Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ESZTER 8,3-17 - Kedves Eszter!

Hogy érezhetted magad akkor, amikor közölte veled királyod, hogy rendeletét nem tudja visszavonni? Amit egyszer lepecsételtek, azt nem lehet felbontani. Attól féltél, hogy mégis felesleges volt minden? 

Minden böjtölésed és imád, terved és küzdelmed? Én is így érzem magam néha, amikor azt látom, hogy minden erőfeszítésem szétfolyik a semmiben. A legjobbat akartam, de nem értem el semmit. De történeteden láthatom, hogy „mindent vagy semmit” elképzeléseim elhamarkodottak. Isten tervei rejtve vannak előttünk. Ő újra meg újra utakat és lehetőségeket nyit, amelyek jóval meghaladják emberi képzelőerőnket. Népednek már az is elég volt, hogy megvédhettétek magatokat, hogy elkerüljétek a drámát. Valószínűleg a saját életemben is hasonlóan zajlik, hogy sok mindennek, ami drámaibban történik, mint ahogy szeretném, végül is jó vége lesz. Pál ezt így fogalmazza meg a Róm 8,28-ban: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál...” Ezt mutatja nekem a történeted. És ez, amit ma ismét meg szeretnék szívlelni.

***

Olyan helyzetben vagy kapcsolatban gyötrődünk, ami kilátástalannak tűnik? Vigyük ezt imában (még egyszer) Isten elé és bízzuk Rá.rss

Napi lelki táplálék

…ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Jak 3,10

2Sám 18,19–32

„Épségben van-e az a fiú, Absolon?” (29.32). Dávid a legfontosabb kérdést teszi fel, mert egy személyben király és apa. A hadsereg parancsnokának, Jóábnak Absolon egy lázadó. 

tovább

(8) „…menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet…” (Eszter 4)

Nagy félelem támadt Hámán rendeletének kiadása után, miszerint gyilkoljanak le a Perzsa birodalomban mindenkit, aki Isten népéhez tartozik (3,13). A félelemből keserves, nyilvános segélykiáltás fakadt fel, a király palotája előtt, imádkozva, böjtölve, annak minden látható külsőségeivel együtt (1–3).

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,13-26 -Életbölcsesség

Szomszédasszonyommal gyakran beszélgetek mindenféléről. Sajátos világnézete mélyen megdöbbent : szerinte Isten egy magasabb hatalom, Aki mellettem áll, de csak akkor, ha szükségem van Rá. 

tovább

2017. október 25. szerda

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Péter 5:1-4)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább