Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 18. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Az Isten fia, Ember fia

Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” (Mt 16,13)

Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Mt 16,16)

 

Amikor Jézus önmagáról beszélt, rendszerint ezt a melléknevet használta: az Emberfia. Elképzelhető, hogy ezzel alkalmanként Önmaga ember voltát is hangsúlyozni kívánta, valószínűbb azonban, hogy e megjelöléssel utalni akart lényének földöntúli voltára, személyének mennyei jellegére. Dániel próféta mennyei látomásokban látja az embernek fiát: Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. (Dán 7,13-14)

Az Isten Fia név több értelemben is használatos, egyaránt utal Jézusnak az engedelmes emberi voltára, és az Ő isteni természetére.

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” – mondja Péter apostol. Ez azt jelenti, hogy benned teljesültek be az évszázados várakozások, valóban te vagy a Messiás, te vagy a testet öltött reménység, veled érkezett az élő Isten a földre, benned mutatta meg Isten a maga szeretetét, benned készült el minden ember reménysége. Te vagy az a kicsi kövecske, ami betölti a földet, ami Dániel próféta látomása volt. Te vagy az a jó pásztor, akiről Ézsaiás azt mondta, hogy jön majd és nyáját karjába zárja - később Jézus is mondja ezt saját magáról. Te vagy a mellénk lépő Isten maga, te vagy Jahve, a mindig jelenlévő, a Vagyok testet öltése, te vagy a bennünket látó, megszólító, szabadító, az életet és halált kezében tartó Úr.

Neked kicsoda az Isten fia?

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Drága Jézusom! Mindenem vagy. Nélküled senki és semmi vagyok. Veled örökös, megváltott, kegyelmet nyert bűnös. Köszönöm, hogy én a tied lehetek, te pedig az enyém. Ámen

***

A nap gondolata:

A kettős életű ember, aki hisz is, meg nem is, akar is, meg nem is, kint is van, meg bent is: amikor bezáratik az ajtó, kettévágatik. Az üdvösséget az az ember kapja meg, aki idejében odajut, hogy nem bánja, ha kinevetik, kigúnyolják, összesúgnak a háta mögött. Már semmit nem bán, mert mindenáron akarja.

 rss

Napi lelki táplálék

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Jn 3,36

Jel 19,1–10

„Örüljünk és ujjongjunk…” (7). Örömöt és biztonságot ajándékoz az a tudat, hogy a dicsőség és a hatalom egyedül Istené, nem gonosz hatalmaké és nem az emberé; ez az Isten pedig a mi Istenünk (1). 

tovább

(1) „…Jismáél…” (Jeremiás 41)

Gedaljá, Babilonhoz hű helytartó ideje alatt a maradék nép körében egyre elevenebb lett az élet. Jismáél azonban a Babilon ellenes politika híve volt, és a szomszédos ammóniak támogatásával orvul megölte Gedalját, és a vele lévőket. 

tovább

Lukács 6,12–19 - Éjjeli ima

Az utóbbi években fokozatosan tudatosult bennem, mekkora jelentősége és ereje van az imádságnak. Ebben az összefüggésben felismertem, mennyire fontosnak tartotta Jézus is az imádságot. 

tovább

2018. január 19. péntek

Megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is… (Fil 4:11-12)

tovább

Isten vezet

Szememmel én vezetlek téged,
Amerre mégy, veled megyek.
Utat török, s nem árthat néked
Sötét völgy, vagy zordon hegyek,
Járj szárazon, vagy víz felett,
Orcámnak fénye hűn vezet.

 

 

tovább