Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 14. hétfő

Kicsoda Jézus Krisztus? – Csillag és királyi pálca

Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelből. (4Móz 24,17)

Már Bálám próféta is látta Jézust. Nappal a nap világít, éjjel a csillagok. Most éjszakában vagyunk ezen a földön. Tudod, hogy akkor van a legsötétebb, amikor már közeledik a hajnal? Jézus visszajövetelének ideje közel van. Ilyen sötét talán még soha nem volt. Nézz körül, milyen koromsötét van!

Jézus Krisztus ama fényes hajnali csillag. Bálám évszázadok távlatából mondja: „Látom Őt, de nem most, nézem Őt, de nem közel, Csillag származik Jákóbból.” A Csillag, amelyik Jákób népéből származik, Isten népéből származik. Az Ószövetség lapjain már látod Őt? Jézus azt mondja, amikor Mózesről beszél: Rólam írt ő.

Jézus Krisztusnak fénye az Atyától volt, Ő mindig látta az Atyát. Kapcsolata volt Vele. Isten azt szeretné elérni, hogy belőled csillag legyen. Mindenki, aki befogadja Jézust, csillaggá kell, hogy legyen. Így mondták egyszer a bennszülöttek a misszionáriusra, aki mindig ragyogott, - nem tudjuk, mi van vele, olyan mintha villanykörtét nyelt volna, belülről állandóan világít valami. 
Ennek a világnak éjszakájában a benned levő Jézus Krisztus világít. Ne gondold, hogy más fény lehet Isten gyermekének arcán. Szeméből, lényéből Jézus Krisztus áradhat ki. Akarsz-e csillag lenni?

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Világítani szeretnék a belőled nyert fénnyel! Ámen

***

A nap gondolata:

A bizonyságtétel azt jelenti, hogy egyik koldus megmutatja a másiknak, hol lehet kenyeret kapni. De nem erőszakosan akarunk „megetetni" másokat, csak szeretettel megmutatjuk a lelőhelyet, s bemutatjuk a Megváltót.rss

Napi lelki táplálék

Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Jn 9,14

Lk 9,37–50

Jézus korában sem volt másként, mint napjainkban, szeretünk ön-magunkról többet gondolni, mint akik vagyunk. 

tovább

(6) „…megérti a példázatot és a hasonlatot…” (Példabeszédek 1,1-19)

Gyökössy Endre „Mai példázatok” című könyve történetekben világítja meg egy-egy bibliai szakasz üzenetét. A történetet írja le a szerző, az igehely megjelölése pedig csak a történet címe mellett szerepel, mégis a történet lesz eszközzé, amely mindenben az Ige üzenetét szolgálja.

tovább

Lukács 19, 11–19 - Megéri hűségesnek lenni?

Egy idős, kisvárosi templomba járó nénike azt mondta egyszer a lelkészének: „Isten nem mindig osztogat királyi módon, de ha hűségesen járunk Vele, akkor is ott leszünk, amikor azt teszi.” 

tovább

2019. február 25. hétfő

Bízott az ÚRban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az ÚRhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR parancsolt Mózesnek. (2Kir 18:5-6)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

tovább