Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ZSOLTÁROK 51,1-8 - Következmények

Vajon hogyan hangzott Betsabé imádsága az események (2Sám 11-12) után? Talán így: „Uram, bárcsak visszafordíthatnám az időt! Hűtlen voltam, elszakítottak a férjemtől. 

Ő annyira kötelességtudó volt, hogy elutasította a lehetőséget, hogy a csatából hazajövet a feleségénél megpihenjen. Mindig emlékezni fogok rá. Bár a király szerelme álomszerű felemelkedést jelentett nekem, de ez a férjem életébe került. És Te, Isten, szeretett gyermekemet is elvetted. Szeretném bepanaszolni Neked azt, aki ezt tette velem. Fájdalmam és bizonytalanságom elviselhetetlen. És ő azt állítja, hogy elsősorban ellened vétkezett. Mért tetted ezt velem?” Néha nehezen látjuk be felelőtlen döntéseink következményeit. Dávid fájdalmasan döbbent rá vétkére. Bátorító számomra látni, hogy már nem takargatja tovább a bűnét. Beismeri és nem próbálja magát igazolni Isten előtt. Feltétel nélkül és bizalommal tárja fel gondolatait. Példaértékű számomra a bűnvallásban. Tudjuk, hogy Isten megbocsát Dávidnak. Sőt, Betsabétól született második fia, Salamon különös isteni áldásban részesül. A bűnök következményeit igazán csak Isten tudja gyógyítani. Épp ezért nagyon fontos, hogy azokkal imádságban forduljunk Hozzá.

***

Van bűn, ami nyomja a lelkünket? Vigyük imádságban Isten elé.rss

Napi lelki táplálék

...hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. 2Tim 4,2

2Tim 4,1–5

Az egyház számára Isten országa, az Úr eljövetele és az ítélet napja a legfontosabb támpontok (1), amelyekre nézve Pál minőségi helytállásra hívja fel Timóteus figyelmét. 

tovább

(14) „Letaroltátok a szőlőt…” (Ézsaiás 3,1–15)

FÁJ-E MÉG (MÁR) VALAKINEK AZ A KÁOSZ ÉS PUSZTÍTÁS, amivel az emberi bűn letarolja az Istentől kapott világot? Fáj-e, hogy emberileg senki és semmi nem tudja megakadályozni ezt a „vandalizmust”, mert lényegileg nem változik semmi, csak a tarolás módszerei változnak.

tovább

ÉZSAIÁS 62,6-12 - Bepillantunk Isten szívébe

Az egyik leglátványosabb várrendszer, amit láttam, az a Carcassonne Dél-Franciaországban. Bástyák és tornyok állnak körben a kettős várfalon. 

tovább

2017. december 14. csütörtök

Hazug ígéreteink

„A harmadik napon azonban, amíg ezek seblázban szenvedtek, fegyvert ragadott Jákób két fia, Simeon és Lévi, Dina bátyjai, rátörtek a gyanútlan városra, és legyilkoltak minden férfit.  Hamórt is meg a fiát, Sikemet is kardélre hányták, Dinát pedig kihozták Sikem házából, és elmentek. Így törtek rá Jákób fiai a sebesültekre, a várost pedig kifosztották, mert megbecstelenítették a húgukat. Juhaikat, marháikat, szamaraikat és ami csak a városban és a mezőn volt, elvitték magukkal. Minden vagyonukat, valamint gyermekeiket és asszonyaikat is mind foglyul ejtették, a házakat pedig teljesen kifosztották.” (1Móz 34, 25-29)

tovább

V. Thilo (Ford.: Túrmezei Erzsébet): Bezörget mindenütt!

Most készítsd, Isten népe,
a szívedet elő!
A bűnösöknek üdve,
az Isten hőse jő,
Kit irgalomból küld,
mint rég ígérte néked,
mert Ő a fény, az élet!
Bezörget mindenütt!

tovább