Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 62,6-12 - Bepillantunk Isten szívébe

Az egyik leglátványosabb várrendszer, amit láttam, az a Carcassonne Dél-Franciaországban. Bástyák és tornyok állnak körben a kettős várfalon. 

Élénken el tudom képzelni, ahogy az őrök ott strázsáltak, hogy megvédjék a várost az esetleges veszedelemtől. De az igeszakaszunkban szereplő őröknek nem az a feladata, hogy az ellenséget keressék, hanem hogy Istent szüntelen emlékeztessék Jeruzsálemre. Szüksége van Istennek az ilyen emlékeztetésre? Hogy imádságunk által hogyan veszünk részt Isten munkájában, az a hit nagy és csodálatos titkai közé tartozik. Ő teljesen szuverén módon cselekszik. Mégis, a Biblia felszólít minket, hogy bizalommal és odaadással vigyünk elé mindent, ami bennünket foglalkoztat. Időnként valami nagyon fontossá lesz számunkra. Sőt, érezhetjük úgy, mintha valami kényszerítene az érte való imádságra. Így mutatja meg Isten, hogy mi fontos számára, és esélyt ad arra, hogy felismerjük az ő munkáját. Isten részéről sok ígéret hangzott el Jeruzsálemmel kapcsolatban. Ott béke és jólét fog uralkodni. Sőt, legyen a népnek és Jeruzsálemnek új neve is. Ezek az ígéretek jelzik, hogy új idők köszöntenek majd be. Minden jó lesz. De ez még nem érkezett el. A nép még a „már úton van” és a „végre megérkezett” közötti időben él. Még szükség van virrasztókra. Még imádkozzuk: „Jöjjön el a te országod – amint a mennyben, úgy a földön is.”

 rss

Napi lelki táplálék

Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek… ApCsel 20,28

1Sám 31

„…hogy megvigyék az örömhírt…” (9). A filiszteusok megszabadultak veszedelmes ellenségüktől, Saultól. Örömük érthető, de közben Isten népének az élete romba dőlt. 

tovább

(32) „…kegyelme Igéjének ajánllak titeket…” (Apostolok cselekedetei 20,17–38)

A búcsúzás egy összetett, emberi érzés, tele nosztalgikus gyarlósággal, rámutatva halandó életünk nyomorúságára. De ne becsüljük le azt, ami annyira emberi. Amikor e földi létben VÉGSŐ BÚCSÚT veszünk; az mindig megrendítő (25). 

tovább

EZSDRÁS 8,31-36 - Végre célba érve

Utazni izgalmas! Amikor korábban családi nyaralásra indultunk, előtte mindenki nagyon izgatott volt. Előfordult, hogy az egyik gyereknek fájt a hasa, a másiknak a feje egy nagy utazás előtt. 

tovább

2017. szeptember 20. szerda

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Sóhaj a mindenségért

Vasárnap. Harangszó. Egy asszony elmegy 
Mellettem. A harangszóra megáll. 
Összeteszi kezét, fohászkodik 
Az utcán elmenőben: „Uram Jézus 
A rosszakon is könyörülj!” – 
A rosszakon is könyörülj: 
Ennyi egy-vers-soros imája. 
 

tovább