Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 58,1-9A - Valódi böjt

Böjt: az Ószövetségben azt jelentette, amikor valaki egy bizonyos időre önkéntesen lemond az evésről és az ivásról. Ehhez további szokások jöttek, mint a ruha megszaggatása vagy a meghempergés a porban. 

Néha egyes személyek böjtöltek, néha bizonyos böjtnapokon az egész nép. Ezzel akarta kifejezni az ember a megtérését Istenhez vagy a gyászt. Újra meg újra azért is böjtöltek emberek, hogy megerősítsék az imádságukat. Tulajdonképpen nem rossz dolog, ugye? És ekkor jön a próféta és kritizálja ezt. Vajon mit mondana ma? Talán valami ilyesmit: „Vasárnap reggel dicsőítő dalokat énekeltek és azt mondjátok, hogy nagyon fontos számotokra a hit. De már az ebédnél apróságokon veszekedtek. A gyerekistentiszteleten azt mondjátok, hogy Isten szereti a gyerekeket. De már hétfőn olyan ruhát és csokoládét vesztek, amelyeket gyerekkezek állítottak elő. A keresztyén ünnepek tartalmát elfelejtitek és csak a vásárlásra gondoltok.” Nagy kihívásnak és keménynek tűnhet ez, de Istennek az istenkapcsolat, igazságosság, tisztesség és böjt szorosan összetartozik. Aki Istennel éli az életét, az nem feledkezhet meg felebarátjáról. Ez tetszik Istennek és ebben mutatja meg dicsőségét és a jelenlétét (8-9a).

 rss

Napi lelki táplálék

Mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és nagyok egyaránt. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé… Zsid 8,11/b-12

Zsid 8,6–13

Az, aki bizonyságot tesz, a jeremiási advent beteljesedésének tanúja: „a mi főpapunk... különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett” (8,6).

tovább

(9) „…véget vetek…” (Jeremiás 16,1–13)

ÁTADOTT ÉLET!

– 1. Az elkerülhetetlen ítéletet Jeremiás „jelképes cselekedetekkel” is meghirdette. Jeremiásnak nemcsak a házasságról és a családalapításról kellett lemondania (1–4), hanem Isten azt is megtiltotta neki, hogy gyászszertartásokon (5–7), vagy esküvőkön vegyen részt (8–9). Jeremiásnak figyelmeztetnie kellett az engedetlen, eltévelyedett népet (10–13).

tovább

ÉZSAIÁS 61, 10-11. - A kabát, ami méltóságot ad

Az influenzajárvány elkapott, folyamatosan fázom. Talán érthető, hogy megszületett bennem az a vágy, hogy egy jó meleg plüssköpenyegem legyen, amibe beleburkolódzhatok, és arról álmodom, hogy a meleg kabát elűzi a hideget. 

tovább

2017. december 13. szerda

Kit keresünk?

„Egyszer Dina, Lea leánya, akit Jákóbnak szült, kiment, hogy szétnézzen annak a vidéknek a leányai között. Meglátta őt Sikem, a hivvi Hamórnak, az ország fejedelmének a fia. Magához vitette, és vele hált, erőszakot követve el rajta. De lelkéből ragaszkodott Dinához, Jákób leányához, mert megszerette a leányt, és szívhez szólóan beszélt a leánnyal.” (1Móz 34, 1-3)

tovább

V. Thilo (Ford.: Túrmezei Erzsébet): Bezörget mindenütt!

Most készítsd, Isten népe,
a szívedet elő!
A bűnösöknek üdve,
az Isten hőse jő,
Kit irgalomból küld,
mint rég ígérte néked,
mert Ő a fény, az élet!
Bezörget mindenütt!

tovább