Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZÉKIEL 11,14-21 - Új szív

A hátramaradt jeruzsálemiek lenézik a deportáltakat.Az Ószövetségben Isten jelenlétét szorosan összekapcsolták a templom épületével. Aki Isten közelében kíván lenni, oda kell jönnie. 

Ennek alapján az elhurcoltak térben és lélekben nagyon távol vannak Istentől. Számukra lehetetlen pompázatos templomban ünnepélyes istentiszteleten dicsérni az Istent. De Isten megvigasztalja az elhurcoltakat. Történetüknek még nincs vége! Ők is vissza fogna térni. És akkor teljesen új kezdődik majd! Amire az ember saját erejéből nem képes, hogy Isten törvényét betöltse, azt Isten maga fogja elvégezni. Mert Ő ad népének új, hússzívet, ami képes Isten szívével együtt dobbanni. Ezzel Ő maga teremti meg a feltételeit annak, hogy a nép valóban az Ő népeként, szívéhez közel élhessen. Itt már felvillan az a kép, amit az Újszövetségben megvalósulva látunk: Mivel az ember nem képes úgy élni, hogy Istennel közvetlen kapcsolatban lehessen, maga Isten teremti meg ehhez a feltételeket. Így élhetünk Vele szoros közösségben. Isten jelenlétét így már nem csak egy bizonyos helyre - a templomra - korlátozottan élhetjük meg.

***

Engedd, hogy Isten szeretete töltse be teljes mértékben a szívedet. Engedd, hogy az Ő szeretete úgymond a te második természeteddé váljon. TERÉZ ANYArss

Napi lelki táplálék

Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek… 2Tim 3,2

2Tim 3,1–9

A nehéz idők okát Pál nem a világ, hanem a keresztyénség nyomasztó belső állapotában látja. Vannak, akik tudják, hogy van Isten, de úgy élnek, mintha nem lenne. 

tovább

(2) „…szilárdan fog állni az Úr házának hegye a többi hegy fölött…” (Ézsaiás 2,1–5)

A BÉKE ÉS EGYSÉG LÁTOMÁSA EZ.

– 1. Olyan ígéret hangzik itt el, ami az ember valós vágya, mintegy „emlékezete” az édenkerti állapotnak. Minden korszak kísérletet tett arra, hogy megvalósítsa ezt az egységet és békét a maga módján: erővel, hatalommal, a saját „látását” és igazát mindenkire egységesítve… 

tovább

ÉZSAIÁS 61,1-3 - Minden megújul!

Alig 3 hét múlva a szebb jövőben reménykedve mindnyájan azt kívánjuk egymásnak: Boldog új esztendőt! Csakhogy gyakran az évszámon kívül olyan túl sok új nem jön az életünkbe. 

tovább

2017. december 12. kedd

Számolj Vele és számíthatsz Rá! - 2.

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3,5-6)


    

tovább

Ádvent

Szent várakozás tölti keblemet,
Ádventi király, jöttödre várok!
Újítsd, erősítsd fáradt lelkemet,
Fényeddel oszlasd a homályosságot.
A gond-tehert, mit magam kerestem,
S mit szent kezed életemre rakott,
Úgy vihetem, ha itt jársz mellettem,
Ha vérző sebemre Te adsz balzsamot.

tovább