Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

PÉLDABESZÉDEK 2,9-15 - Két út

Mai szakaszunkról Túrmezei Erzsébet verssorai jutnak eszembe 

(részletek Az Ő útja c. versből): „S az emberek most is csak arra mennek, / amerre fény vakít, arany csörög. / S Krisztus után úgy, mint Krisztus előtt, / megtelnek napról napra mind / a bárok, színházak és börtönök. / Mit ért a nagy helyettes gyötrelem, / gyalázat, kín? Nem ez kell a világnak! / Fölötte rég napirendre tért / és megy, amerre kincset, kéjt kínálnak.” A görbe ösvények, hamis utak (15) látványos sikere azonban véges. A vers így végződik: „Felül, felül a zajgó tömeg árján / legyőzhetetlen birodalom épül. / Megváltott lelkek boldog birodalma / gazdagszik, nő Krisztus szegénységébül. / És nincs a bűnnek és nincs a világnak, / és nincs a pokolnak ereje felette! / Mert Ő önmagát megüresítette.” Ebben van a kulcsa az igazán jó útnak (9): a kiszolgáltatottság, az elesettség, az elbukottság enged teret Krisztus megváltásának, ingyen kegyelmének, valódi gazdagságának. Akkor „bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked” (10). Ez az igazi öröm útja.

***

 Olvassuk el az egész verset, engedjük közel a szívünkhöz! https://keresztyenversek. wordpress.com/2012/02/10/az-o-utja//rss

Napi lelki táplálék

A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. 1Tim 1,5

Jób 19

Jób összefoglalja, hogy milyen veszteségek érték, és szelíden annyit kérdez, meddig akarják még gyötörni. Jób hitvallása az Ószövetség teológiájának csúcsa, szinte az Újszövetség előképe: „…tudom, hogy az én megváltóm él…” (25). 

tovább

(1) „…nincs…” (Hóseás 4)

Ha nincs levegő, megfulladunk. De nem csak a levegő hiánya lehet halálos. Hóseás próféta felsorolja ezeket az életveszélyes, kárhozatos hiányokat, amelyeknek „kötele ott van a nyakunkon”.

tovább

1 THESSZALONIKA 3,6-13 - Jobban is érezhetnénk magunk

A rossz hírek nyomasztóan vagy bénítóan hatnak ránk. A jó hírek éppen ellenkező hatásúak. „Pál, Pál! Timóteus visszatért Thesszalonikából!” 

tovább

2017. november 28. kedd

Látni Isten arcát

„De Jákób ezt mondta: Ne úgy, hanem ha elnyertem jóindulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot! Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kedvesen fogadtál. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem…”(1Móz 33, 10-11)

 

tovább

Nagy Méda: Magasztalás

Vagy. Léted sugárzó fénye ott ragyog
minden ember szemén.
A fűszál harmatában is Te tükröződöl,
és a fák lombkoronája is a Te neved suttogja.

tovább