Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 9. szerda

Kicsoda Jézus Krisztus? – Szolga

Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.”  (Lk 22,27) Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. (Fil 2,7)

Már Ézsaiás próféta is úgy beszél Jézusról, mint aki szolga. Ez pedig igazán nem lehetett eszménye a Messiást váró zsidóknak. Ők nem szolgát, hanem vezért és királyt vártak. És ennek dacára Ézsaiás nyíltan megmondja, hogy szolga lesz, szolgai formában jön el.

Jézus a szolgálat tökéletes példája. Elmagyarázta, hogy nem azért jött a földre, „hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.”(Mt 20,28)

Jézus igaz tanítványaiként nekünk is szolgálnunk kell másokat.

Fel sem foghatjuk, hogy Jézus Krisztus mennyire szeret minket. Amikor a földön járt, szolgálta a szegényeket, a tudatlanokat, a bűnösöket és a megvetetteket. Mindazoknak, akik figyeltek szavára, tanította az evangéliumot. Éhes emberek tömegeit táplálta, akik azért jöttek, hogy hallják Őt. Meggyógyította a betegeket, és feltámasztotta a halottakat.

Ő a mi Szabadítónk, mégis sok alázatos szolgálatot végzett. Keresztre feszítése előtt találkozott tanítványaival. Miután tanította őket, fogott egy tál vizet és egy kendőt, majd megmosta a lábukat. Abban az időben a vendégek lábának megmosása a tisztelet jele volt, és általában szolgák végezték ezt a feladatot. Jézus a szeretet és a szolgálat példájaként tette ezt. Amikor hajlandók vagyunk a szeretet jegyében másokat szolgálni, hasonlóvá válunk Krisztushoz.

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram Jézus! Munkáld bennem a szelíden szolgálni tudó lelkületet, indulatot. Ámen

***

A nap gondolata:

Ez az egyetlen vágyam ebben az életben: Istentől küldött emberré lenni. rss

Napi lelki táplálék

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. ApCsel 24,1

2Sám 5,17–25

„Akkor megkérdezte Dávid az Urat… úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr…” (19.25). Ezek a mondatok visszatérnek nemcsak a történetben, hanem Dávid egész életében is. 

tovább

(1) „…panaszt tettek a helytartónál Pál ellen.” (Apostolok cselekedetei 24,1–9)

PANASZ

– 1. A panaszt, a zsidó Nagytanács nevében, Anániás főpap szószólójaként Tertullusz ügyvéd tette meg. Beszéde retorikai remekmű, gyönyörűen felépített, hatásos, és hogy kitűzött célját elérje, a tartalom az emberi cél szolgálatában áll. 

tovább

NEHÉMIÁS 5,12-19 - Másokra tekintettel

Olvastam Nehémiás beszámolóját és én... no igen, mi is a valódi helyzet? Elámultam, lelkesedtem, kérdések vetődtek fel bennem, meglepődtem és még sok minden mást sorolhatnék. 

tovább

2017. szeptember 29. péntek

Az áldás értéke

„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. 

tovább

Baranyi Ferenc: Valami mindig közbenjön

Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
Sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
Futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön.

tovább