Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 61,1-3 - Minden megújul!

Alig 3 hét múlva a szebb jövőben reménykedve mindnyájan azt kívánjuk egymásnak: Boldog új esztendőt! Csakhogy gyakran az évszámon kívül olyan túl sok új nem jön az életünkbe. 

A jövőről szóló híradás Istennél olyan sokkal több ennél: örömhír, bátorítás, vigasztalás és egyben felszabadítás is (1-2). Jézus az első nyilvános fellépésekor a názáreti zsinagógában, éppen mintegy beköszöntésként, magára vonatkoztatja ezeket az ószövetségi verseket. (v.ö. Luk 4,16-19.) 2000 évvel később én is meg tudom erősíteni, hogy a Jézussal való találkozásban igen sok megújító erő rejlik. Ma is elfogadhatom biztatását, hogy őnála nyugalmat találok (v.ö. Mt 11,28.) Még a teregetésre váró mosott ruhák hegyei közt is a Jézussal való beszélgetés szabadít meg a nyomasztó gondolatoktól. Egy véletlenszerűen eszembe ötlő bibliai vers is meg tud gazdagítani, és új erőt kaphatok, mert a gondjaimat és a kétségeimet Jézusnál letehetem. Szüntelenül átélem az Istennel és az igéjével való találkozásban, hogy valami megújul bennem. Hasonlóan ahhoz, mintha a fekete gyászruhát színes ünneplőre cserélném, hogy a hétköznapok kalandjaira felkészítsem magamat (3). A mai napon mindenkinek a megújulás ilyen megtapasztalását kívánom!

***

Jézusom! Talán akkor, amikor szép ékszereket, ruhákat, kívánatos illatszereket, vagy csodálatos fákat látok, emlékeztess, hogy én Nálad is felüdülhetek és feltöltekezhetek. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek… ApCsel 20,28

1Sám 31

„…hogy megvigyék az örömhírt…” (9). A filiszteusok megszabadultak veszedelmes ellenségüktől, Saultól. Örömük érthető, de közben Isten népének az élete romba dőlt. 

tovább

(32) „…kegyelme Igéjének ajánllak titeket…” (Apostolok cselekedetei 20,17–38)

A búcsúzás egy összetett, emberi érzés, tele nosztalgikus gyarlósággal, rámutatva halandó életünk nyomorúságára. De ne becsüljük le azt, ami annyira emberi. Amikor e földi létben VÉGSŐ BÚCSÚT veszünk; az mindig megrendítő (25). 

tovább

EZSDRÁS 8,31-36 - Végre célba érve

Utazni izgalmas! Amikor korábban családi nyaralásra indultunk, előtte mindenki nagyon izgatott volt. Előfordult, hogy az egyik gyereknek fájt a hasa, a másiknak a feje egy nagy utazás előtt. 

tovább

2017. szeptember 20. szerda

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Sóhaj a mindenségért

Vasárnap. Harangszó. Egy asszony elmegy 
Mellettem. A harangszóra megáll. 
Összeteszi kezét, fohászkodik 
Az utcán elmenőben: „Uram Jézus 
A rosszakon is könyörülj!” – 
A rosszakon is könyörülj: 
Ennyi egy-vers-soros imája. 
 

tovább