Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

NEHÉMIÁS 5,12-19 - Másokra tekintettel

Olvastam Nehémiás beszámolóját és én... no igen, mi is a valódi helyzet? Elámultam, lelkesedtem, kérdések vetődtek fel bennem, meglepődtem és még sok minden mást sorolhatnék. 

Tizenkét éven keresztül lemondott a fizetéséről, ez nagyon hosszú idő! Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a pénz nem csak saját maga megélhetésére, hanem a család, a tisztviselők és számos vendég eltartásához is szükséges volt. És nyilvánvalóan nem az éhezés évei voltak ezek! Nehémiásnak nyitva volt a szeme a teherre, amelyet elődjei kivetettek a népre. Másképp akarta csinálni. Pedig lett volna rá joga, hogy az emberekkel fizettesse meg saját ellátását, de nem tudta összeegyeztetni lelkiismeretével. És így jó értelemben vett szabálysértő lett, elhatározta, hogy saját maga fedezi költségeit – egészen biztosan Isten segítségével, és bízva az Ő gondoskodásában. Ilyen történetek, mint ez is Nehémiásról, bátorít engem is, hogy kezdeményezzem a követező párbeszédet Istennel: Hol van az a pont, ahol a fizetésem teljes összegét másoktól igényelhetem? Hol adok ellenszolgáltatás nélkül? Istenbe vetett bizalommal járok el, vagy azt akarom, hogy csodálják az önzetlenségemet? Miben szolgálom csak az én saját "segítőszindrómám" és hol szól nálam ez tényleg másokról?

***

Hol tudod mások életét könnyebbé tenni? Hol van az a pont, ahol magadra veszel valamilyen terhet, vagy ahol önzetlenül a határaidat feszegeted?rss

Napi lelki táplálék

…ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Jak 3,10

2Sám 18,19–32

„Épségben van-e az a fiú, Absolon?” (29.32). Dávid a legfontosabb kérdést teszi fel, mert egy személyben király és apa. A hadsereg parancsnokának, Jóábnak Absolon egy lázadó. 

tovább

(8) „…menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet…” (Eszter 4)

Nagy félelem támadt Hámán rendeletének kiadása után, miszerint gyilkoljanak le a Perzsa birodalomban mindenkit, aki Isten népéhez tartozik (3,13). A félelemből keserves, nyilvános segélykiáltás fakadt fel, a király palotája előtt, imádkozva, böjtölve, annak minden látható külsőségeivel együtt (1–3).

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,13-26 -Életbölcsesség

Szomszédasszonyommal gyakran beszélgetek mindenféléről. Sajátos világnézete mélyen megdöbbent : szerinte Isten egy magasabb hatalom, Aki mellettem áll, de csak akkor, ha szükségem van Rá. 

tovább

2017. október 25. szerda

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Péter 5:1-4)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább