Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 60, 19-22 - Fényesség és dicsőség

Valószínűleg találkoztunk már az ádventi időszakokban a „Gloria in excelsis deo!” című énekünk refrénjével. 

Vagy egyenesen felcsendül a fülünkben a dallam, amikor ezt az igerészt olvassuk, és az angyalok kórusára emlékeztet bennünket, akik betlehem mezején énekeltek a pásztoroknak (v.ö. Luk 2,14). A tündöklő fény, mely hirtelen az éj sötétjében megvilágította a bárányokat, annak jövetelét hirdette, aki joggal mondhatta magáról: „Én vagyok a világ világossága.” (Jn 8,12) Jézus születésével jött közvetlenül hozzánk Isten országa, de mégis tovább élünk abban a korszakban, ahol ismerjük a világosság és árnyék, nappal és éjszaka fogalmát. Éppen azt írja itt le a próféta, hogy ez a váltakozás az öröm és a bánat közt, a Nap és a Hold közt, nem lesz örökké így. Szavával a fényes jövőt hirdeti az akkori olvasóknak és nekünk is ma. A prófétai szem az aktuális történéseken keresztül is meglátja Isten dicsőségét. Ez a tény emlékeztessen bennünket arra, hogy a karácsony az üdvösség megvalósulásának biztosítéka, amikor majd könnyeink egyszer s mindenkorra letörültetnek (20 és Jel 7,17).

 rss

Napi lelki táplálék

„Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.” Jn 5,14b

Lk 1,39–56

2000 év távlatából elénk tárul egy mély hitű, Szentlélektől vezetett, nagyon alázatos papné, Erzsébet képe. 

tovább

(3) „Jajgassatok Hesbón miatt…” (Jeremiás 49,1–22)

Gád és Rúben törzsének határán feküdt az igeszakaszunkban olvasható Hesbón városa, amely eredetileg Rúben törzsének öröksége lett volna. Hesbón városát azonban határvárosként Móáb (48,34), és Ammón is a magáénak tudta (3). 

tovább

Zsoltárok 27, 7–14 - Minta

Hányszor kezdtem már bele fogyókúrába? Meg sem tudom mondani, de nagyon sokszor. Eleinte jól megy, aztán jönnek a hétköznapok és újra hízni kezdek. 

tovább

2019. január 29. kedd

Mivel táplálkozunk? 2.

Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. (1Pt 2,2)

 

 

tovább

Túrmezei Erzsébet: Új éneket

Új éneket, újat!
minden reggel újat!
Új hajnal hasadtán
új titkok tárulnak.
Új virágok nyílnak,
ha régiek hullnak,
új öröm, új hála
ha sebek gyógyulnak.
Énekek ébrednek:
új ének az Úrnak!

tovább