Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 5,1-17 - Ha tovább tart

Már tizenhét éve tart az építkezés. Nem egyszerű az építkezést folytatni, miközben a szomszédok akadályozzák a munkát és még az egzisztenciájukat is meg kell teremteni. 

A kezdeti lendület elfogyott. Ekkor Isten támogatást küld. Haggeus és Zakariás próféták emlékeztetik a népet Isten ígéreteire, és az Istennel való kapcsolatot helyezik a középpontba. Lelki támogatásuk új erőt ad a fáradozóknak. Időközben lett egy másik perzsa helytartó, akinek felelősséggel tartoznak a nép elöljárói. Pontosan el tudják magyarázni, miért építik a templomot. Ehhez röviden összefoglalják a templom múltját, bizonyságot tesznek Istenről és nem hallgatják el bűneiket sem (11-12). Az új helytartónak ez elég rejtélyesnek tűnik, ezért kérdését elküldi a királynak. Az építkezés mégis halad tovább. Isten pedig ebben a kritikus helyzetben még egyértelműbb támogatást ad Dáriusz által. Isten kitartó. Pont akkor gondoskodik, amikor saját erőnk nem elég. Nekem is szükségem van újra és újra lelki támogatására, hogy hű maradjak és ne fáradjak el a hitben. A kritikával és akadályokkal való küzdés önmagában nem ok arra, hogy feladjuk. Ez segíthet nekem abban, hogy felismerjem, mi a fontos.

***

Mennyei Atyám, segíts, kérlek, hogy akkor is meg tudjam vallani a hitemet, ha az életvitelem okára kérdeznek rá tőlem. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább