Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 20. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Megváltó

De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az ÚR. (Ézs 59,20)

A Megváltó szó már az Ószövetségben ismeretes. Igazi jelentőségét azonban mégis csak az Újszövetségben, Jézus Krisztus személyében és váltságában nyerte el. Jézus Krisztus az, aki a bűnös embert nem aranyon sem nem ezüstön, hanem drága véren váltotta meg. (1Pt 1 18-19)

A Megváltó szót az Igében többször Szabadító néven olvassuk. „Ennek magvából támasztott Isten, ígérete szerint, Izráelnek szabadítót, Jézust.” (ApCsel 13,23)

A betlehemi angyalok Megtartónak nevezték Őt. „Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,11)

A Filippi levélben pedig így olvassuk: „Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.” (Fil 3,20)

A megváltó elnevezés előfordul még úgy is, mint Üdvözítő. „És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.” (1Jn 4,14)

Jézusról mondja az Ige: „És tökéletességre jutván, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek.” (Zsid 5,9)

Péter apostol pedig így tesz bizonyságot: „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”(ApCsel 4,12)

Ha Jézus egyedül az Üdvözítő, a Megváltó, és a Megtartó, akkor a mi felelősségünk, hogy mit teszünk, kihez fordulunk. Azért figyelmeztet bennünket az Ige: „Akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel.” (Zsid 2,3)

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram Jézus! Hálát adok neked, mint megtartómnak, üdvözítőmnek. Örökkévaló sorsom attól függ, hogy kinek tartalak és mi közöm hozzád. Reményteljesen nézek jövőm felé, mert csak benned bízom és életemet rád építem. Ámen

***

A nap gondolata:

Jobb meghalni valamiért, mint a semmiért élni! Nem fogsz növekedni, ha nem próbálkozol valamivel, ami túl van azon, amit már megtanultál. Mire vársz még? Az életre? Éppen az élet vár rád – indulj hát!rss

Napi lelki táplálék

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Jn 3,36

Jel 19,1–10

„Örüljünk és ujjongjunk…” (7). Örömöt és biztonságot ajándékoz az a tudat, hogy a dicsőség és a hatalom egyedül Istené, nem gonosz hatalmaké és nem az emberé; ez az Isten pedig a mi Istenünk (1). 

tovább

(1) „…Jismáél…” (Jeremiás 41)

Gedaljá, Babilonhoz hű helytartó ideje alatt a maradék nép körében egyre elevenebb lett az élet. Jismáél azonban a Babilon ellenes politika híve volt, és a szomszédos ammóniak támogatásával orvul megölte Gedalját, és a vele lévőket. 

tovább

Lukács 6,12–19 - Éjjeli ima

Az utóbbi években fokozatosan tudatosult bennem, mekkora jelentősége és ereje van az imádságnak. Ebben az összefüggésben felismertem, mennyire fontosnak tartotta Jézus is az imádságot. 

tovább

2018. január 19. péntek

Megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is… (Fil 4:11-12)

tovább

Isten vezet

Szememmel én vezetlek téged,
Amerre mégy, veled megyek.
Utat török, s nem árthat néked
Sötét völgy, vagy zordon hegyek,
Járj szárazon, vagy víz felett,
Orcámnak fénye hűn vezet.

 

 

tovább