Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 14. hétfő

Kicsoda Jézus Krisztus? – Csillag és királyi pálca

Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelből. (4Móz 24,17)

Már Bálám próféta is látta Jézust. Nappal a nap világít, éjjel a csillagok. Most éjszakában vagyunk ezen a földön. Tudod, hogy akkor van a legsötétebb, amikor már közeledik a hajnal? Jézus visszajövetelének ideje közel van. Ilyen sötét talán még soha nem volt. Nézz körül, milyen koromsötét van!

Jézus Krisztus ama fényes hajnali csillag. Bálám évszázadok távlatából mondja: „Látom Őt, de nem most, nézem Őt, de nem közel, Csillag származik Jákóbból.” A Csillag, amelyik Jákób népéből származik, Isten népéből származik. Az Ószövetség lapjain már látod Őt? Jézus azt mondja, amikor Mózesről beszél: Rólam írt ő.

Jézus Krisztusnak fénye az Atyától volt, Ő mindig látta az Atyát. Kapcsolata volt Vele. Isten azt szeretné elérni, hogy belőled csillag legyen. Mindenki, aki befogadja Jézust, csillaggá kell, hogy legyen. Így mondták egyszer a bennszülöttek a misszionáriusra, aki mindig ragyogott, - nem tudjuk, mi van vele, olyan mintha villanykörtét nyelt volna, belülről állandóan világít valami. 
Ennek a világnak éjszakájában a benned levő Jézus Krisztus világít. Ne gondold, hogy más fény lehet Isten gyermekének arcán. Szeméből, lényéből Jézus Krisztus áradhat ki. Akarsz-e csillag lenni?

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Világítani szeretnék a belőled nyert fénnyel! Ámen

***

A nap gondolata:

A bizonyságtétel azt jelenti, hogy egyik koldus megmutatja a másiknak, hol lehet kenyeret kapni. De nem erőszakosan akarunk „megetetni" másokat, csak szeretettel megmutatjuk a lelőhelyet, s bemutatjuk a Megváltót.rss

Napi lelki táplálék

Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1Thessz 4,14

1Thessz 4,13–18

„...így mindenkor az Úrral leszünk” (17). Hogy ki mikor megy el a „minden élők útján”, a legtöbb esetben titok. Elköltözésünk ideje és módja jó esetben csak sejtés. Urunk visszajövetelének ideje azonban még ennél is titokzatosabb. 

tovább

(2) „Most pedig elmondom neked a való igazságot…” (Dániel 11,2–20)

A próféta, közeledve saját korához, egyre gazdagabb történelmi adatok birtokában kapja a kijelentést. Az igeszakaszban leírt történeti ív 300 évet ölel át. A görögök visszaverik a perzsákat. I. Dáriusz Marathonnál Kr. e. 490-ben szenved vereséget a görögöktől. 

tovább

ZSOLTÁROK 51,1-8 - Következmények

Vajon hogyan hangzott Betsabé imádsága az események (2Sám 11-12) után? Talán így: „Uram, bárcsak visszafordíthatnám az időt! Hűtlen voltam, elszakítottak a férjemtől. 

tovább

2017. november 20. hétfő

Megmosva

Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. (Jn 15,3)

 

tovább

Dicsérje Őt a köd is!

Minden lélek és minden létező,
hó és szélvihar, tűz és jégeső,
Dicsérjétek az Urat!

tovább