Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ESZTER 3,1-6 - Irigység, rosszindulat, harag

A mai igeszakaszban erős érzések játszanak szerepet. Valaki megenged magának valamit, amit talán a többiek is szívesen megtennének, de nem merik: nem hajt térdet Hámán előtt. 

Mivel Mordokaj zsidó, kizárólag Isten előtt borulhat le (első parancsolat). A következmény: irigység és rosszindulat, mivel Mordokaj bátorsága egyben szembesíti saját félelmével a többi hivatalnokot. Ez olyan, mint a szálka a húsban, ami folyamatosan ingerel. Az ő megoldásuk: befeketíteni Mordokajt. Hámán is hagyja, hogy erős érzelmei vezéreljék: megharagszik, mivel valaki meg merte tagadni tőle a tiszteletadást! Haragja indokolatlanul kegyetlen tetthez vezeti: bosszút akar állni – méghozzá nem egyedül Mordokajon, hanem annak egész népén. Így gyűrűzik a gonoszság, mivel az emberek engedik, hogy negatív érzéseik uralkodjanak rajtuk és vezéreljék őket. Minden érintett választhatott volna más eljárást: a kollégák kitartásra bátoríthatták volna Mordokajt, akkor is, ha ők maguk nem mernek lázadni. Hámán nagyvonalúan szemet hunyhatott volna afölött, hogy egyvalaki a sok közül csak Isten előtt borul le – ezzel nem esett volna csorba a tekintélyén. Igen, a „negatív” érzések hozzátartoznak életünkhöz. De nem kell, hogy ezek vezéreljenek minket. Van más választásunk!

***

Hámán Agág leszármazottja (3,1). Így az amálekita királyi vonalból származik (vö. 1 Sám 15,1-34), ami már kezdetektől fogva ellensége volt Izraelnek (vö. 2 Móz 17,8-16; 5 Móz 25,17-19). Ez az alapja zsidók iránti gyűlöletének, amiről Eszter könyve beszámol.rss

Napi lelki táplálék

Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az… 4Móz 13,27/b

4Móz 13

Isten igéje arra mutat rá, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyan tekintünk az előttünk lévő útra. 

tovább

(46) „Atyám a te kezedbe teszem le…” (Lukács 23,44–49)

1. A sötétség teljes Jézus halálakor. Ez nem a gyász sötétsége, hanem a világ állapotának sötétsége, az Isten nélküli világ korma, a „hasadt” emberlét nyomásának terhe és sötétsége; –  hogy aztán annál látványosabb lehessen az üdvösség világossága (44). 

tovább

ESZTER 8,3-17 - Kedves Eszter!

Hogy érezhetted magad akkor, amikor közölte veled királyod, hogy rendeletét nem tudja visszavonni? Amit egyszer lepecsételtek, azt nem lehet felbontani. Attól féltél, hogy mégis felesleges volt minden? 

tovább

2017. október 18. szerda

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább