Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

PÉLDABESZÉDEK 3,1-4 - Dicséret és elismerés

Korábban, amikor édesanyám megjött a fodrásztól, mindig feszülten figyelt arra, mit is szól majd édesapám az új frizurájához. „Nem tűnik fel semmi?” – hallottam csalódott kérdését, amikor apámtól nem kapott dicsérő szavakat már köszönéskor. 

Már gyerekként is világos volt: anyám szép akart lenni, hogy dicséretet és elismerést kapjon. És, tegyük kezünket szívünkre: valahol, valahogyan mi is ugyanezt kívánjuk, ugye? Talán nem mindenki a szépség területén… Mindenki számára fontos, hogy azok az emberek, akikkel együtt élünk, nézzenek fel ránk és ismerjenek el minket. Ez a vágyakozás hajt és motivál minket minden fáradozásunkban és tettünkben. A gond csak az, hogy környezetünk elismerése néha elmarad. A döntő kérdés akkor úgy hangzik: Ebben a helyzetben most összedől számunkra a világ? Vagy belsőleg megnyugszunk, mert tudjuk, hogy Isten ismeri szívünket, látja fáradozásainkat és megadja azt az elismerést, amit megérdemlünk? Többet is ajándékoz annál, mint megérdemlünk!

***

Kinek tudnánk ma szeretetünket és hűségünket azáltal kimutatni, hogy megajándékozzuk őt dicséretünkkel és elismerésünkkel?rss

Napi lelki táplálék

…mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Kol 4,12b

Kol 4,7–18

A levél utolsó verseiben Pál apostol felsorolja a munkatársait, szolgatársait, szeretett és hűséges barátait Krisztusban. 

 

tovább

(17) „…az oroszlánok vermébe dobták.” (Dániel 6,2–18)

Dániel „nagy hivatalra” jutott, amikor Dárius király főkormányzója lett. Dánielben „rendkívüli” Lélek (4), azaz Isten Lelke munkált, amit a király és Dániel főkormányzó társai is észrevettek. Isten Lelkének munkája látszik, mint a Nap ragyogása. Dárius király így megbízott Dánielben, ragaszkodott hozzá, ezért országa élére akarta állítani őt (6,1–4).

tovább

EZÉKIEL 11,14-21 - Új szív

A hátramaradt jeruzsálemiek lenézik a deportáltakat.Az Ószövetségben Isten jelenlétét szorosan összekapcsolták a templom épületével. Aki Isten közelében kíván lenni, oda kell jönnie. 

tovább

2017. november 11. szombat

Személyes gondoskodás

Az én Atyám a szőlőműves. (Jn 15,1)

 

tovább

Leleszi Balázs Károly: Találkozás

Messzi, nagy vándorlásaimból sebes lábakkal
s rongyos ingben érkeztem - megkeresni a Mestert.
Megpihentem hát az olajfák lágy hűvösében,
mert így mondták jöttömben a kérges kezű halászok,
szakállas juhpásztorok s a szolgáló asszonyok:
bizton erre visz majd az útja - a Városba.

tovább