Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. szeptember 26. kedd

Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. (1Thess 4:11)

 

Számomra rendkívül sokat jelent ez az Ige. Igyekszem is ennek megfelelően élni, nagy hangsúlyt fektetve az Úr előtti elcsendesedésre. A közelmúlt csendességeiben is kaptam az Úrral való kapcsolatomat elmélyítő üzeneteket. Két ilyet hadd osszak meg a veletek: „Amikor attól félünk, hogy nem tudunk véghezvinni dolgokat, amire Isten elhívott… hogy Isten nem fog megvédeni, nem fog gondoskodni… akkor elhisszük azt a hazugságot, hogy körülményeink nagyobbak Istennél, és feláldozzuk hitünket saját felfogóképességünk oltárán.”

„Isten behúzva tartja a függönyt jövőnk előtt, hogy megtanuljunk hit által és nem látásban élni, hogy így biztossá legyünk abban, amiben reménykedünk, és szilárdan bízzunk Istenben akkor is, amikor nem látjuk, hogyan dolgozik jelenlegi körülményeink közepette.”

Egy harmadik idézet, melyet nagyon kedvelek, pedig eszembe jutott, így hangzik: „Élj úgy, hogy kérdezzenek és a válasz az életed legyen.” Isten gyermekeinek különböznie kell azoktól, akik még nem ismerik az Urat. Ha nem különbözik az életünk azokétól, akik lélekben távol vannak az Úrtól, akkor ez azt jelenti, hogy mi sem vagyunk közel az Úrhoz, mi sem ismerjük Őt igazán. Hiszen az Isten előtti csendes élet egyben Istennek tetszését, akaratát kereső engedelmes élet is egyben. Szerinted másnak látnak a körülötted élők, meglátják az Úrhoz tartozásod áldásait?

***

Imádság:

Köszönöm, hogy a tied lehetek Atyám! Formálj, alakíts, vezess engem naponként! Ámen

***

A nap gondolata:

Nekünk is szükségünk van feltöltődésre. Még a legszentebb ember is bátorításra szorulhat. Közbeszólhatnak az élet nehézségei és kihívásai, és megrendülünk lelkünkben. Ekkor Istenhez fordulhatunk erőért és bátorításért. Talán Isten egy barátunk kedves szavain vagy éppen imáinkban, esetleg igeolvasás közben szól hozzánk, és újra feltöltődik szívünk. Mikor úgy érezzük, hogy az élet elszívja minden erőnket és a következő lépésünket homály takarja, kereshetjük szerető Istenünk támogató erejét.rss

Napi lelki táplálék

…minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá… Jak 1,17

2Sám 16,15–23

Ahítófel bölcs ember volt, és bölcs tanácsokat tudott adni. Olyan bölcs volt, hogy bölcsességét Istenéhez tartották hasonlónak. Tanácsainak nem is a bölcsességében volt a hiba, hanem az erkölcsiségében. 

tovább

(11) „Meg akarta mutatni…” (Eszter 1,10–22)

– Ahasvérós király mutogatta (1,4) a gazdagságát, a hatalmát, az erejét, a felesége szépségét (11). Van egy ilyen csúnya kifejezés: „mutogatós”. Ma is hányféleképpen műveljük ezt, kinek mije van, azt mutogatja.

tovább

PÉLDABESZÉDEK 2,1-8 - Értékes

A bölcsesség olyan dolog, amit általában lassan és nehezen érünk el életünk folyamán. Legalábbis nálam ez így van. A bölcsesség nem egyszerűen az égből pottyan.

tovább

2017. október 21. szombat

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

 

        

tovább

Paul Roth: Naponta egyszer...

Naponta egyszer
kezedbe kellene venned az ígét,
a Szentírás egy ígéjét.
Vigyázz, mert oly hamar
elnyomja más, és
átírja, hogy
neked tetszőbb legyen.

tovább