Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 58,1-9A - Valódi böjt

Böjt: az Ószövetségben azt jelentette, amikor valaki egy bizonyos időre önkéntesen lemond az evésről és az ivásról. Ehhez további szokások jöttek, mint a ruha megszaggatása vagy a meghempergés a porban. 

Néha egyes személyek böjtöltek, néha bizonyos böjtnapokon az egész nép. Ezzel akarta kifejezni az ember a megtérését Istenhez vagy a gyászt. Újra meg újra azért is böjtöltek emberek, hogy megerősítsék az imádságukat. Tulajdonképpen nem rossz dolog, ugye? És ekkor jön a próféta és kritizálja ezt. Vajon mit mondana ma? Talán valami ilyesmit: „Vasárnap reggel dicsőítő dalokat énekeltek és azt mondjátok, hogy nagyon fontos számotokra a hit. De már az ebédnél apróságokon veszekedtek. A gyerekistentiszteleten azt mondjátok, hogy Isten szereti a gyerekeket. De már hétfőn olyan ruhát és csokoládét vesztek, amelyeket gyerekkezek állítottak elő. A keresztyén ünnepek tartalmát elfelejtitek és csak a vásárlásra gondoltok.” Nagy kihívásnak és keménynek tűnhet ez, de Istennek az istenkapcsolat, igazságosság, tisztesség és böjt szorosan összetartozik. Aki Istennel éli az életét, az nem feledkezhet meg felebarátjáról. Ez tetszik Istennek és ebben mutatja meg dicsőségét és a jelenlétét (8-9a).

 rss

Napi lelki táplálék

És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. ApCsel 11,21

1Krón 27

„Jónátán, Dávid nagybátyja tanácsadó volt, értelmes és írástudó ember...” (32). Mai igeszakaszunk Izráel hadseregparancsnokait, törzseinek vezetőit, a királyi vagyon gondozóit, valamint a király tanácsadóit sorolja fel. 

tovább

(20) „…hirdették az Úr Jézust.” (Apostolok cselekedetei 11,19–26)

SZOLGÁLATUNK „SZÍVE”!

– 1. A Római Birodalom szíriai tartományának meghatározó városa, a birodalom akkori harmadik legnagyobb városa, az ún. szíriai Antiókhia. A Jeruzsálemből Antiókhiába menekült ciprusi és cirénei (a mai líbiai Tripoli helyén) zsidókeresztyének nemcsak az ottani zsidóknak, hanem görögöknek, azaz nem zsidóknak is hirdették az Úr Jézust! (19–20)

tovább

LUKÁCS 14,1–6 - Vasárnap

Hitem fontos részét képezi a vasárnap megszentelése. Isten ezzel a nappal lehetőséget teremt arra, hogy egy lélegzetvételnyi szünetet tartsak, regenerálódjak. 

tovább

2017. augusztus 18. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Az Isten fia, Ember fia

Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” (Mt 16,13)

Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Mt 16,16)

 

tovább

Tóth Árpád: A vén ligetben

A vén ligetben jártunk mi ketten,
Aludt a tölgy, a hárs, a nyár;
Hozzám simult félőn, ijedten,
S éreztem: nem a régi már.
Sebten suhantunk, halk volt a hangunk,
S csendes volt a szivünk nagyon,
És mégis csókba forrt az ajkunk
Azon a sápadt alkonyon.

tovább