Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 58,1-9A - Valódi böjt

Böjt: az Ószövetségben azt jelentette, amikor valaki egy bizonyos időre önkéntesen lemond az evésről és az ivásról. Ehhez további szokások jöttek, mint a ruha megszaggatása vagy a meghempergés a porban. 

Néha egyes személyek böjtöltek, néha bizonyos böjtnapokon az egész nép. Ezzel akarta kifejezni az ember a megtérését Istenhez vagy a gyászt. Újra meg újra azért is böjtöltek emberek, hogy megerősítsék az imádságukat. Tulajdonképpen nem rossz dolog, ugye? És ekkor jön a próféta és kritizálja ezt. Vajon mit mondana ma? Talán valami ilyesmit: „Vasárnap reggel dicsőítő dalokat énekeltek és azt mondjátok, hogy nagyon fontos számotokra a hit. De már az ebédnél apróságokon veszekedtek. A gyerekistentiszteleten azt mondjátok, hogy Isten szereti a gyerekeket. De már hétfőn olyan ruhát és csokoládét vesztek, amelyeket gyerekkezek állítottak elő. A keresztyén ünnepek tartalmát elfelejtitek és csak a vásárlásra gondoltok.” Nagy kihívásnak és keménynek tűnhet ez, de Istennek az istenkapcsolat, igazságosság, tisztesség és böjt szorosan összetartozik. Aki Istennel éli az életét, az nem feledkezhet meg felebarátjáról. Ez tetszik Istennek és ebben mutatja meg dicsőségét és a jelenlétét (8-9a).

 rss

Napi lelki táplálék

Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. Jn 8,15

Jn 8,12–20

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben...” (12). Tolsztoj szerint Jézus Krisztus olyan fényforrás ebben a világban, aki nélkül sötétség lenne. 

tovább

(18) „…Isten szolgálatába állították…” (Ezsdrás 6,13–22)

ISTEN SZOLGÁLATÁBAN ÁLLUNK.

– 1. Ebben a szolgálatban megőriz és megvéd bennünket a mi Urunk. Ehhez még a világi felsőbbséget is felhasználhatja. Így ígéretünk van arra, hogy ebben a szolgálatban hűséggel elvégezhetjük azt, amit Urunk ránk bízott, ahogy Isten népe akkor, ott elkezdhette és befejezhette a templom újjáépítését. A magunk helyén mi is elkezdhetjük és befejezhetjük a magunk részét az Isten országának építésében. Isten épít, mi csak eszközei vagyunk (13–15).

tovább

Zsoltárok 19,1–7 - Szavak nélkül is megérteni

Az országban, ahol jelenleg lakunk, sok minden tönkrement, csúnya, piszkos, elromlott, megromlott, elhagyatott. 

tovább

2019. február 19. kedd

„Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el.” (2Kir 12:16)

 

tovább

Antal Ferenc: A kopár fa

Láttam egy fát,
Magas volt és kopár,
Ágai közt elsurrant
A szellő,
S átröppent felette
A madár.

Szomorú volt a kép,
Kopár fa, levéltelen,
Az élete reménytelen.

tovább