Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 18. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Az Isten fia, Ember fia

Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” (Mt 16,13)

Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Mt 16,16)

 

Amikor Jézus önmagáról beszélt, rendszerint ezt a melléknevet használta: az Emberfia. Elképzelhető, hogy ezzel alkalmanként Önmaga ember voltát is hangsúlyozni kívánta, valószínűbb azonban, hogy e megjelöléssel utalni akart lényének földöntúli voltára, személyének mennyei jellegére. Dániel próféta mennyei látomásokban látja az embernek fiát: Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. (Dán 7,13-14)

Az Isten Fia név több értelemben is használatos, egyaránt utal Jézusnak az engedelmes emberi voltára, és az Ő isteni természetére.

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” – mondja Péter apostol. Ez azt jelenti, hogy benned teljesültek be az évszázados várakozások, valóban te vagy a Messiás, te vagy a testet öltött reménység, veled érkezett az élő Isten a földre, benned mutatta meg Isten a maga szeretetét, benned készült el minden ember reménysége. Te vagy az a kicsi kövecske, ami betölti a földet, ami Dániel próféta látomása volt. Te vagy az a jó pásztor, akiről Ézsaiás azt mondta, hogy jön majd és nyáját karjába zárja - később Jézus is mondja ezt saját magáról. Te vagy a mellénk lépő Isten maga, te vagy Jahve, a mindig jelenlévő, a Vagyok testet öltése, te vagy a bennünket látó, megszólító, szabadító, az életet és halált kezében tartó Úr.

Neked kicsoda az Isten fia?

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Drága Jézusom! Mindenem vagy. Nélküled senki és semmi vagyok. Veled örökös, megváltott, kegyelmet nyert bűnös. Köszönöm, hogy én a tied lehetek, te pedig az enyém. Ámen

***

A nap gondolata:

A kettős életű ember, aki hisz is, meg nem is, akar is, meg nem is, kint is van, meg bent is: amikor bezáratik az ajtó, kettévágatik. Az üdvösséget az az ember kapja meg, aki idejében odajut, hogy nem bánja, ha kinevetik, kigúnyolják, összesúgnak a háta mögött. Már semmit nem bán, mert mindenáron akarja.

 rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább