Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ESZTER 3,1-6 - Irigység, rosszindulat, harag

A mai igeszakaszban erős érzések játszanak szerepet. Valaki megenged magának valamit, amit talán a többiek is szívesen megtennének, de nem merik: nem hajt térdet Hámán előtt. 

Mivel Mordokaj zsidó, kizárólag Isten előtt borulhat le (első parancsolat). A következmény: irigység és rosszindulat, mivel Mordokaj bátorsága egyben szembesíti saját félelmével a többi hivatalnokot. Ez olyan, mint a szálka a húsban, ami folyamatosan ingerel. Az ő megoldásuk: befeketíteni Mordokajt. Hámán is hagyja, hogy erős érzelmei vezéreljék: megharagszik, mivel valaki meg merte tagadni tőle a tiszteletadást! Haragja indokolatlanul kegyetlen tetthez vezeti: bosszút akar állni – méghozzá nem egyedül Mordokajon, hanem annak egész népén. Így gyűrűzik a gonoszság, mivel az emberek engedik, hogy negatív érzéseik uralkodjanak rajtuk és vezéreljék őket. Minden érintett választhatott volna más eljárást: a kollégák kitartásra bátoríthatták volna Mordokajt, akkor is, ha ők maguk nem mernek lázadni. Hámán nagyvonalúan szemet hunyhatott volna afölött, hogy egyvalaki a sok közül csak Isten előtt borul le – ezzel nem esett volna csorba a tekintélyén. Igen, a „negatív” érzések hozzátartoznak életünkhöz. De nem kell, hogy ezek vezéreljenek minket. Van más választásunk!

***

Hámán Agág leszármazottja (3,1). Így az amálekita királyi vonalból származik (vö. 1 Sám 15,1-34), ami már kezdetektől fogva ellensége volt Izraelnek (vö. 2 Móz 17,8-16; 5 Móz 25,17-19). Ez az alapja zsidók iránti gyűlöletének, amiről Eszter könyve beszámol.rss

Napi lelki táplálék

Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a Fiút, aki örökre tökéletes. Zsid 7,28

Zsid 7,11–28

Főpapunk közbenjáró szolgálata a kegyelem korszakává teszi adventünket. „...üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük” (25). 

tovább

(6) „…hátat fordítottál nekem.” (Jeremiás 15,1–9)

– 1. Vannak „életművészek”, „kirakatemberek”, akik kiválóan „szerepeltetik” magukat, másokkal dolgoztatnak, felelősséget nem vállalnak, a konfliktusokat kerülik, és amikor a hosszú munka után ünnepelni kell, akkor ők mondják az ünnepi köszöntőt. Ez nem nagy gond, hiszen a „lufi-emberek” előbb-utóbb leeresztenek; mégcsak nem is durrannak, hanem észrevétlenül eltűnnek. Aki szereti a kirakatot, a nyilvánosságot, annak lelke rajta.

tovább

ÉZSAIÁS 60, 19-22 - Fényesség és dicsőség

Valószínűleg találkoztunk már az ádventi időszakokban a „Gloria in excelsis deo!” című énekünk refrénjével. 

tovább

2017. december 11. hétfő

Számolj Vele és számíthatsz Rá! 1.

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3,5-6)

tovább

V. Thilo (Ford.: Túrmezei Erzsébet): Bezörget mindenütt!

Most készítsd, Isten népe,
a szívedet elő!
A bűnösöknek üdve,
az Isten hőse jő,
Kit irgalomból küld,
mint rég ígérte néked,
mert Ő a fény, az élet!
Bezörget mindenütt!

tovább