Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZÉKIEL 11,14-21 - Új szív

A hátramaradt jeruzsálemiek lenézik a deportáltakat.Az Ószövetségben Isten jelenlétét szorosan összekapcsolták a templom épületével. Aki Isten közelében kíván lenni, oda kell jönnie. 

Ennek alapján az elhurcoltak térben és lélekben nagyon távol vannak Istentől. Számukra lehetetlen pompázatos templomban ünnepélyes istentiszteleten dicsérni az Istent. De Isten megvigasztalja az elhurcoltakat. Történetüknek még nincs vége! Ők is vissza fogna térni. És akkor teljesen új kezdődik majd! Amire az ember saját erejéből nem képes, hogy Isten törvényét betöltse, azt Isten maga fogja elvégezni. Mert Ő ad népének új, hússzívet, ami képes Isten szívével együtt dobbanni. Ezzel Ő maga teremti meg a feltételeit annak, hogy a nép valóban az Ő népeként, szívéhez közel élhessen. Itt már felvillan az a kép, amit az Újszövetségben megvalósulva látunk: Mivel az ember nem képes úgy élni, hogy Istennel közvetlen kapcsolatban lehessen, maga Isten teremti meg ehhez a feltételeket. Így élhetünk Vele szoros közösségben. Isten jelenlétét így már nem csak egy bizonyos helyre - a templomra - korlátozottan élhetjük meg.

***

Engedd, hogy Isten szeretete töltse be teljes mértékben a szívedet. Engedd, hogy az Ő szeretete úgymond a te második természeteddé váljon. TERÉZ ANYArss

Napi lelki táplálék

Gedeon azonban ezt mondta az Istennek: Ne haragudj meg reám, ha még egyszer szólok! Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel… Bír 6,39a

2Móz 6,1–13

„…visszaemlékezem szövetségemre” (5). Isten az engedelmesség feltétele alatt a legképtelenebb helyzetből szabadítja ki népét. Nem a körülmények nagysága számít, hanem az, hogy Isten minden létező terhelő körülménynél hatalmasabb. 

tovább

(38) „Őrizkedjetek az írástudóktól…” (Márk 12,35–44)

MI A BAJ AZ ÍRÁSTUDÓKKAL?

– 1. Nem az a baj az írástudókkal, hogy az első helyeken, a főhelyeken ülnek. Van, amikor annak az ideje van, hogy az ember első helyeken üljön, de az felelősséggel jár. 

tovább

LUKÁCS 8,4–15 - Elképzelhetetlen hozam

Vidéken élek egy tanya szomszédságában. Naponta látom, ahogy gazdálkodik a szomszédom. Nemsokára itt a búzaaratás ideje. 

tovább

2018. július 2.

A Lélek segít

„Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással.”(Róma 8,26).

 

tovább

R. Berde Mária: Imádság imádságért

Csarnokaid most zúgnak, mint a méhes.
Eléd járul a testi-lelki éhes
Mind, mind, ki magát irgalmadba szánta.
- Hídfőre így gyűl poklos, béna, sánta. -

Van, ki anyagot koldul: vackot, étket.
Más bocsánatra tart fekete vétket.
Vagy kicsikarna tőled csudatételt:
Törvényeid alól pártos kivételt.

tovább