Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 58,1-9A - Valódi böjt

Böjt: az Ószövetségben azt jelentette, amikor valaki egy bizonyos időre önkéntesen lemond az evésről és az ivásról. Ehhez további szokások jöttek, mint a ruha megszaggatása vagy a meghempergés a porban. 

Néha egyes személyek böjtöltek, néha bizonyos böjtnapokon az egész nép. Ezzel akarta kifejezni az ember a megtérését Istenhez vagy a gyászt. Újra meg újra azért is böjtöltek emberek, hogy megerősítsék az imádságukat. Tulajdonképpen nem rossz dolog, ugye? És ekkor jön a próféta és kritizálja ezt. Vajon mit mondana ma? Talán valami ilyesmit: „Vasárnap reggel dicsőítő dalokat énekeltek és azt mondjátok, hogy nagyon fontos számotokra a hit. De már az ebédnél apróságokon veszekedtek. A gyerekistentiszteleten azt mondjátok, hogy Isten szereti a gyerekeket. De már hétfőn olyan ruhát és csokoládét vesztek, amelyeket gyerekkezek állítottak elő. A keresztyén ünnepek tartalmát elfelejtitek és csak a vásárlásra gondoltok.” Nagy kihívásnak és keménynek tűnhet ez, de Istennek az istenkapcsolat, igazságosság, tisztesség és böjt szorosan összetartozik. Aki Istennel éli az életét, az nem feledkezhet meg felebarátjáról. Ez tetszik Istennek és ebben mutatja meg dicsőségét és a jelenlétét (8-9a).

 rss

Napi lelki táplálék

„…Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne.” Jn 19,4b

Jn 19,1–16a

Az Úr Jézus Krisztus magára vette az ártatlanul meghurcoltak szenvedését is. Azokét, akik mellett gyávák voltak kiállni azok, akik tehettek volna az érdekükben. 

 

tovább

(1) „Dicsérjétek az Urat!” (Zsoltárok 135)

MIÉRT DICSÉRHETJÜK AZ URAT?

Dicsérjük Őt, mert jó az Úr!

– Dicsérjük Őt, mert az Ő irgalmas jóságából, az Ő tulajdonai, választottai lehetünk (1–4).

tovább

LUKÁCS 24,28–35 - „Nem hevült-e a szívünk?”

Éltél már át ilyet? Azt az enyhén izgalmas, borzongató és nagyon pozitív érzést, amikor azt érezted, hogy Isten munkálkodik? Én már többször éreztem, és szeretem ezt az érzést. 

tovább

2018. április 18.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

tovább

Németből ford.: Haraszti Sándor: Üzenet a jó Istentől

A kis virág az útfélen
mosolyogva rád nevet!
Tudod-e, hogy ez csendesen
Istentől üzenet?
Istentől üzenet.

tovább