Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ESZTER 2,19-23 - Az én helyem

Amíg kicsik voltak a gyerekeink, gyakran éreztem úgy, hogy a sok pelenka- és legóhegy mellett semmit nem tudok tenni Istenért. A gyülekezeti szolgálathoz nem volt elegendő energiám. 

Néha még ma is felteszem magamnak a kérdést egy-egy lelkigondozói beszélgetés után, hogy valóban tudtam-e segíteni az érintett személynek. Aztán néha kapok egy visszajelzést, miszerint éppen az a beszélgetés másik nézőpontokba helyezte a problémát… Hálásan csodálkozom rá ilyenkor, milyen hatékonyan fűzi Isten a szálakat, ha a helyemen a lehetőségeimhez mérten megteszek mindent, ami csak tőlem telik. Ehhez hasonlóan alakult Mordokaj és Eszter története: királynőként sem lehetett túl nagy hatalma Eszternek, Mordokaj pedig valószínűleg alacsonyabb beosztású hivatalnok volt a palotában. Amikor az árulás tudomására jutott, egy kis zsarolással akár meg is gazdagodhatott volna. Mégis úgy dönt, hogy azt teszi, ami Istennek tetsző, és leleplezi az összeesküvést. Eszter is Isten akaratának megfelelően cselekszik. Az elbeszélés folyamán egyre többet olvashatunk majd arról, ahogyan Isten a saját történetét írja, mivel szolgálói és szolgái helyükön vannak, megteszik, ami tőlük telik, és helyesen cselekszenek. Minden mást elintéz Isten. Ez az elv vonatkozik ma is mindannyiunkra – függetlenül attól, hogy helyünk éppen pelenkahegyek között van vagy egy palotában!

***

Hol van éppen a helyünk? Mit tudunk ott kezdeni a lehetőségeinkkel?rss

Napi lelki táplálék

Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” Mt 15,28

Lk 11,1–13

Isten jósága abban mutatkozik meg, hogy ad. Az imádságról való tanítás is erről szól. 

tovább

(7) „…minden szerzeményeden szerezz értelmet!” (Példabeszédek 4)

A szülő akkoriban tanította a „fiát”, foglalkozott vele, nevelte, intette (1–3; 13). Szeretettel teli szigor volt ez! Ma nyoma sincs ennek; a jóléti társadalmakban.

tovább

Márk 14,1-11 - Jó illat Jézus dicsőségére

A mai igerész két teljesen eltérő indítékkal cselekvő embert állít elénk. Az egyik egy asszony, aki Jézus lábát drága olajjal keni meg. 

tovább

2016. február 29. hétfő

Gondviselés

Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.  (Jób 10,12)

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább