Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. szeptember 11. hétfő

Ismerni Jézust

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,1-2)

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn 17,3)

„Miért gondolod, hogy tudod, milyen vagyok; hiszen nem is ismerjük egymást!” – sokszor így kezdődik két ember barátsága. A napkeleti bölcsek is meg akarták ismerni Jézust! Akarjuk mi is megismerni Őt, hogy barátunkká, megváltónkká váljon!

Egy gyülekezet két tagja ugyanazon időben halt meg. Mindketten felkerültek a mennyei várószobába, hol egy ajtó előtt várakoztak. Kinyílt az ajtó, és beszólították az egyik várakozót. Ott valaki várt rá és kérdést tett fel neki: Ismered-e Jézust?

- Hát persze. felelt rá.

- És mit tudsz róla? Hangzott az újabb kérdés.

- Hát ő Isten fia, aki lejött a földre az emberek megváltására.

- De mennyire ismered Őt? Kérdezte ismét.

Erre a kérdezett kezdte felsorolni a Biblia sorait és mindent, amit tanult Krisztusról. Hosszan sorolta az idézeteket, de a kérdező félbeszakította. - Nem erre vagyok kíváncsi! Te számodra mit jelent Jézus?

A kérdezett ismét idézetekkel próbált válaszolni.

- Köszönöm - mondta a kérdező- menj ki és szólítsd be a következőt.

Kiment és beküldte a másik várakozót. Az belépett, és felnézett. Amikor meglátta a kérdezőt, leborult előtte és csak ennyit mondott: Megváltóm!

 

Vajon, mi felismerjük-e Krisztust?

 

Megismerni Téged: ez az örök élet!

Ez az igaz, örök boldogság.

Téged megtalálni, mindig Veled járni,

És Tebenned elrejtőzni: az a mennyország!

 

Megismerni jobban, amíg a szív dobban,

Megismerni égi lényedet.

Isten szent Báránya, ég és föld Királya,

Soha, soha el nem múló szent szeretet!

 

Isten áldott Lelke, jöjj bűnös szívembe!

Hadd ismerjem Jézust igazán!

Merüljek el Benne, a szent végtelenbe,

Aki nékem megszerezte égi hazám!

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Őszintén ismerni és szeretni téged Uram, ez a szívem vágya. Ámen

***

A nap gondolata:

A kereszt az a hajógerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülhetnek. (Spurgeon)rss

Napi lelki táplálék

Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Jn 4,45

Jel 22,8–21

Van-e annál nagyobb vigasztalás, mint ami ebben a néhány versben elhangzik? A lepra világnapján eszembe jut, hogy megszámlálhatatlanul sok, hitre jutott, korábbi leprabeteg bizonyossága is ez. 

tovább

(6) „Jaj, Úrnak kardja…húzódj vissza hüvelyedbe…” (Jeremiás 47)

– 1. A próféta Egyiptom után a filiszetusok ellen prófétál, akik mindig fenyegették Isten népét. Babilon azonban most őket is letarolta, elfoglalva a filiszteus nagyvárosokat. A próféta a babiloni hódítást áradáshoz hasonlítja, idők végezetét láttató paták csattognak, rettenetes harci zaj kíséretében (1–4).

tovább

Lukács 6,43–45 - Szó szerint

„Ami szívemen, az a számon.” Ez az igazság a mai napig is szó szerint értendő. Kevesen tudják, hogy ez már a Bibliában is meg van írva. 

tovább

2018. január 26. péntek

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

tovább

F. Thompson (Ford.: Kosztolányi Dezső): Egy hópehelyhez

Ki volt, aki kigondolt? –
nem fér soha fejembe,
ó, könnyű hópehely, te!
Te tiszta, és te gyenge,
s kemény, akár a penge.
Ki vájt ki és ki dombolt
csodafémből, te lenge
és drága, szép pehelyke?
Ki kalapált a mennybe’
ezüstködből, te, kincsem?

tovább