Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 14. hétfő

Kicsoda Jézus Krisztus? – Csillag és királyi pálca

Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelből. (4Móz 24,17)

Már Bálám próféta is látta Jézust. Nappal a nap világít, éjjel a csillagok. Most éjszakában vagyunk ezen a földön. Tudod, hogy akkor van a legsötétebb, amikor már közeledik a hajnal? Jézus visszajövetelének ideje közel van. Ilyen sötét talán még soha nem volt. Nézz körül, milyen koromsötét van!

Jézus Krisztus ama fényes hajnali csillag. Bálám évszázadok távlatából mondja: „Látom Őt, de nem most, nézem Őt, de nem közel, Csillag származik Jákóbból.” A Csillag, amelyik Jákób népéből származik, Isten népéből származik. Az Ószövetség lapjain már látod Őt? Jézus azt mondja, amikor Mózesről beszél: Rólam írt ő.

Jézus Krisztusnak fénye az Atyától volt, Ő mindig látta az Atyát. Kapcsolata volt Vele. Isten azt szeretné elérni, hogy belőled csillag legyen. Mindenki, aki befogadja Jézust, csillaggá kell, hogy legyen. Így mondták egyszer a bennszülöttek a misszionáriusra, aki mindig ragyogott, - nem tudjuk, mi van vele, olyan mintha villanykörtét nyelt volna, belülről állandóan világít valami. 
Ennek a világnak éjszakájában a benned levő Jézus Krisztus világít. Ne gondold, hogy más fény lehet Isten gyermekének arcán. Szeméből, lényéből Jézus Krisztus áradhat ki. Akarsz-e csillag lenni?

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Világítani szeretnék a belőled nyert fénnyel! Ámen

***

A nap gondolata:

A bizonyságtétel azt jelenti, hogy egyik koldus megmutatja a másiknak, hol lehet kenyeret kapni. De nem erőszakosan akarunk „megetetni" másokat, csak szeretettel megmutatjuk a lelőhelyet, s bemutatjuk a Megváltót.rss

Napi lelki táplálék

Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. ApCsel 12,5

1Krón 29

Mennyire nem természetes ma sok ember számára, hogy Isten ügyére, Isten házára adakozzon, áldozzon.

tovább

(5) „…a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.” (Apostolok cselekedetei 12,1–5)

AZ ÜLDÖZTETÉSRŐL 1.

– 1. A keresztyénség történetével egyidős az üldöztetés.

Heródes Agrippa király úgy akarta megszilárdítani hatalmát Palesztinában, hogy kegyetlenkedni kezdett a jeruzsálemi gyülekezet tagjaival. Jakabot, a gyülekezet vezetőjét megölette, Pétert pedig elfogatta, és a zsidók ünnepe után akarta kivégeztetni (1–4).

tovább

LUKÁCS 14,15–24 - Meghívottként

Az ünnepélyes fogadásokra szóló meghívások gyakran inkább nyomasztanak. Illik a ruhám az alkalomhoz? Miről beszéljek az emberekkel? Megfelelően viselkedem? Megtörtént, hogy emiatt mondtam le egy meghívást. 

tovább

2017. augusztus 20. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Megváltó

De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az ÚR. (Ézs 59,20)

tovább

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

tovább