Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 56,1-2.6-7 - Határok nélkül

2016 nyarán barátokat látogattam meg Albániában. Együtt mentünk vasárnap reggel egy evangélikus istentiszteletre. Szép volt albánul hallani azokat a dalokat, melyeket angolul ismertem. 

Különösen megérintett, amikor az egyik kedvenc dalomat, a „Father of Creation" című dalt énekelték. Németországban ezt évekig alig énekeltem. És aztán itt állok Albánia közepén és egy olyan angol dalt éneklek, melyet Indiából ismerek, és hirtelen potyogni kezdenek a könnyeim a sok érzelemtől. Az összes kontinensről, népből, nemzetből Istenhez mennek az emberek, hogy imádkozzanak Hozzá. Mindegy, hogy albán, indiai vagy német így szól a proféták üzenete együtt állunk Isten előtt és imádkozunk Hozzá. Mennyire örülök neki, hogy határokon túl is találok olyan embereket, akik ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak. Sok minden lehet különböző, de Isten, aki minket összeköt, ugyanaz. Ez a nagyszerű történet 2500 évvel ezelőtt kezdődött Isten hívásával: Az én házam imádság háza lesz minden nép számára! A babiloni száműzetés után a jeruzsálemi templomot lerombolták és azon kezdték törni fejüket az emberek, hogy most hogyan éljék meg a hitüket. Ebben a helyzetben Isten beszél. Szeretete átnyúlik a határokon. Minden embert szívesen fogad. Nemcsak a hívőket, hanem az idegeneket is. Tényleg mindenkit.

***

A böjt nem csak azt jelenti, hogy lemondunk a kenyérről, hanem azt is, hogy megosztjuk az éhezőkkel.

FERENC PÁPArss

Napi lelki táplálék

Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?” Jn 5,6

Lk 1,26–38

Mária nem véletlenül lett a hit egyik példaképe. Példát mutat arra, hogy mi tesz valakit Isten engedelmes szolgálóleányává. 

tovább

(31) „…szárnyra kelnek, mint a sasok…” (Ézsaiás 40)

– Az Asszír Birodalom Kr. e. 722-ben fogságba hurcolta az északi országrészt, és Kr. e 701-ben körülzárta Jeruzsálemet is. Közben Babilónia legyőzte Asszíriát. Babilónia Kr. e. 587-ben fogságba hurcolta a déli országrészt, Júdát is, ideértve a főváros, Jeruzsálem lakosságát.

tovább

Zsoltárok 27,1–6 - Mit jelent számomra Isten?

A zsoltáros fényforrásként, szabadítóként és segítőként beszél Istenről, aki elveszi a félelmet, és mindeddig megbízhatónak bizonyult. 

tovább

2018. január 28. vasárnap

Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. (Jn 15:16)

tovább

Tamási Miklós: Nyitogató

Nyiss ki engem, Istenem,
oly bizalommal nyissál,
mint könyvet nyit ki a gyermek,
szerelmet a fiatal lány.

Mint méhét nyitja az asszony,
mint karját tárja a férj,
mint hajnalból készül a nappal,
s az alkonyatból az éj.

tovább