Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZÉKIEL 11,14-21 - Új szív

A hátramaradt jeruzsálemiek lenézik a deportáltakat.Az Ószövetségben Isten jelenlétét szorosan összekapcsolták a templom épületével. Aki Isten közelében kíván lenni, oda kell jönnie. 

Ennek alapján az elhurcoltak térben és lélekben nagyon távol vannak Istentől. Számukra lehetetlen pompázatos templomban ünnepélyes istentiszteleten dicsérni az Istent. De Isten megvigasztalja az elhurcoltakat. Történetüknek még nincs vége! Ők is vissza fogna térni. És akkor teljesen új kezdődik majd! Amire az ember saját erejéből nem képes, hogy Isten törvényét betöltse, azt Isten maga fogja elvégezni. Mert Ő ad népének új, hússzívet, ami képes Isten szívével együtt dobbanni. Ezzel Ő maga teremti meg a feltételeit annak, hogy a nép valóban az Ő népeként, szívéhez közel élhessen. Itt már felvillan az a kép, amit az Újszövetségben megvalósulva látunk: Mivel az ember nem képes úgy élni, hogy Istennel közvetlen kapcsolatban lehessen, maga Isten teremti meg ehhez a feltételeket. Így élhetünk Vele szoros közösségben. Isten jelenlétét így már nem csak egy bizonyos helyre - a templomra - korlátozottan élhetjük meg.

***

Engedd, hogy Isten szeretete töltse be teljes mértékben a szívedet. Engedd, hogy az Ő szeretete úgymond a te második természeteddé váljon. TERÉZ ANYArss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Menj el, a te fiad él! Jn 4,50a

Lk 1,1–25

Zakariás megnémítását „nyilvános büntetésnek” érezhetjük. Mégsem vált nevetségessé, és nem botránkoztak meg rajta. 

tovább

2) „Ezékiás megörült a követeknek…” (Ézsaiás 39)

Meródak-Baladán az Asszíriát majdan felváltó Babiloni Birodalom megalapítójának tekinthető. Asszíria Kr. e. 745-ben foglalta el Babilóniát. A babiloni ellenállás hőse Meródak-Baladán lett, aki Kr. e. 721-ben jutott hatalomra, és Kr. e. 712-ben látogatta meg Ezékiást, Júda királyát, akiben szövetségest keresett maga mellé, Asszíria ellenében.

tovább

Lukács 6,46–49 - A tettek mezejére!

Anyaként át tudom érezni azt a bizonyos bosszúságot, amely Jézus szavaiból itt kihallatszik. Milyen gyakran szenvedek hétköznapjaimban gyermekeim szelektív hallása miatt! 

tovább

2018. január 27. szombat

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

tovább

Lukátsi Vilma: Téli dal

Dér alatt didereg a pázsit,
hosszúcsőrű fekete madár
könnyű lábbal ide-oda jár,
kár, kár, kár .... 

tovább