Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 60, 19-22 - Fényesség és dicsőség

Valószínűleg találkoztunk már az ádventi időszakokban a „Gloria in excelsis deo!” című énekünk refrénjével. 

Vagy egyenesen felcsendül a fülünkben a dallam, amikor ezt az igerészt olvassuk, és az angyalok kórusára emlékeztet bennünket, akik betlehem mezején énekeltek a pásztoroknak (v.ö. Luk 2,14). A tündöklő fény, mely hirtelen az éj sötétjében megvilágította a bárányokat, annak jövetelét hirdette, aki joggal mondhatta magáról: „Én vagyok a világ világossága.” (Jn 8,12) Jézus születésével jött közvetlenül hozzánk Isten országa, de mégis tovább élünk abban a korszakban, ahol ismerjük a világosság és árnyék, nappal és éjszaka fogalmát. Éppen azt írja itt le a próféta, hogy ez a váltakozás az öröm és a bánat közt, a Nap és a Hold közt, nem lesz örökké így. Szavával a fényes jövőt hirdeti az akkori olvasóknak és nekünk is ma. A prófétai szem az aktuális történéseken keresztül is meglátja Isten dicsőségét. Ez a tény emlékeztessen bennünket arra, hogy a karácsony az üdvösség megvalósulásának biztosítéka, amikor majd könnyeink egyszer s mindenkorra letörültetnek (20 és Jel 7,17).

 rss

Napi lelki táplálék

Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek… ApCsel 20,28

1Sám 31

„…hogy megvigyék az örömhírt…” (9). A filiszteusok megszabadultak veszedelmes ellenségüktől, Saultól. Örömük érthető, de közben Isten népének az élete romba dőlt. 

tovább

(32) „…kegyelme Igéjének ajánllak titeket…” (Apostolok cselekedetei 20,17–38)

A búcsúzás egy összetett, emberi érzés, tele nosztalgikus gyarlósággal, rámutatva halandó életünk nyomorúságára. De ne becsüljük le azt, ami annyira emberi. Amikor e földi létben VÉGSŐ BÚCSÚT veszünk; az mindig megrendítő (25). 

tovább

EZSDRÁS 8,31-36 - Végre célba érve

Utazni izgalmas! Amikor korábban családi nyaralásra indultunk, előtte mindenki nagyon izgatott volt. Előfordult, hogy az egyik gyereknek fájt a hasa, a másiknak a feje egy nagy utazás előtt. 

tovább

2017. szeptember 20. szerda

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Sóhaj a mindenségért

Vasárnap. Harangszó. Egy asszony elmegy 
Mellettem. A harangszóra megáll. 
Összeteszi kezét, fohászkodik 
Az utcán elmenőben: „Uram Jézus 
A rosszakon is könyörülj!” – 
A rosszakon is könyörülj: 
Ennyi egy-vers-soros imája. 
 

tovább