Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ZSOLTÁROK 51,1-8 - Következmények

Vajon hogyan hangzott Betsabé imádsága az események (2Sám 11-12) után? Talán így: „Uram, bárcsak visszafordíthatnám az időt! Hűtlen voltam, elszakítottak a férjemtől. 

Ő annyira kötelességtudó volt, hogy elutasította a lehetőséget, hogy a csatából hazajövet a feleségénél megpihenjen. Mindig emlékezni fogok rá. Bár a király szerelme álomszerű felemelkedést jelentett nekem, de ez a férjem életébe került. És Te, Isten, szeretett gyermekemet is elvetted. Szeretném bepanaszolni Neked azt, aki ezt tette velem. Fájdalmam és bizonytalanságom elviselhetetlen. És ő azt állítja, hogy elsősorban ellened vétkezett. Mért tetted ezt velem?” Néha nehezen látjuk be felelőtlen döntéseink következményeit. Dávid fájdalmasan döbbent rá vétkére. Bátorító számomra látni, hogy már nem takargatja tovább a bűnét. Beismeri és nem próbálja magát igazolni Isten előtt. Feltétel nélkül és bizalommal tárja fel gondolatait. Példaértékű számomra a bűnvallásban. Tudjuk, hogy Isten megbocsát Dávidnak. Sőt, Betsabétól született második fia, Salamon különös isteni áldásban részesül. A bűnök következményeit igazán csak Isten tudja gyógyítani. Épp ezért nagyon fontos, hogy azokkal imádságban forduljunk Hozzá.

***

Van bűn, ami nyomja a lelkünket? Vigyük imádságban Isten elé.rss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Menj el, a te fiad él! Jn 4,50a

Lk 1,1–25

Zakariás megnémítását „nyilvános büntetésnek” érezhetjük. Mégsem vált nevetségessé, és nem botránkoztak meg rajta. 

tovább

2) „Ezékiás megörült a követeknek…” (Ézsaiás 39)

Meródak-Baladán az Asszíriát majdan felváltó Babiloni Birodalom megalapítójának tekinthető. Asszíria Kr. e. 745-ben foglalta el Babilóniát. A babiloni ellenállás hőse Meródak-Baladán lett, aki Kr. e. 721-ben jutott hatalomra, és Kr. e. 712-ben látogatta meg Ezékiást, Júda királyát, akiben szövetségest keresett maga mellé, Asszíria ellenében.

tovább

Lukács 6,46–49 - A tettek mezejére!

Anyaként át tudom érezni azt a bizonyos bosszúságot, amely Jézus szavaiból itt kihallatszik. Milyen gyakran szenvedek hétköznapjaimban gyermekeim szelektív hallása miatt! 

tovább

2018. január 27. szombat

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

tovább

Lukátsi Vilma: Téli dal

Dér alatt didereg a pázsit,
hosszúcsőrű fekete madár
könnyű lábbal ide-oda jár,
kár, kár, kár .... 

tovább