Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 61,1-3 - Minden megújul!

Alig 3 hét múlva a szebb jövőben reménykedve mindnyájan azt kívánjuk egymásnak: Boldog új esztendőt! Csakhogy gyakran az évszámon kívül olyan túl sok új nem jön az életünkbe. 

A jövőről szóló híradás Istennél olyan sokkal több ennél: örömhír, bátorítás, vigasztalás és egyben felszabadítás is (1-2). Jézus az első nyilvános fellépésekor a názáreti zsinagógában, éppen mintegy beköszöntésként, magára vonatkoztatja ezeket az ószövetségi verseket. (v.ö. Luk 4,16-19.) 2000 évvel később én is meg tudom erősíteni, hogy a Jézussal való találkozásban igen sok megújító erő rejlik. Ma is elfogadhatom biztatását, hogy őnála nyugalmat találok (v.ö. Mt 11,28.) Még a teregetésre váró mosott ruhák hegyei közt is a Jézussal való beszélgetés szabadít meg a nyomasztó gondolatoktól. Egy véletlenszerűen eszembe ötlő bibliai vers is meg tud gazdagítani, és új erőt kaphatok, mert a gondjaimat és a kétségeimet Jézusnál letehetem. Szüntelenül átélem az Istennel és az igéjével való találkozásban, hogy valami megújul bennem. Hasonlóan ahhoz, mintha a fekete gyászruhát színes ünneplőre cserélném, hogy a hétköznapok kalandjaira felkészítsem magamat (3). A mai napon mindenkinek a megújulás ilyen megtapasztalását kívánom!

***

Jézusom! Talán akkor, amikor szép ékszereket, ruhákat, kívánatos illatszereket, vagy csodálatos fákat látok, emlékeztess, hogy én Nálad is felüdülhetek és feltöltekezhetek. Ámen.



rss

Napi lelki táplálék

„Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.” Jn 5,14b

Lk 1,39–56

2000 év távlatából elénk tárul egy mély hitű, Szentlélektől vezetett, nagyon alázatos papné, Erzsébet képe. 

tovább

(3) „Jajgassatok Hesbón miatt…” (Jeremiás 49,1–22)

Gád és Rúben törzsének határán feküdt az igeszakaszunkban olvasható Hesbón városa, amely eredetileg Rúben törzsének öröksége lett volna. Hesbón városát azonban határvárosként Móáb (48,34), és Ammón is a magáénak tudta (3). 

tovább

Zsoltárok 27, 7–14 - Minta

Hányszor kezdtem már bele fogyókúrába? Meg sem tudom mondani, de nagyon sokszor. Eleinte jól megy, aztán jönnek a hétköznapok és újra hízni kezdek. 

tovább

2019. január 29. kedd

Mivel táplálkozunk? 2.

Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. (1Pt 2,2)

 

 

tovább

Túrmezei Erzsébet: Új éneket

Új éneket, újat!
minden reggel újat!
Új hajnal hasadtán
új titkok tárulnak.
Új virágok nyílnak,
ha régiek hullnak,
új öröm, új hála
ha sebek gyógyulnak.
Énekek ébrednek:
új ének az Úrnak!

tovább