Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ESZTER 3,1-6 - Irigység, rosszindulat, harag

A mai igeszakaszban erős érzések játszanak szerepet. Valaki megenged magának valamit, amit talán a többiek is szívesen megtennének, de nem merik: nem hajt térdet Hámán előtt. 

Mivel Mordokaj zsidó, kizárólag Isten előtt borulhat le (első parancsolat). A következmény: irigység és rosszindulat, mivel Mordokaj bátorsága egyben szembesíti saját félelmével a többi hivatalnokot. Ez olyan, mint a szálka a húsban, ami folyamatosan ingerel. Az ő megoldásuk: befeketíteni Mordokajt. Hámán is hagyja, hogy erős érzelmei vezéreljék: megharagszik, mivel valaki meg merte tagadni tőle a tiszteletadást! Haragja indokolatlanul kegyetlen tetthez vezeti: bosszút akar állni – méghozzá nem egyedül Mordokajon, hanem annak egész népén. Így gyűrűzik a gonoszság, mivel az emberek engedik, hogy negatív érzéseik uralkodjanak rajtuk és vezéreljék őket. Minden érintett választhatott volna más eljárást: a kollégák kitartásra bátoríthatták volna Mordokajt, akkor is, ha ők maguk nem mernek lázadni. Hámán nagyvonalúan szemet hunyhatott volna afölött, hogy egyvalaki a sok közül csak Isten előtt borul le – ezzel nem esett volna csorba a tekintélyén. Igen, a „negatív” érzések hozzátartoznak életünkhöz. De nem kell, hogy ezek vezéreljenek minket. Van más választásunk!

***

Hámán Agág leszármazottja (3,1). Így az amálekita királyi vonalból származik (vö. 1 Sám 15,1-34), ami már kezdetektől fogva ellensége volt Izraelnek (vö. 2 Móz 17,8-16; 5 Móz 25,17-19). Ez az alapja zsidók iránti gyűlöletének, amiről Eszter könyve beszámol.rss

Napi lelki táplálék

„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok…” Jn 8,31b

Jn 8,30–36

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek” (36). Miből és mire kell, hogy megszabadítson bennünket Jézus? 

tovább

(27) „Áldott az Úr, őseink Istene, aki arra indította a király szívét…” (Ezsdrás 7,11–28)

– 1. Dárius utódai, fia és unokája: – Xerxész, más néven Ahasvérós, Kr. e. 485–465 között uralkodott, ez Eszter könyvének időszaka; – majd Artaxerxész, más néven Artahsasztá, Kr. e. 464–424 között ült a perzsa trónon.

tovább

Zsoltárok 19,12–15 - Életformáló hatások

Házicsoportunkban közösen dolgozunk fel egy könyvet. Egyik este azokról a változásokról volt szó benne, amelyeket az Isten szava, mint Igazság tud elvégezni életünkben. 

tovább

2019. február 21. csütörtök

Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

         

tovább

Antal Ferenc: A kopár fa

Láttam egy fát,
Magas volt és kopár,
Ágai közt elsurrant
A szellő,
S átröppent felette
A madár.

Szomorú volt a kép,
Kopár fa, levéltelen,
Az élete reménytelen.

tovább