hadd mutasson utat: „Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz.” (Péld 18:9) „Átkozott, aki az ÚR dolgát hanyagul végzi.” (Jer 48:10)

Mi a fizetség? Ezt a kérdést feltették Jézusnak is a tanítványok. Ő világosan el is mondta, hogy mire számíthatnak övéi már e földön és odaát is (Mt 19). Azt mindenesetre soha ne felejtsük el, hogy az Úr nem marad adósa senkinek„Amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az Őt szeretőknek.” Mit mondhatunk erre? Azt, hogy hálából téged szolgállak Uram, neked áldozom az életemet. Örömmel és odaszántan szeretnék országod munkása lenni.

***

Imádság:

Istenem! Számomra megtisztelő, hogy neked szolgálhatok, hogy munkatársaddá választottál. Adj erőt, hogy mindazt, amit rajtam keresztül akarsz elvégezni, tudjam kivitelezni. Ámen

***

A nap gondolata:

Az, amilyenek vagyunk, Isten ajándéka számunkra. Amit pedig ebből kihozunk, az a mi ajándékunk az Úrnak.

 rss

Napi lelki táplálék

Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! 5Móz 5,11

5Móz 5,1–21

„Tanuljátok meg, tartsátok meg és teljesítsétek azokat!” (1). Nagy öröm lehet számunkra az, hogy Isten nemcsak atyáinkkal kötött szövetséget, hanem Jézus kereszthalála által velünk is, „...akik itt és most életben vagyunk” (3). 

tovább

(40) „Odament hozzá egy leprás…” (Márk 1,40–45)

JÉZUS KRISZTUS SZABADÍTÓ HATALMA.

– 1. Itt áll előttünk egy ember, akiről csak annyit olvasunk, hogy leprás. Ez egy sűrített, tragikus életrajz. Mindannyiónk életéről adható ilyen pár szavas sűrítmény, életének nyomorúságáról; – lehet „cifra”, vagy tényleges nyomorúság, lényegében mindegy (40).

tovább

2 SÁMUEL 9,1–13 - Ha nem látják, akkor elfelejtik?

Azt terveztem, hogy az 50. születésnapomra meghívok minden embert, akik fontosak voltak az eddigi életemben. Ahogy gondolkodtam, egyre nőtt a meghívandók száma, így végül elvetettem az ötletet. 

tovább

2018. május 19.

Istené a dicsőség

Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. (1Kor 1,25-29)

 

tovább

Gerzsenyi László: Bizalomteljes könyörgés

Atyám, benned bízom.
Nincs más reményem.
Te vagy erős váram,
Kősziklám nékem.
Egyszülött Fiadban,
Drága Megváltómban
Küldj segítséget.
Halld meg szívem szavát,
Ó, adj szabadulást,
Bűnömből tisztulást,
Mint megígérted.

tovább