Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

NEHÉMIÁS 4,1-8 - Együttes erővel

"Rajta vagy a főnök elbocsátási listáján. És a főnök ma igazán rossz hangulatban van. Kétszer is gondold meg, mit mondasz. Csak ürügyet keres, hogy kirúgjon." 

Ez rosszindulatú beszéd vagy jó szándékú tanács? Elméletileg mindkettő lehet. Mert a motiváción múlik: Valaki rosszat akar a főnöknek és viszályt akar szítani? Vagy pedig figyelmezteti a kollégát, aki talán egyébként belefut a csapdába? A zsidók esetében, akik testvéreiket itt az ellenség gonosz tervére figyelmeztetik, világos, hogy figyelmeztetésük jót eredményezett. Isten figyelmeztethette volna Nehémiást egy prófétai álmon keresztül is – de nem ezt tette. Embereket használ erre. Olyan embereket használ, akik talán nem közvetlenül a kétkezi munkájukkal segítik a fal építését. De a meghallgatásuk és tudásuk megosztása volt a biztosíték arra, hogy az eddig elvégzett munka ne legyen hiábavaló. Így lettek ezek az emberek is ugyanolyan résztvevői annak a munkának, amit Isten végez. Ezek ugyanolyan hétköznapi emberek voltak, mint te meg én...

***

Isten cselekszik ebben a világban, és ehhez embereket használ fel. El tudjuk képzelni, hogy mi is egy ilyen ember vagyunk? Hol tapasztaltuk már, hogy Isten embereken keresztül munkálkodik?rss

Napi lelki táplálék

…ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Jak 3,10

2Sám 18,19–32

„Épségben van-e az a fiú, Absolon?” (29.32). Dávid a legfontosabb kérdést teszi fel, mert egy személyben király és apa. A hadsereg parancsnokának, Jóábnak Absolon egy lázadó. 

tovább

(8) „…menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet…” (Eszter 4)

Nagy félelem támadt Hámán rendeletének kiadása után, miszerint gyilkoljanak le a Perzsa birodalomban mindenkit, aki Isten népéhez tartozik (3,13). A félelemből keserves, nyilvános segélykiáltás fakadt fel, a király palotája előtt, imádkozva, böjtölve, annak minden látható külsőségeivel együtt (1–3).

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,13-26 -Életbölcsesség

Szomszédasszonyommal gyakran beszélgetek mindenféléről. Sajátos világnézete mélyen megdöbbent : szerinte Isten egy magasabb hatalom, Aki mellettem áll, de csak akkor, ha szükségem van Rá. 

tovább

2017. október 25. szerda

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Péter 5:1-4)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább