Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ZSOLTÁROK 51,1-8 - Következmények

Vajon hogyan hangzott Betsabé imádsága az események (2Sám 11-12) után? Talán így: „Uram, bárcsak visszafordíthatnám az időt! Hűtlen voltam, elszakítottak a férjemtől. 

Ő annyira kötelességtudó volt, hogy elutasította a lehetőséget, hogy a csatából hazajövet a feleségénél megpihenjen. Mindig emlékezni fogok rá. Bár a király szerelme álomszerű felemelkedést jelentett nekem, de ez a férjem életébe került. És Te, Isten, szeretett gyermekemet is elvetted. Szeretném bepanaszolni Neked azt, aki ezt tette velem. Fájdalmam és bizonytalanságom elviselhetetlen. És ő azt állítja, hogy elsősorban ellened vétkezett. Mért tetted ezt velem?” Néha nehezen látjuk be felelőtlen döntéseink következményeit. Dávid fájdalmasan döbbent rá vétkére. Bátorító számomra látni, hogy már nem takargatja tovább a bűnét. Beismeri és nem próbálja magát igazolni Isten előtt. Feltétel nélkül és bizalommal tárja fel gondolatait. Példaértékű számomra a bűnvallásban. Tudjuk, hogy Isten megbocsát Dávidnak. Sőt, Betsabétól született második fia, Salamon különös isteni áldásban részesül. A bűnök következményeit igazán csak Isten tudja gyógyítani. Épp ezért nagyon fontos, hogy azokkal imádságban forduljunk Hozzá.

***

Van bűn, ami nyomja a lelkünket? Vigyük imádságban Isten elé.rss

Napi lelki táplálék

Gedeon azonban ezt mondta az Istennek: Ne haragudj meg reám, ha még egyszer szólok! Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel… Bír 6,39a

2Móz 6,1–13

„…visszaemlékezem szövetségemre” (5). Isten az engedelmesség feltétele alatt a legképtelenebb helyzetből szabadítja ki népét. Nem a körülmények nagysága számít, hanem az, hogy Isten minden létező terhelő körülménynél hatalmasabb. 

tovább

(38) „Őrizkedjetek az írástudóktól…” (Márk 12,35–44)

MI A BAJ AZ ÍRÁSTUDÓKKAL?

– 1. Nem az a baj az írástudókkal, hogy az első helyeken, a főhelyeken ülnek. Van, amikor annak az ideje van, hogy az ember első helyeken üljön, de az felelősséggel jár. 

tovább

LUKÁCS 8,4–15 - Elképzelhetetlen hozam

Vidéken élek egy tanya szomszédságában. Naponta látom, ahogy gazdálkodik a szomszédom. Nemsokára itt a búzaaratás ideje. 

tovább

2018. július 2.

A Lélek segít

„Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással.”(Róma 8,26).

 

tovább

R. Berde Mária: Imádság imádságért

Csarnokaid most zúgnak, mint a méhes.
Eléd járul a testi-lelki éhes
Mind, mind, ki magát irgalmadba szánta.
- Hídfőre így gyűl poklos, béna, sánta. -

Van, ki anyagot koldul: vackot, étket.
Más bocsánatra tart fekete vétket.
Vagy kicsikarna tőled csudatételt:
Törvényeid alól pártos kivételt.

tovább