Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. szeptember 29. péntek

Az áldás értéke

„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. 

Akkor ezt mondta Rebeka: Ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig ezt mondta neki: Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből: az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek.” (1Móz 25, 21-23)

 

Ismerjük Ézsau és Jákob történetét. Családon belüli feszültség. Egyik erősebb a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Összefoglalva Jákob szerzi majd meg az atyai áldást. A kulcsszó: MEGSZEREZNI. Mi azt gondoljuk, hogy azért a régiek, az előttünk járók tisztességesebben intézik az életük dolgait. S most még azt a csalódást is meg kell élnünk, hogy nem! Vannak árnyalatok. A megszerezni ma már szalonképes szó. Mit jelent? Minden áron, nem válogatva az eszközökben, sőt milyen sokszor halljuk: a cél szentesíti az eszközt. Az, aki nem így tesz, az nem éri el a célját; az nem életre való. Megszerezni, erkölcsi határokat, társadalmi normákat átlépni, sőt törvényeket szegni. De még elfogadottsága ellenére is van egy törvény vagy norma, amit nem léphet át, mégpedig az isteni törvényt, vagy ha igen, annak megvannak a következményei.

A történet szerint, Izsák halni készül! De még ennél is fontosabb, hogy tudatosan készül. Még az áldást tovább kell adnia. Az áldás úgy osztódik az emberiség életében, hogy amit kaptam, azaz az áldást, azt továbbadom. Az áldás szorosan összefügg az áldó erejével, különösen is a lelkierejével, s most ezt a lelkierőt, testi erővel akarja párosítani; ezért akar enni. A testet megerősíteni a lélek dolgára. Ennie kell: „hozd el nekem a kedves ételemet”. Ősi rítusok ezek! A mi világunkban az embereknek már az áldás sem kell. Az áldás az ige korában az első fiút illette. 

Ézsau és Jákob történetében láthatjuk, számukra milyen fontos volt az áldás. A mi számunkra mit jelent az áldás? Ér valamit? Vagy értéktelennek tartjuk?

Isten tegye igazzá önvizsgálatunkat.

(Angyalosy Zsoltné)

***

Imádság:

Uram! Áldásodra vágyom, s tudom, meg is kapom. Jézusért. Ámen

***

A nap gondolata:

Az Úr keze, vagyis jelenléte áldás azok számára, akik bíznak Őbenne. De az Úr keze „nehéz teher” ott, ahol a dicsőséget nem Őneki tulajdonítják.

 

 rss

Napi lelki táplálék

…ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Jak 3,10

2Sám 18,19–32

„Épségben van-e az a fiú, Absolon?” (29.32). Dávid a legfontosabb kérdést teszi fel, mert egy személyben király és apa. A hadsereg parancsnokának, Jóábnak Absolon egy lázadó. 

tovább

(8) „…menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet…” (Eszter 4)

Nagy félelem támadt Hámán rendeletének kiadása után, miszerint gyilkoljanak le a Perzsa birodalomban mindenkit, aki Isten népéhez tartozik (3,13). A félelemből keserves, nyilvános segélykiáltás fakadt fel, a király palotája előtt, imádkozva, böjtölve, annak minden látható külsőségeivel együtt (1–3).

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,13-26 -Életbölcsesség

Szomszédasszonyommal gyakran beszélgetek mindenféléről. Sajátos világnézete mélyen megdöbbent : szerinte Isten egy magasabb hatalom, Aki mellettem áll, de csak akkor, ha szükségem van Rá. 

tovább

2017. október 25. szerda

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Péter 5:1-4)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább